Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis EURCZK 2


ISIN:
XS1957128835

Date: 2021/10/15 09:59:00
Bid Ask
99.80 -
Difference -0.06% (-0.06)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueLU
Current coupon0.000%
Coupon stylefloating
Coupon payment date2022/05/17
Coupon payment periodat maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Value date2019/05/17
Maturity2022/05/17
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest0.00
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2022/05/09

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ Performace reportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč si Prémiový dluhopis EURCZK 2 koupit:

 • Sází na dlouhodobě očekávané posilování české
  koruny vůči euru s participací 205 % na výkonnosti kurzu EUR/CZK.
 • Ke dni splatnosti je návratnost Prémiového dluhopisu
  min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn).
 • Prémiový dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Prémiový dluhopis můžete kdykoliv odprodat i před datem splatnosti za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny.

--------------------------------
Pozn.: Držitel Prémiového dluhopisu nese kreditní riziko emitenta.

 • Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking
 • Upisovací období: 24.4.2019 (9.00)–10.5.2019 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Držitel Prémiového dluhopisu EURCZK 2 nese kreditní riziko emitenta.
 • Prémiový dluhopis poskytuje plnou kapitálovou ochranu pouze při splatnosti.
 • Prémiový dluhopis podléhá anglickému právu.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého privátního bankéře, aby s vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí vašeho investičního portfolia.
 • Emitent: SG Issuer (S&P's A)
 • Ručitel: Société Générale SA (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A+)
 • Podkladové aktivum: kurz EUR/CZK dle fixingu na Bloombergu v 15:00 londýnského času
  (tj. v 16:00 SEČ)
 • Participace: 205 % na posílení kurzu EUR/CZK
 • Vzorec pro výpočet výnosu: participace 205 % × (100 % – finální kurz EUR/CZK / počáteční kurz EUR/CZK)
 • Garance: návratnost 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu EURCZK 2 ke dni splatnosti
 • Zafixování počátečního kurzu: 10.5.2019
 • Zafixování finálního kurzu: 10.5.2022
 • Možnost předčasného splacení: není
 • Náklady distributora platné ke dni emise: přibližně 0,60 % ročně, přesné vyjádření naleznete v Pokynu
  k úpisu Prémiového dluhopisu EURCZK 2
 • Náklady emitenta platné ke dni emise: jejich přesné vyjádření naleznete ve Sdělení klíčových informací
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

Description

Tříletý Prémiový dluhopis EURCZK 2 umožňuje profitovat na posilování české koruny vůči euru při návratnosti min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.).
--------------------------------
Pozn.: Držitel Prémiového dluhopisu nese kreditní riziko emitenta.

Payment notes

 • Jak Prémiový dluhopis EURCZK 2 funguje - naleznete v letáku
 • Jaké mohou nastat situace při splatnosti - naleznete v letáku

Settlement

 • splatnost je 17.05.2022

Secondary market

 • Minimální investice: 1 ks
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

Underlying

EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK)
EU0006169831
Směnný kurz CZK k EUR.

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. For more details please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer