Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier


ISIN:
DE000VU0ZUC9

Date: 2023/09/29 12:01:00
Bid Ask
- -
Difference 0.20% (0.20)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueDE
Current coupon10.000%
Coupon stylefix
Coupon payment date2024/02/06
Coupon payment periodannually
Value date2023/02/06
Maturity2026/02/06
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest643.84
Investor tolerance4 (scale 1-7)
Last trading day2026/01/30

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos ve výši 30 % za 3 roky.
 • Pevný výnos ve výši 10 % p. a. je vyplácen ročně a nezávisle na výkonnosti podkladového indexu k 6. 2. do data splatnosti nebo data předčasné splatnosti.  
 • Zajímavou úroveň bariéry ve výši 49 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) akciového indexu EURO STOXX Banks.
 • PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se akciový index EURO STOXX Banks nachází k datu pozorování na nebo nad aktuálně platnou bariérou pro předčasné splacení. K datu předčasné splatnosti je vyplacen poslední roční výnos. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 95 % (po dvou letech).
 • PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://prospectus.vontobel.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://prospectus.vontobel.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding structured products and shares.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
-----------------------------------------
 • PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud v průběhu pozorování klesne závěrečná hodnota akciového indexu EURO STOXX Banks pod bariéru 49 % své počáteční hodnoty, a zároveň k finálnímu datu pozorování nebude tato hodnota podkladového indexu rovna nebo vyšší než 90 % své počáteční hodnoty, tak držitel PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier může ztratit část investované částky.
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu.
   
  You will find more information in the leaflet.
 • Description

  PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní pevný výnos ve výši 10 % (viz Pozn.) ročně.
   
  Výplata jmenovité hodnoty PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier se odvozuje od vývoje akciového indexu EURO STOXX Banks, který zahrnuje významné evropské banky. Pevný roční výnos 10 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladového indexu. PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladového indexu již po prvním roce svého trvání. 

  • Emitent: Vontobel Financial Products GmbH
  • Ručitel: Vontobel Holding AG (Moody's A2)        
  • Podkladový index: EURO STOXX Banks
  • Pevný výnos: 10 % p. a.                                     
  • Upisovací období: 5.1.2023 (9.00)–30.1.2023 (23.59) 
   
  You will find more information in the leaflet.

  Payment notes

  Jak PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier funguje funguje?
  • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier k datu jeho splatnosti se odvozuje od vývoje tržního kurzu akciového indexu EURO STOXX Banks.
  • Počáteční hodnota (viz Pozn.2) indexu EURO STOXX Banks se stanoví dne 30. 1. 2023.
  • Pozorování vývoje indexu EURO STOXX Banks probíhá od 31. 1. 2023 do 30. 1. 2026 (denní závěrečná cena).
  • Výnos ve výši 10 % p. a. jmenovité hodnoty PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier je vyplácen ročně a je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladového aktiva – akciového indexu EURO STOXX Banks.
  • Bariéra je stanovena na úrovni 49 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.2) indexu EURO STOXX Banks, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
  • V období trvání PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude k příslušnému datu pozorování hodnota podkladového indexu na nebo nad aktuálně platnou bariérou pro předčasné splacení.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, obdrží investor roční výnos ve výši 10 % z jeho jmenovité hodnoty a PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier pokračuje k dalšímu datu možného předčasného splacení.
  • Je-li PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier předčasně splacen, obdrží investor 100 % jeho jmenovité hodnoty a poslední roční výnos ve výši 10 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty. 
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a v průběhu pozorování nepoklesne hodnota indexu EURO STOXX Banks (denní závěrečná cena) nikdy pod úroveň bariéry ve výši 49 % jeho zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.2), je ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier, přičemž pevný výnos ve výši 10 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně.

  Více informací a příklady naleznete v letáku

  Settlement

  • Maturity shall be 06.02.2026
  • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
  • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
   

  Secondary market

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------

  Pozn.: PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier vyplácí pevný výnos ve výši 10 % p. a. nezávisle na výkonnosti podkladového aktiva.

  Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečné ceny podkladového aktiva dne 30. 1. 2023.

  Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier.

  Pozn.4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


  Underlying

  EURO STOXX BANKS(EUR)
  EU0009658426
  Index EURO STOXX Banks je složen z akcií bank zemí Evropské měnové unie vážených dle tržní kapitalizace a vznikl v roce 1991. Mezi 22 tituly zastoupenými v indexu najdete známá jména jako například – BNP Paribas, ING, Banco Santander, KBC Group (ČSOB), Société Générale (KB), Unicredit, Deutsche Bank nebo Erste Group. Největší zastoupení v něm mají aktuálně španělské, francouzské a italské banky, následují nizozemské a finské. Kdysi dominantní německé banky jsou v současné době až na šestém místě. Indexem sledované bankovní instituce tvoří páteř evropského bankovního trhu, který může generovat zajímavé investiční příležitosti.

  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer