Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír EURO STOXX BANKS AUTOCALL


ISIN:
DE000CS8EGX9

Date: 2022/05/27 00:00:00
Bid Ask
100.09 -
Difference 1.01% (1.01)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueCH
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2025/07/21
Coupon payment periodat maturity
Value date2021/07/20
Maturity2025/07/21
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance6 (scale 1-7)
Last trading day2025/07/14

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 28% za 4 roky.
 • PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání, pokud se podkladové aktivum nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 60% počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladového aktiva pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 100% (po roce), 90% (po dvou letech), 80% (po třech letech).
 • PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce
  http://derivative.credit-suisse.com/bp/ch/en/prospectuses/
  prospectuses/prospectus/ye
   nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100% jmenovité hodnoty PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového indexu EURO STOXX® Banks.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne tato pod bariéru 60% jeho počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL ztratí více než 40% investovaných peněz.
 • Držitel PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta.
 • PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL podléhá německému právu.
 • Emitent: Credit Suisse AG jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: EURO STOXX® Banks Price Index  (ceny dostupné na stránkách poskytovatele https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX7E)
 • Upisovací období: 10.6.2021 (9:00) – 13.7.2021 (16:00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového indexu: 13.7.2021               
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu: 14.7.2025
 • Data možného automatického předčasného splacení: 20.7.2022, 20.7.2023, 22.7.2024
 • Data pozorování a srovnávací hodnoty naleznete v letáku 
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL: 60% zafixované počáteční hodnoty podkladového aktiva, k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva
 • Datum splatnosti: 21. 7. 2025
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL): 1,29 % ročně

Description

PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7% (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho čtyřleté trvání pak může dosáhnout až 28%.

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu EURO STOXX® Banks, který zahrnuje významné evropské banky. Konstrukce PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL navíc umožňuje jeho automatické předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace podkladového aktiva. PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nebo k datu jeho splatnosti.

Další informace naleznete v letáku

Payment notes

Jak PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akciového indexu EURO STOXX® Banks.
 • V období trvání PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového aktiva k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového aktiva k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 7% za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva neklesne tato pod bariéru 60% jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100% jmenovité hodnoty PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL + celkový výnos 4x7% = 28% (viz Pozn.).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne tato pod bariéru 60% jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL vyplaceno 100% jeho jmenovité hodnoty snížených o ztrátu akciového indexu EURO STOXX® Banks, kterou zaznamenal od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40% své počáteční investice a výnos nebude vyplacen.

Příklady naleznete v letáku

Settlement

 • Maturity shall be on 21 July 2025
 • The disbursement of the yield and nominal value shall be conducted by Česká spořitelna
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn: PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn.2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 13. 7. 2021.
Pozn. 3.: 
Na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer