Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír WORK-FROM-HOME AUTOCALL


ISIN:
DE000CS8EG60

Date: 2021/06/17 10:29:02
Bid Ask
106.82 -
Difference 0.01% (0.01)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueCH
Current coupon0.000%
Coupon stylevariable
Coupon payment date2023/07/03
Coupon payment periodat maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Value date2020/07/02
Maturity2023/07/03
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest0.00
Investor tolerance6 (scale 1-7)
Last trading day2023/06/23

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co Prémiový dluhový cenný papír WORK-FROM-HOME AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 27 % za 3 roky.
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 9 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo s výnosem 18 % po uplynutí dvou let.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP
  WORK-FROM-HOME AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP WORK-FROM-HOME AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • PDCP WORK-FROM-HOME AUTOCALL je emitován
  v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.credit-suisse.com nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce  https://docs.credit-suisse.com/.
 • PDCP WORK-FROM-HOME AUTOCALL negarantuje
  návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP WORK-FROM-HOME AUTOCALL nese
  kreditní riziko emitenta.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP WORK-FROM-HOME AUTOCALL k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP WORK-FROM-HOME AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • PDCP WORK-FROM-HOME AUTOCALL podléhá
  německému právu.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: Credit Suisse AG, jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P's A +/ Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: AT&T Inc., Cisco Systems, Inc. a Microsoft Corporation
 • Datum stanovení počáteční hodnoty akcií: 25.6.2020
  Datum stanovení závěrečné hodnoty akcií: 26.6.2023
  Data možného automatického předčasného splacení: 2.7.2021, 4.7.2022 
 • Data pozorování: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP WORK-FROM-HOME AUTOCALL.) 1,82 % ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Description

Hledáte zajímavou investiční příležitost? Chcete se podílet na vývoji akcií úspěšných firem s globální působností? Důvěřujete síle a dlouhodobému potenciálu růstu společností působících v telekomunikačním a technologickém sektoru? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vás by mohla zajímat investice do tříletého Prémiového dluhového cenného papíru WORK-FROM-HOME AUTOCALL (PDCP WORK-FROM-HOME  AUTOCALL).

PDCP WORK-FROM-HOME AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 9 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout 27 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP WORK-FROM-HOME AUTOCALL se odvozuje od vývoje tří akcií nadnárodních firem – AT&T, Cisco a Microsoft. Tyto vybrané společnosti patří v oblasti svého působení ke světovým lídrům trhu. PDCP WORK-FROM-HOME
AUTOCALL navíc umožňuje své předčasné splacení při růstu i mírném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce trvání.

Omezení a opatření, která nastala po vypuknutí pandemie COVID 19 mají výrazný dopad na fungování každodenního života lidí na celém světě. Z důvodu zavedení sociálního odstupu byly firmy mimo jiné nuceny umožnit zaměstnancům pracovat z domova. Tato skutečnost má  vliv na enormní užívání internetové sítě a zvyšuje poptávku po moderních komunikačních médiích i do budoucna. Tyto nově zavedené změny pravděpodobně urychlí vývoj nových digitálních technologií a společnosti působící v tomto odvětví mohou z vysoké poptávky profitovat.

Payment notes

Jak PDCP WORK-FROM-HOME AUTOCALL funguje
funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP závisí na vývoji akcií společností AT&T, Cisco a Microsoft.
 • V období trvání PDCP může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP WORK-FROM-HOME AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP WORK-FROM-HOME AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 9 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP a celkový výnos 27 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 9 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP WORK-FROM-HOME AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Princip dodatečného ochranného mechanismu:
  pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bari&e

Settlement

 • Maturity shall be on 3 July 2023
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-----------------------------

Pozn.: PDCP WORK-FROM-HOME AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
Pozn.2.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Underlying

AT&T INC
US00206R1023

AT&T Inc. je světový lídr v oblasti telekomunikačního průmyslu sídlící v texaském Dallasu. Zaměřuje se především na inovaci a rozvoj mediálních technologií. Poskytuje širokopásmové předplacení televizních služeb. Provozuje mobilní sítě 5G (bezdrátové systémy), které technicky překonávají stávající 4G řešení. Tato společnost patří k největším dodavatelům mobilních telefonů a pevných linek. Své služby a produkty nabízí i na mnoha místech po celé Asii a Tichomoří. V laboratořích AT&T se zrodil mimo jiné jeden z nejrozšířenějších a  nejpoužívanějších operačních systémů UNIX a programový jazyk C a C++. Na základě spolupráce s poskytovateli zdravotní péče vyvinula AT&T zařízení pro poskytování informací o stavu pacienta bez jeho aktivního zapojení, což velmi zaujalo širokou veřejnost. Od roku 2018 je AT&T také vlastníkem konglomerátu Warner Media, jedné z největších společností v oblasti médií a zábavního průmyslu, pod kterou mimo jiné spadají filmová studia Warner Bros., nebo kabelová televize HBO. V roce 2019 činily příjmy AT&T 181,2 miliard USD, ke konci března 2020 zaměstnávala v 59 zemích světa téměř 250 tisíc lidí.

CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023

Cisco Systems, Inc. je jedna z největších počítačových firem dnešní doby a dominující hráč na poli síťových prvků. Zaměřuje se na výrobu zařízení pro připojení k internetu a firemní sítě (switche a routery). Mimo jiné nabízí správu sítě, optické sítě, Internet věcí (loT), bezpečnostní IT systémy (Cisco Network Security Analytics, Firewally, Cloud Security) a IP telefony. Tato společnost byla založena v roce 1984 v Kalifornii (USA) malou skupinou vědců ze Stanfordovy univerzity. Název „Cisco“ vznikl ze zkratky San Francisco. Vedle hardwaru v posledních letech přesouvá zájem i k softwarovým řešením (internetové konference). Celosvětově zaměstnává více než 75 tisíc lidí a příjmy společnosti v roce 2019 činily 51,9 miliard USD. Své služby a produkty poskytuje v 97 zemích světa.

MICROSOFT CORP
US5949181045
Microsoft Corporation je americká nadnárodní společnost se sídlem ve Washingtonu. Vznikla již v roce 1975 a u jejího zrodu stál legendární Bill Gates. Tato technologická společnost vyvíjí, vyrábí a podporuje řadu softwarových produktů a služeb i hardwarových zařízení. Mezi její produkty patří aktuálně operační systém Windows 10, aplikace pro office využití, serverové aplikace, aplikace pro business řešení. Dále vyvíjí nástroje pro vývoj softwaru, videoher a školení, certifikace počítačových systémů a software pro vývojáře. Rovněž navrhuje, vyrábí a prodává zařízení, včetně osobních počítačů, tabletů nebo herních konzolí Xbox. Společnost nabízí celou řadu služeb, včetně cloudových řešení. Během 80. let se společnost stala klíčovým hráčem na poli software, když přišla s operačním systémem Windows a následně pak s kompletním balíkem Microsoft Office. Od roku 2011 spadá pod společnost Microsoft také populární služba Skype (umožňuje provozovat internetovou telefonii (VoIP), videohovory, zasílání zpráv i přenos souborů) s více jak 300 miliony aktivních uživatelů. Společnost v současnosti zaměstnává zhruba 144 tisíc kmenových zaměstnanců a její příjmy v roce 2019 činily 125,8 miliard USD.

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. For more details please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer