Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis EURCZK 5


ISIN:
DE000CS8E101
Date: - -
Bid Ask
- -
Difference - (-)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueLU
Current coupon-
Coupon stylefloating
Coupon payment date2025/03/18
Coupon payment periodat maturity
Value date2022/03/18
Maturity2025/03/18
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance1 (scale 1-7)

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: FactSet
Advantages Details you should be aware of

Proč si Prémiový dluhopis EURCZK 5 koupit

 • Sází na dlouhodobě očekávané posilování české koruny vůči euru.
 • Nabízí získat zajímavý celkový výnos až ve výši 27 % za 3 roky.
 • Prémiový dluhopis EURCZK 5 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následně každé čtvrtletí, pokud se vyhlášený kurz koruny vůči euru nachází k datu pozorování na nebo pod platnou bariérou pro předčasné splacení, tj. na stejné nebo silnější úrovni koruny vůči euru.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení: 100 % počáteční hodnoty kurzu EUR/CZK.
 • Ke dni splatnosti je návratnost Prémiového dluhopisu EURCZK 5 min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.).
 • Prémiový dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Prémiový dluhopis můžete kdykoliv odprodat i před datem splatnosti za tržní cenu, nicméně v takovém případě není garantována návratnost 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) a investor může realizovat ztrátu.

   
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.credit-suisse.com nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • Držitel Prémiového dluhopisu EURCZK 5 nese kreditní riziko emitenta.
 • Prémiový dluhopis EURCZK 5 poskytuje plnou kapitálovou ochranu pouze k datu splatnosti.
 • Prémiový dluhopis podléhá německému právu.
 • Emitent: Credit Suisse AG, jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: kurz EUR/CZK dle fixingu na Bloombergu v 15.00 hodin londýnského času (tj. v 16.00 SEČ)
 • Výnos: až 9 % p. a.
 • Garance: návratnost 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) Prémiového dluhopisu EURCZK 5 ke dni splatnosti
 • Upisovací období: 21. 2. 2022 (9.00)–11. 3. 2022 (23.59)
 • Zafixování počátečního kurzu: 11. 3. 2022
 • Zafixování finálního kurzu: 11. 3. 2025
 • Data možného automatického předčasného splacení: naleznete v letáku
 • Informace o výši produktových nákladů je uvedena ve Sdělení klíčových informací, přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu.
 • Náklady distributora platné ke dni emise: (viz Pozn.3) 0,84 % ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)

Description

Prémiový dluhopis EURCZK 5 s možností automatického předčasného splacení umožňuje profitovat na posilování české koruny vůči euru při návratnosti min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 27 %.

Payment notes

Jak Prémiový dluhopis EURCZK 5 funguje

 • Výnos tříletého Prémiového dluhopisu EURCZK 5 závisí na vývoji kurzu EUR/CZK.
 • Počáteční hodnota kurzu EUR/CZK se stanoví 11. 3. 2022 jako fixing na Bloombergu v 15:00 hodin londýnského času (tj. v 16.00 SEČ).
 • V období trvání Prémiového dluhopisu EURCZK 5 může dojít po prvním roce, nebo následně čtvrtletně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud je vyhlášený kurz EUR/CZK k datu pozorování roven nebo nižší než stanovená bariéra pro předčasné splacení.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, Prémiový dluhopis EURCZK 5 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li Prémiový dluhopis EURCZK 5 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 2,25 % za každé čtvrtletí, které uplynulo od data emise. Předčasným splacením zaniká nárok na pozdější výnosy.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení a k datu finálního pozorování Prémiového dluhopisu EURCZK 5 uzavře podkladový kurz EUR/CZK nad svou počáteční hodnotou (česká koruna oslabí), pak bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) Prémiového dluhopisu EURCZK 5 a žádný výnos.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení a k datu finálního pozorování Prémiového dluhopisu EURCZK 5 je podkladový kurz EUR/CZK roven nebo nižší než počáteční hodnota (česká koruna posílí nebo uzavře na stejné úrovni), pak bude  ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) Prémiového dluhopisu EURCZK 5 + výnos 12 × 2,25 % =27 %.

Jaké mohou při splatnosti nastat situace – naleznete v letáku

Settlement

 • splatnost je 18.03.2025

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-------------------------------------------------------------Pozn.: Držitel Prémiového dluhopisu EURCZK 5 nese kreditní riziko emitenta.

Pozn.2:  Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Prémiového dluhopisu EURCZK 5.


Underlying

EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK)
EU0006169831
Směnný kurz CZK k EUR.

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer