Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 7


ISIN:
DE000CS8CVE2

Date: 2023/03/23 10:30:00
Bid Ask
85.88 -
Difference 0.33% (0.29)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueCH
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2025/06/02
Coupon payment periodat maturity
Value date2020/06/02
Maturity2025/06/02
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2025/05/26

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč si Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 7 koupit?

 • Neomezený potenciál výnosu za dobu jeho trvání.
 • 60 % participace na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – indexu iSTOXX Global Demography Select 50 Index.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 60 % participace z průměru ročně zafixovaných hodnot pozorovaného podkladového aktiva.
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD DEMOGRAPHY SELECT 7.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD DEMOGRAPHY SELECT 7 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje k výplatě při splatnosti.
 • PD DEMOGRAPHY SELECT 7 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Credit Suisse AG https://www.credit-suisse.com/cz/en.html
 • Sdělení lze získat na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz
  -------------------------------------

Pozn.: Vyplacení garantované částky je závislé na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vyplývajícím z garance. 

Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding bonds.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear loss up to the amount corresponding to the product's risk indicator specified in General attributes.
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
 
-----------------------------------------

 • Garance se nevztahuje na situace, kdy dojde k selhání emitenta nebo prodáte-li prémiový dluhopis před jeho splatností.
 • Držitel PD DEMOGRAPHY SELECT 7 nese kreditní riziko emitenta.
 • Maximální výplata: není omezena
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při : 100 % jmenovité hodnoty PD DEMOGRAPHY SELECT 7 + participace 60 % × (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 100 %, maximálně bez omezení

  You will find more information in the leaflet.
 • Description

  Každý racionálně uvažující člověk hledá možnosti, jak co nejefektivněji zhodnotit své peníze. Pro mnohé je pak důležité předem vědět, jak se investice může vyvíjet, a hlavně jaký je její výnosový potenciál a tržní riziko, které podstoupí. Jsou-li pro Vás tyto parametry také důležité, pak by Vás mohla zajímat investice do Prémiového dluhopisu DEMOGRAPHY SELECT 7.

  Pětiletý PD DEMOGRAPHY SELECT 7 je určen klientům, kteří nepožadují pravidelné výplaty výnosu, ale preferují růst své investice v závislosti na vývoji indexu složeného z více akciových titulů.

  PD DEMOGRAPHY SELECT 7 nabízí neomezený potenciál výnosu za dobu jeho trvání, přičemž k datu splatnosti garantuje návratnost 100 % své jmenovité hodnoty (viz Pozn.).

  Jedním ze zásadních faktorů, které ovlivňují globální ekonomiku, je demografický vývoj. Klíčovými demografickými změnami jsou nižší porodnost, prodlužující se délka života, stěhování lidí do velkých měst, ale také růst životní úrovně stále většího počtu lidí ve světě. Demografické změny se promítají do spotřebního chování, vývoje nových technologií, ovlivňují nároky na vývoj v oblasti farmacie, ochrany životního prostředí či změny výrobních procesů. Dá se říct, že mění pohled na celý svět a mají zásadní vliv na hospodaření firem z celé řady odvětví a sektorů. Správná identifikace konkrétních společností, které mohou z demografických změn v dalších letech profitovat, je tak zcela klíčová.

  • Emitent: Credit Suisse AG (jednající prostřednictvím své londýnské pobočky)
  • Podkladové aktivum: iSTOXX Global Demography Select 50 Index
  • Upisovací období: 29.4.2020 (9.00) – 26.5.2020 (16.00)


  You will find more information in the leaflet.

  Payment notes

  Jak Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 7 funguje?

  • Výnos čtyřletého PD DEMOGRAPHY SELECT 7 závisí na vývoji globálního indexu iSTOXX Global Demography Select 50 Index.
  • Dne 26.5.2020 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
  • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
  • Z těchto 5 hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
  • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD DEMOGRAPHY SELECT 7 + participace 60 % × (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
  • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD DEMOGRAPHY SELECT 7.
  • Během doby trvání PD DEMOGRAPHY SELECT 7  může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
  • Maximální výše výnosu PD DEMOGRAPHY SELECT 7 není omezena
  • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD DEMOGRAPHY SELECT 7. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

  Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

  Settlement

  • Maturity of the Premium Bond is 2 June 2025
  • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value
  • Liquidity: daily according to current market prices in the Exchange Rate List of Česká spořitelna, a.s.
  • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
  • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.

  Secondary market

  • Minimum purchased amount: 1 piece
  • Prodejní cena: 100 %, bez poplatku
  • The Premium Bond can be sold even before the maturity date for the price in the Česká spořitelna Exchange Rate List which can be found here at the Investment Centre/Exchange Rate Lists
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

  -------------------------------------
  Note: The disbursement of the guaranteed amount depends on the ability of the issuer to meet its commitments arising from the guarantee.
  Note 2: Product risk rate weight is on a scale from 1 to 7 from a potentially lower risk and yield of 1 to a potentially higher risk and yield of 7 assuming that you will keep the product until the maturity date. The real risk may substantially differ, if you sell the product prematurely. The product risk-weight is a guide for comparing the rate of risk of this product in comparison with others. It shows how likely it is that you can lose money as a consequence of movements on the markets, or because the issuer will be unable to pay out the money.
  Note 3.: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PD DEMOGRAPHY SELECT 7.


  Underlying

  STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50
  CH0321940899
  Tento index zahrnuje akcie 50 společností, na jejichž vývoj můžou demografické změny pozitivně působit. Tvůrci indexu se ve svém výběru zaměřují na sedm oblastí: finanční sektor, farmacie, infrastruktura, nemovitosti, reality, média & technologie, volný čas & luxus. Základní charakteristikou akciových titulů je vysoká dividenda a nízká volatilita, které jsou určující pro váhu akcie v indexu. Z každého sektoru může být v indexu zastoupeno maximálně 10 společností. Složení indexu je revidováno na kvartální bázi.

  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer