Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL


ISIN:
DE000CS8C4Q0

Date: 2021/04/09 09:59:04
Bid Ask
100.13 -
Difference 0.02% (0.02)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueCH
Current coupon0.000%
Coupon stylevariable
Coupon payment date2024/03/01
Coupon payment periodat maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Value date2021/03/02
Maturity2024/03/01
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest0.00
Investor tolerance6 (scale 1-7)
Last trading day2024/02/22

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP INDUSTRY AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 21 % za 3 roky.
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 7 % (viz Pozn.). již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak může činit 7 %(viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL k datu závěrečného pozorování.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://derivative.credit-suisse.com/bp/ch/en/prospectuses/
  prospectuses/prospectus/ye
  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL k datu splatnosti je závislá na vývoji tržního kurzu akcií - Caterpillar, Siemens a Evonik Industries.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena i jen jedné z podkladových akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnota, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP INDUSTRY AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP INDUSTRY AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP INDUSTRY AUTOCALL k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL podléhá německému právu.
 • Emitent: Credit Suisse AG (S&P A+ / Moody's Aa3 / Fitch A) jednající prostřednictvím své londýnské pobočky
 • Podkladové akcie: Caterpillar Inc., Siemens AG a Evonik Industries AG
 • Upisovací období: 1.2.2021 (9.00) - 23.2.2021 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty akcií: 23.2.2021
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty akcií: 23.2.2024
 • Data možného automatického předčasného splacení: 2.3.2022, 2.3.2023
 • Data pozorování naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL k závěrečnému datu pozorování: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie 
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP INDUSTRY AUTOCALL) 2,26 % ročně

Description

PDCP INDUSTRY AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 21 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností, jejichž činnost se zaměřuje na oblast průmyslu - Caterpillar, Siemens a Evonik Industries. Konstrukce PDCP INDUSTRY AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení atraktivního výnosu i v případě mírného poklesu či stagnace podkladových aktiv. Produkt může skončit již po prvním roce, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nebo k datu jeho splatnosti. 

Další informace naleznete v letáku

Payment notes

Jak PDCP INDUSTRY AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností Caterpillar, Siemens a Evonik Industries.
 • V období trvání PDCP INDUSTRY AUTOCALL může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP INDUSTRY AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP INDUSTRY AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 7 % (viz Pozn) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP INDUSTRY AUTOCALL a celkový výnos 21 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 7 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena i jen jedné pokladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP INDUSTRY AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty snížené o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor realizuje ztrátu, která představuje více než 45 % jeho původní investice a žádný výnos nebude vyplacen.
 • Princip dodatečného ochranného mechanismu: pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počátečn&

Settlement

 • Maturity shall be on 1 March 2024
 • The disbursement of the yield and nominal value shall be conducted by Česká spořitelna
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
  -----------------------------------------
  Pozn.: PDCP INDUSTRY AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
  Pozn. 2.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

Underlying

CATERPILLAR INC
US1491231015
Tento americký lídr v oblasti strojírenství vznikl v roce 1925 a je často označován pouze zkratkou CAT. Inspiraci pro název Caterpillar našel u svých výrobků – traktoru, který místo ocelových kol používá pásy a svým pohybem připomíná housenku. Společnost se zaměřuje především na vývoj, výrobu a prodej zemědělské, stavební a těžební techniky. Významná je také výroba dieselových motorů, turbín a diesel-elektrických lokomotiv. Společnost sídlí v americkém státě Illinois a také 40 % jejích příjmů pochází z domácího trhu. Zbývajících 60 % příjmů pochází ze zbytku světa. V roce 2020 přesáhly příjmy společnosti vice než 39 miliard USD. Zaměstnává více než 100 tisíc lidí.
SIEMENS AG
DE0007236101
Siemens AG je německý průmyslový gigant, jehož kořeny sahají do roku 1866. Zaměřuje se především na oblasti elektroniky, automatizace a digitalizace. Své působení propisuje do segmentu dopravy, výroby energií, navrhování kontrolních mechanismů nebo diagnostických přístrojů využívaných ve zdravotnictví. V každodenním životě se lidé s jejich výrobky setkávají díky domácím spotřebičům nebo kancelářským přístrojům. Zaměstnanci společnosti podali ve fiskálním roce 2020 přibližně 2 740 patentů a předložili přibližně 5 120 publikací o zveřejnění vynálezů. Celkově je Siemens AG držitelem 42 900 vydaných patentů. Na našem území působí Siemens již 130 let a jedním z jeho prvních počinů bylo dodání plynové pece do skláren v Harrachově. V současnosti tento konglomerát sídlící v Mnichově patří k těm největším na světě. Počet jeho zaměstnanců překračuje 290 tisíc a své zastoupení má téměř v každém státě. Celkový příjem společnosti za fiskální rok 2020 činil necelých 58 miliard EUR.
EVONIK INDUSTRIES AG
DE000EVNK013
Tato německá společnost vznikla v roce 2007, ačkoliv její historie je zaznamenána již od roku 1968. Specializuje se na vývoj a výrobu vysoce kvalitních chemikálií, které jsou součástí široké škály výrobních procesů. Jejich produkty se využívají při výrobě obnovitelných energií, v automobilovém průmyslu, stavebnictví, strojírenství nebo péči o zdraví lidí i zvířat. Tyto chemikálie jsou použity například při výrobě koncových produktů jako: izolační materiály, matrace, pneumatiky, turbíny pro větrné elektrárny nebo léčiva a krmivo pro zvířata. Dále se zaměřuje na vývoj inovativních a inteligentních materiálů, což nabízí úsporu konvenčních zdrojů. Zaměstnává více než 32 tisíc lidí ve 26 zemích světa. Celkový příjem společnosti za fiskální rok 2020 dosáhl zhruba 12 miliard EUR.

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. By continuing to browse this website, you consent for these tools to be used. For more details and how to opt out of these, please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer