Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 19


ISIN:
AT0000A2YBW8

Date: 2024/07/12 10:30:00
Bid Ask
120.85 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueAT
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2026/08/05
Coupon payment periodat maturity
Value date2022/06/20
Maturity2026/08/05
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2026/07/29

PDF Downloads

CZ ReportPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Legal note

This product is no longer publicly offered. The product-specific content published here is for information purposes only for those who are already invested and does not constitute marketing communication. Erste Group Bank AG no longer consents to the use of the prospectus for a public offering of this product by third parties.
Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.

Description

Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za čtyři roky s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 19 k datu jeho splatnosti.  
 
ESG je také klíčové „investiční téma“ pro PD RESPONSIBLE 19. Jeho výnos závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC, který je diverzifikován do šesti typů podkladových aktiv – ESG akcií (USA, Evropa, Japonsko, Emerging Markets) s váhou 60 % portfolia a ESG dluhopisů (korporátní a korporátní high yield dluhopisy) tvořící 40 % portfolia. Jednotlivá aktiva v portfoliu indexu jsou reprezentována ETF (exchange traded funds) iShares od renomované společnosti BlackRock. Portfolio je tak robustně diverzifikováno do akcií zhruba 500 společností a dluhopisů téměř 3 000 společností, které splňují přísná ESG kritéria indexů MSCI SRI (Socially Responsible Investment – společensky odpovědné investování). Kontrola volatility portfolia stabilizuje výnos a omezuje ztráty při propadech na trzích, kdy nastavený algoritmus cíluje volatilitu 7 % a porovnává ji s historickou volatilitou sledovaného portfolia. Při vysoké volatilitě snižuje tento mechanismus expozici na dynamická aktiva a přesouvá prostředky na peněžní trh.

 • Issuer: Erste Group Bank AG (S&P's A / Moody's A2 / Fitch A)
 • Underlying: Solactive ERSTE Green Invest Index VC

You will find more information in the leaflet.

Payment notes

Jak PD RESPONSIBLE 19 funguje?

 • Výsledný výnos čtyřletého PD RESPONSIBLE 19 závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Dne 27. 7. 2022 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je denně pozorováno. Celkový výnos je roven 1,5násobku výkonnosti indexu spočítané z nejvyšší dosažené denní závěrečné hodnoty podkladového indexu za dobu pozorování PD RESPONSIBLE 19 vůči jeho počáteční hodnotě.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 19 + participace 150 % × (nejvyšší dosažená denní závěrečná hodnota podkladového aktiva / počáteční hodnota podkladového aktiva – 1), avšak minimálně 100 % (viz Pozn.) a maximálně 140 %. 
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 19.
 • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 19 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše výnosu je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 19 za dobu jeho trvání, tedy za 4 roky.
 • Pozorování nejvyšší dosažené denní závěrečné hodnoty indexu umožňuje průběžné uzamčení výše výnosu. Již jednou dosaženou úroveň výnosu nemůže případný následný propad podkladového indexu nijak snížit. Díky participaci 150 % je navíc výsledný výnos ještě o polovinu větší než samotná výkonnost indexu (spočítaná na základě jeho nejvyšší dosažené hodnoty v porovnání s jeho počáteční hodnotou).

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Settlement

 • splatnost Prémiového dluhopisu je 5.8.2026
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Prodejní cena:100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)

-------------------------------------

Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 19 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD RESPONSIBLE 19 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD RESPONSIBLE 19 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty. 

Pozn.2: Na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si PD RESPONSIBLE 19 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PD RESPONSIBLE 19, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 

Pozn. 3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD RESPONSIBLE 19


Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer