Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 18


ISIN:
AT0000A2Y6F0

Date: 2023/09/22 10:15:00
Bid Ask
100.01 -
Difference -1.07% (-1.09)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueAT
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2026/07/07
Coupon payment periodat maturity
Value date2022/05/18
Maturity2026/07/07
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2026/06/30

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
Key Information DocumentPDF Download
CZ ReportPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 18 koupit?

 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 100% participace na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 100% participace z nejvyšší dosažené hodnoty denně pozorovaných závěrečných cen podkladového aktiva, avšak jeho celková výše je omezena horní hranicí 140 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 18 za jeho dobu trvání.
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 18.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD RESPONSIBLE 18 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod hranicí 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD RESPONSIBLE 18 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Erste Group Bank AG jako emitent a tvůrce tohoto Investičního nástroje zpracoval dokument Sdělení klíčových informací, které je k dispozici na internetových stránkách  www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz 
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding bonds.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
 
-----------------------------------------

 • Držitel PD RESPONSIBLE 18 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 18 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD RESPONSIBLE 18 před jeho datem splatnosti. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 18 + participace 100 % × (nejvyšší dosažená denní závěrečná hodnota podkladového aktiva / počáteční hodnota podkladového aktiva – 1), minimálně 100 % (viz Pozn.), maximálně 140 %
 •  
  You will find more information in the leaflet.

  Description

  Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za čtyři roky s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.)  PD RESPONSIBLE 18 k datu jeho splatnosti.
   
  ESG je také klíčové „investiční téma“ pro PD RESPONSIBLE 18. Jeho výnos závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC, který je diverzifikován do šesti podkladových aktiv – ESG akcií (USA, Evropa, Japonsko, Emerging Markets) s váhou 60 % portfolia a ESG dluhopisů (korporátní a korporátní high yield dluhopisy) tvořící 40 % portfolia. Jednotlivá aktiva v portfoliu indexu jsou reprezentována ETF (exchange traded funds) iShares od renomované společnosti BlackRock. Portfolio je tak robustně diverzifikováno do zhruba 500 akcií a téměř 3 000 dluhopisů společností,
  které splňují přísná ESG kritéria indexů MSCI SRI (Socially Responsible Investment – společensky odpovědné investování). Kontrola volatility portfolia stabilizuje výnos a omezuje ztráty při propadech na trzích, kdy nastavený algoritmus cíluje volatilitu 7 % a porovnává ji s historickou volatilitou sledovaného portfolia. Při vysoké volatilitě snižuje tento mechanismus expozici na dynamická aktiva a přesouvá prostředky na peněžní trh. 

  • Issuer: Erste Group Bank AG (S&P's A / Moody's A2 / Fitch A)
  • Underlying: Solactive ERSTE Green Invest Index VC
   
  You will find more information in the leaflet.
   

  Payment notes

  Jak PD RESPONSIBLE 18 funguje?

  • Výsledný výnos čtyřletého PD RESPONSIBLE 18 závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
  • Dne 27. 6. 2022 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
  • Podkladové aktivum je denně pozorováno. Celkový výnos je roven nejvyšší dosažené denní závěrečné hodnotě podkladového indexu za dobu pozorování PD RESPONSIBLE 18.
  • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 18 + participace  100 % × (nejvyšší dosažená denní závěrečná hodnota podkladového aktiva / počáteční hodnota podkladového aktiva – 1), avšak minimálně 100 % (viz Pozn.) a maximálně 140 %.
  • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 18.
  • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 18 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
  • Maximální výše výnosu je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 18 za dobu jeho trvání, tedy za 4 roky.
  • Pozorování nejvyšší dosažené denní závěrečné hodnoty indexu umožňuje 100% participaci na absolutně nejvyšší hodnotě podkladového aktiva během stanoveného období pozorování.

  Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

  Settlement

  • splatnost Prémiového dluhopisu je 7.7.2026
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Secondary market

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Prodejní cena:100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)

  -------------------------------------

  Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 18 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD RESPONSIBLE 18 ponecháte až do doby splatnosti. 

  Pozn. 2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si PD RESPONSIBLE 18 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PD RESPONSIBLE 18, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 

  Pozn. 3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD RESPONSIBLE 18.


  Underlying


  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer