Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL


ISIN:
XS2248369535
Date: - -
Bid Ask
- -
Difference - (-)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typecorporate
Country of issueDE
Current coupon0.000%
Coupon stylevariable
Coupon payment date2025/12/22
Coupon payment periodat maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Value date2020/12/21
Maturity2025/12/22
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest-
Investor tolerance- (scale 1-7)

PDF Downloads

Key Investor Information DocumentPDF Download
CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: FactSet
Advantages Details you should be aware of

Co Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 31,25% za 5 let.
 • PDCP PHARMA AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 6,25% (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 6,25% (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Fixace průměrné počáteční hodnoty sledovaného indexu snižuje riziko špatného načasování. Tato hodnota se stanoví jako průměr závěrečných cen indexu za tři po sobě jdoucí dny.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 60% průměrné počáteční hodnoty sledovaného indexu pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu závěrečného pozorování.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100% (po roce), 95% (po dvou letech), 90% (po třech letech), 85% (po čtyřech letech).
 • PDCP PHARMA AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.goldmansachs.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.

-----------------------------------------------------------------
Pozn. PDCP PHARMA AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

 • PDCP PHARMA AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Emitentem je Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Návratnost 100% jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu splatnosti je závislá na vývoji tržního kurzu indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne tato pod bariéru 60% jeho průměrné počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP PHARMA AUTOCALL ztratí více než 40% investovaných peněz.
 • Držitel PDCP PHARMA AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP PHARMA AUTOCALL k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • PDCP PHARMA AUTOCALL podléhá anglickému právu.
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group,Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)           
 • Podkladové aktivum: index MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement Index (ceny veřejně dostupné na stránkách MSCI)                 
 • Upisovací období: 19. 11. 2020 (10.00) - 14. 12. 2020 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100%, bez poplatku
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty indexu, data možného automatického předčasného splacení a data pozorování naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL k závěrečnému datu pozorování: 60% průměrné počáteční hodnoty indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement Index     
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP PHARMA AUTOCALL): 0,60% ročně

Description

PDCP PHARMA AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 6,25% (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho pětileté trvání pak může dosáhnout až 31,25%.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement. Konstrukce PDCP PHARMA AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení atraktivního výnosu v případě mírného poklesu či stagnace podkladového indexu. Produkt může skončit již po prvním roce a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data splatnosti. 

Payment notes

Jak Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL závisí na vývoji indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement.
 • V období trvání PDCP PHARMA AUTOCALL může dojít již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota sledovaného indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP PHARMA AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP PHARMA AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 6,25% (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad: Naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne tato pod bariéru 60% jeho průměrné počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100% jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL a celkový výnos 5 x 6,25% = 31,25% (viz Pozn.).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne tato pod bariéru 60% jeho průměrné počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP PHARMA AUTOCALL vyplaceno 100% jeho jmenovité hodnoty snížené o ztrátu indexu, kterou zaznamenal od data stanovení jeho průměrné počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40% investice a výnos nebude vyplacen. 
  Příklad: Naleznete v letáku

Settlement

 • The maturity date shall be 22 December 2025
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn. PDCP PHARMA AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn.2: Riziková váha: na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent a ručitel nebude schopen dostát svým závazkům.


Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. By continuing to browse this website, you consent for these tools to be used. For more details and how to opt out of these, please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer