Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír TRANSATLANTIC AUTOCALL


ISIN:
XS2004274598

Date: 2021/04/09 00:00:00
Bid Ask
97.63 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueDE
Current coupon4.000%
Coupon stylevariable
Coupon payment date2022/04/09
Coupon payment periodannually
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Value date2021/04/09
Maturity2024/04/09
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest5.56
Investor tolerance4 (scale 1-7)
Last trading day2024/04/01

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 12 % za 3 roky.
 • Pevný výnos ve výši 4 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně bez ohledu na vývoj podkladových aktiv po dobu trvání  PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL, tedy do data předčasné splatnosti nebo data splatnosti (k 7. 4. 2022, 11. 4. 2023, 9. 4. 2024).
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo při některém z následujících ročních pozorování, pokud se podkladové indexy nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 49 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) obou podkladových indexů.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 100 % (po roce), 90 % (po dvou letech) a 80 % (v posledním roce) efektivně funguje jako dodatečný ochranný prvek.
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce lucemburské burzy https://www.bourse.lu/programme/Programme-GolSachsIntl/14550, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce http://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL k datu splatnosti je závislá na vývoji tržních kurzů podkladových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500®.
 • Pokud v průběhu trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL klesne hodnota některého z podkladových indexů pod bariéru 49 % jejich počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) a zároveň závěrečná hodnota obou podkladových indexů nebude rovna nebo vyšší než 80 % jejich počáteční hodnoty (viz Pozn. 2), investor ztratí více než 20 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL podléhá anglickému právu.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel:  Goldman Sachs Group, Inc. (Moody's A2 / Standard & Poor's BBB+ / Fitch A)    
 • Podkladové indexy: EURO STOXX 50® a S&P 500®
 • Upisovací období: 1.3.2021 (9:00) - 31.3.2021 (16:00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty indexů: 31.3.2021
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty indexů: 2.4.2024
 • Data možného automatického předčasného splacení: 7.4.2022, 11.4.2023
 • Data pozorování a srovnávací hodnoty naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLATNIC AUTOCALL : 49 % zafixované počáteční hodnoty podkladových indexů, denní pozorování závěrečných hodnot
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL.) 1,04 % ročně

Description

PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní pevný roční výnos ve výši 4 % (viz Pozn). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 12 %.

Výplata jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL je podmíněna vývojem cen dvou stěžejních akciových indexů: EURO STOXX 50® a S&P 500®, které zahrnují největší veřejně obchodované evropské a americké společnosti. Konstrukce PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace podkladových indexů. PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL může skončit již po prvním roce, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nebo k datu jeho splatnosti.

 

Další informace naleznete v letáku

Payment notes

Jak PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL funguje?

 • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL závisí na vývoji tržních kurzů akciových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500®.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn. 2) podkladových indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® se stanoví dne 31. 3. 2021.
 • Pozorování vývoje indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® probíhá od 1. 4. 2021 do 2. 4. 2024 (rozhodující jsou denní závěrečné ceny indexů).
 • Výnos ve výši 4 % p. a. jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL je vyplácen ročně po dobu jeho trvání a je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladových indexů.
 • Bariéra je stanovena na úrovni 49 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladových indexů, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
 • V období trvání PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota obou podkladových indexů k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, obdrží investor roční výnos ve výši 4 % z jeho jmenovité hodnoty a PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor 100 % jeho jmenovité hodnoty a roční výnos ve výši 4 % z jeho jmenovité hodnoty.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a v průběhu pozorování nepoklesne hodnota některého z podkladových indexů (denní závěrečná cena) nikdy pod úroveň bariéry ve výši 49 % jeho počáteční hodnoty (viz Pozn. 2), je ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL a poslední pevný výnos ve výši 4 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a v průběhu pozorování poklesne hodnota některého z podkladových indexů (denní závěrečná cena) pod úroveň bariéry ve výši 49 % jejich zafixované počáteční  hodnoty (

Settlement

 • Maturity shall be on 9 April 2024
 • The disbursement of the yield and nominal value shall be conducted by Česká spořitelna
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
  -----------------------------------------
  Pozn.: PDCP TRANSATLANTIC AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

  Pozn. 2.: Počáteční hodnota bude poskytovateli indexů EURO STOXX 50® a S&P 500® vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 31. 3. 2021.

  Pozn. 3.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

Underlying

EURO STOXX 50
EU0009658145
EURO STOXX 50® je hlavním evropským akciovým indexem, který zahrnuje 50 největších a nejlikvidnějších společností zemí eurozóny napříč všemi důležitými sektory. Mezi nejvýznamnější společnosti patří např. Total (ropa a zemní plyn), Linde (chemický průmysl), ASML, SAP (IT), LVMH, L’Oreal (spotřební zboží), Sanofi (zdravotnictví), Siemens (průmyslové zboží a služby).
S&P 500
US78378X1072
Akciový index S&P 500® zahrnuje 500 nejúspěšnějších amerických společností napříč všemi sektory. Zahrnuje například tyto klíčové společnosti: Microsoft, Apple, Intel, Cisco (IT), Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, Moderna (zdravotnictví), Amazon, Walmart Procter & Gamble, Coca Cola, PepsiCo (spotřební zboží), Google, Facebook, Verizon, AT&T (tele-komunikace), Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup (finance) a další. Tato rozsáhlá globální diverzifikace napříč sektory může přinést zajímavý potenciál.

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. By continuing to browse this website, you consent for these tools to be used. For more details and how to opt out of these, please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer