Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír DivDAX AUTOCALL


ISIN:
DE000VP7SCR2
Date: - -
Bid Ask
- -
Difference - (-)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typecorporate
Country of issueDE
Current coupon0.000%
Coupon stylevariable
Coupon payment date2025/10/14
Coupon payment periodat maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Value date2020/10/14
Maturity2025/10/14
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest-
Investor tolerance- (scale 1-7)

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: FactSet
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP DivDAX AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 21,25 % za 5 let.
 • PDCP DivDAX AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 4,25 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 4,25 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty akciového indexu DivDAX pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP DivDAX AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 95 % (po dvou letech), 90 % (po třech letech), 85 % (po čtyřech letech).
 • PDCP DivDAX AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Akciový index DivDAX je kvalitně diverzifikovaný index reprezentující německé společnosti s nejvyšším dividendovým výnosem z hlavního německého akciového indexu DAX.
 • Elektronická verze prospektu a Sdělení klíčových informací jsou zveřejněny na internetové stránce Emitenta https://prospectus.vontobel.com/nebo na  www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • PDCP DivDAX AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP DivDAX AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP DivDAX AUTOCALL k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty (Počáteční hodnota bude poskytovatelem DivDAX vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 7. 10. 2020.), nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP DivDAX AUTOCALL ztratí více než 40 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • PDCP DivDAX AUTOCALL podléhá německému právu.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: Vontobel Financial Products GmbH
 • Ručitel: Vontobel Holding AG (Moody's A3)
 • Podkladový index: DivDAX
 • Upisovací období: 10.9.2020 (9.00) – 7.10.2020 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového indexu: 7.10.2020
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu: 7.10. 2025
 • Data možného automatického předčasného splacení: 14.10.2021, 14.10.2022, 16.10.2023, 14.10.2024   
 • Data pozorování: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 60 % zafixované počáteční hodnoty indexu DivDAX, k datu stanovení jeho závěrečné hodnoty
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP DivDAX AUTOCALL) 0,727 % ročně

Description

 

Pokud hledáte zajímavou investiční příležitost a důvěřujete síle a dlouhodobému potenciálu růstu německé ekonomiky a globálně působících německých společností a patříte mezi zkušenější investory, pak by Vás mohla zajímat investice do pětiletého Prémiového dluhového cenného papíru DivDAX AUTOCALL (PDCP DivDAX AUTOCALL).

PDCP DivDAX AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši až 4,25 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho pětileté trvání pak může dosáhnout 21,25 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP DivDAX AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu DivDAX zahrnujícího kvalitní německé společnosti s nejvyšším dividendovým výnosem. PDCP DivDAX AUTOCALL navíc umožňuje předčasné splacení již po prvním roce svého trvání a následně každý rok až do data splatnosti.

Payment notes

Jak PDCP DivDAX AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akciového indexu DivDAX.
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, prémiový dluhový cenný papír pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li prémiový dluhový cenný papír automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 4,25 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 21,25 % (ekvivalent pěti ročních výnosů ve výši 4,25 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 60 %, bude ke dni splatnosti PDCP DivDAX AUTOCALL vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty minus ztráta indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklad naleznete v letáku.

Settlement

 • splatnost je 14.10.2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Secondary market

 • Minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky
 • Cena za obstarání předčasného odkupu:  2 % z objemu obchodu
  -----------------------------------------------------

Pozn.: PDCP DivDAX AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
Pozn.2.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Underlying

DIVDAX KURSINDEX
DE000A0C33C3
Akciový index DivDAX je cenový index, který zahrnuje 15 akcií německých společností s nejvyšším dividendovým výnosem z hlavního německého akciového indexu DAX. Je upravován jednou ročně a nejvyšší váha jednoho titulu činí 10 %. Index je tvořen převážně globálně působícími společnostmi. Sektorově pokrývá široké spektrum automobilového či chemického průmyslu, energetiky, pojišťovnictví a finančních služeb, medií nebo farmacie. Index zahrnuje společnosti: Allianz, BASF, Bayer, BMW, Continental, Covestro, Daimler, Detsche Post, Deutche Telekom, E.ON, HeidelbergCement, Munich Re, RWE, Siemens a Volkswagen. Akciový index DivDAX tedy nabízí zajímavě diverzifikovanou expozici na německý akciový trh.

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. By continuing to browse this website, you consent for these tools to be used. For more details and how to opt out of these, please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer