Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL


ISIN:
DE000CS8CXZ3

Date: 2020/11/27 00:00:00
Bid Ask
98.04 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typecorporate
Country of issueCH
Current coupon0.000%
Coupon stylevariable
Coupon payment date2024/08/06
Coupon payment periodat maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Value date2020/08/06
Maturity2024/08/06
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest0.00
Investor tolerance4 (scale 1-7)
Last trading day2024/07/29

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
Key Information DocumentPDF Download
CZ ReportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co Prémiový dluhový cenný papír S&P 500® AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 20 % za 4 roky.
 • PDCP S&P 500® AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 5 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty akciového indexu S&P 500 pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP S&P 500® AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 •  Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 95 % (po dvou letech), 90 % (po třech letech).
 • PDCP S&P 500® AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Index S&P 500® je široce diverzifikovaný index reprezentující nejúspěšnější americké společnosti.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.credit-suisse.com nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/.
 • PDCP S&P 500® AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP S&P 500® AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP S&P 500® AUTOCALL k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP S&P 500® AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • PDCP S&P 500® AUTOCALL podléhá německému právu.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: Credit Suisse AG jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladový index: S&P 500®
 • Upisovací období: 8.7.2020 (9.00) - 30.7.2020 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového indexu: 30.7.2020
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu: 30.7. 2024
 • Data možného automatického předčasného splacení:  6.8.2021, 8.8.2022, 7.8.2023       
 • Data pozorování: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 60 % zafixované počáteční hodnoty indexu S&P 500®, k datu stanovení jeho závěrečné hodnoty
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP S&P 500® AUTOCALL.) 0,82 % ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu:  2 % z objemu obchodu

Description

Hledáte zajímavou investiční příležitost? Důvěřujete síle americké ekonomiky a očekáváte její stabilní vývoj? Chcete se podílet na vývoji akcií úspěšných amerických firem s nadnárodní působností? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vás by mohla zajímat investice do čtyřletého Prémiového dluhového cenného papíru S&P 500® AUTOCALL (PDCP S&P 500® AUTOCALL).

PDCP S&P 500® AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 5 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho čtyřleté trvání pak může dosáhnout 20 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP S&P 500®  AUTOCALL se odvozuje od vývoje amerického akciového indexu S&P 500®, který patří mezi nejdůležitější akciové indexy světa. PDCP S&P 500® AUTOCALL navíc umožňuje své předčasné splacení při růstu i mírném poklesu podkladového indexu již po prvním roce svého trvání. 

Payment notes

Jak PDCP S&P 500® AUTOCALL funguje
funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akciového indexu S&P 500®.
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP S&P 500® AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP S&P 500® AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 20 % (ekvivalent čtyř ročních výnosů ve výši 5 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu klesne jeho hodnota pod bariérou 60 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP S&P 500® AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty minus ztráta indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklad naleznete v letáku.

Settlement

 • Maturity shall be on 6 August 2024
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-----------------------------

Pozn.: PDCP S&P 500® AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
Pozn.2.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Underlying

S&P 500
US78378X1072
S&P 500® je hlavním americkým akciovým indexem, který zahrnuje 500 nejúspěšnějších amerických společností působících ve všech důležitých sektorech. Každé čtvrtletí se prověřuje a případně upravuje jak složení, tak i váha jednotlivých titulů v indexu. Mezi nejvýznamnější společnosti patří například Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Intel, Johnson & Johnson, Visa, Mastercard, Procter & Gamble, Pfizer, Walt Disney nebo Coca-Cola.

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. By continuing to browse this website, you consent for these tools to be used. For more details and how to opt out of these, please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer