Look for:

Our offer for

EGB Zerobond / 2025


ISIN:
AT0000A2RA69

Date: 2022/05/24 00:00:00
Bid Ask
84.83 -
Difference 0.09% (0.08)

General attributes

Type of bondSenior bonds
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueAT
Current coupon-
Coupon stylezerobond
Coupon payment date-
Coupon payment period-
Value date2021/05/14
Maturity2025/05/14
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance1 (scale 1-7)
Last trading day2025/05/07

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč si diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2025 koupit?

 • Investiční produkt emitovaný jedním z významných evropských poskytovatelů finančních služeb a jednou z největších retailových bank ve střední Evropě.
 • Předem známý pevný výnos konzervativního diskontovaného dluhopisu.
 • Výplata 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti diskontovaného dluhopisu.
 • Rychlá dostupnost prostředků. Diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2025 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny.
  V takovém případě se však aktuální cena může pohybovat pod cenou, za kterou klient realizoval nákup investice. Investor tak může realizovat ztrátu. Garance vyplacení 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • Dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

Erste Group Bank AG – kvalita, transparentnost a tradice renomovaného emitenta investičních produktů

 • Držitel diskontovaného dluhopisu EGB Zerobond / 2025 nese kreditní riziko emitenta a úrokové riziko.
 • Emitent: Erste Group Bank AG
 • Výnos do splatnosti v 1. den prodeje: 1,20 % p. a., následně dle kurzovního lístku České spořitelny
 • Nákupní cena platná v 1. den prodeje: 95,34 % jmenovité hodnoty, následně dle kurzovního lístku České spořitelny
 • Hodnota při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty
 • Zahájení prodeje: 11. 5. 2021
 • Informace o výši produktových nákladů je uvedena ve Sdělení klíčových informací, přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 1 % z objemu obchodu

Description

Transparentní investiční produkt – jednoduchá cesta k zajímavému zhodnocení.

Skupina Erste Group Bank AG je silná bankovní skupina působící ve střední a východní Evropě. Prostřednictvím sítě více než 2 100 poboček v sedmi zemích (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chor- vatsko) nabízí finanční a poradenské služby jak retailovým, tak korporátním klientům. Je silným a spolehlivým partne- rem pro individuální klienty, malé a střední firmy, a také velké nadnárodní společnosti, je velmi aktivní vůči veřejnému sektoru, neziskovým organizacím a firmám poskytujícím služby se sociálním přesahem. Je lídrem v zavádění digitálních technologií jak na domácím trhu v Rakousku, tak i v dalších zemích v rámci skupiny.

Payment notes

Diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2025 je dluhopis, u kterého investujete částku nižší, než je jeho jmenovitá hodnota. Ta je pak vyplacena k datu splatnosti dluhopisu.

Settlement

 • The maturity of the Premium bond is on 14 May 2025
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

Secondary market

 • Mminimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita:  denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-----------------------

Pozn. Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k diskontovanému dluhopisu EGB Zerobond / 2025 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření.

Pozn. 2. Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 předsta- vuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.


Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer