Zajímá mne:

Naše nabídka pro

17.12.2021:

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů REICO na počátku roku 2022

 
Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů ČS nemovitostního fondu, otevřeného podílového fondu REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. (dále jen „ČS nemovitostní fond“) a REICO ČS LONG LEASE, otevřeného podílového fondu, REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. (dále jen „REICO ČS LONG LEASE fond“), (dále společně jen jako „Fondy“).

Představenstvo společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. rozhodlo dne
14. 12. 2021 o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů, a to od 3. 1. 2022 0:00 hodin do 4. 1. 2022 24:00 hodin.

Důvodem pozastavení jsou účetní závěrkové práce na přelomu roku, jako jsou zejména:

• provedení kontroly a doplnění účetnictví Fondů tak, aby byly všechny podklady pro uzavření účetního roku úplné,
• zpracování řádné roční účetní závěrky zahrnující výpočet hospodářského výsledku, následná podrobná kontrola depozitáře, u které dochází zpravidla z důvodů náročnějšího zpracování k časovým posunům,
• provedení uzavření knih, technické provedení fixace portfolia Fondů z důvodu správného meziročního rozlišení nákladů a výnosů. Zavedení počátečních stavů pro oceňování v novém roce v oceňovacím a účetním systému je časově náročný proces (až 48 hodin), který znemožňuje provádět jakékoliv operace související s novým účetním obdobím,
• úpravy a nastavení kontrolních systémů pro výpočet NAV Fondů na nový kalendářní rok.

Pozastavení se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem pozastavení. Po dobu pozastavení se neprovádí výpočet aktuální hodnoty podílových listů.

Po obnovení vydávání a odkupování podílových listů se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., to znamená: bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno po dni pozastavení a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za první aktuální hodnotu podílových listů určenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.
 
 
 
V Praze dne 17. prosince 2021
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění