Zajímá mne:

Naše nabídka pro

17.12.2021:

Technická přestávka ve vydávání a odkupování podílových listů fondů EAM ČR na počátku roku 2022

 
Společnost Erste Asset Management GmbH jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika informuje investory níže uvedených investičních fondů, že jako obhospodařovatel fondu rozhodla o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů a to od 3.1.2022 0:00 hodin do 4.1.2022 24:00 hodin.
 
Pozastavení se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem pozastavení.
 
Po dobu pozastavení se nebude provádět výpočet aktuální hodnoty podílových listů.
 
Po obnovení vydávání a odkupování podílových listů se bude postupovat podle § 139, odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj. bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů se zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno po dni pozastavení a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za první aktuální hodnotu podílových listů určenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.
 
Pokyny zadané ve dnech pracovního volna 1. - 2. ledna 2022 se považují za pokyny zadané nejbližší pracovní den tj. 3.1.2022 (dle statutů fondů)
 
Pokyny přijaté ke dni 1.-5. 1. 2022 budou v souladu s uvedeným rozhodnutím vypořádány za aktuální kurz podílových listů platný k 5.1.2022 (vypočteno 6.1.2022).
 
Důvodem pro výše uvedené rozhodnutí je zajištění účetních závěrkových prací na začátku kalendářního roku, zejména zpracování řádných ročních účetních závěrek investičních fondů zahrnující výpočet hospodářského výsledku, následná podrobná kontrola depozitářem, kontrola účetnictví a úpravy a nastavení kontrolních systémů pro výpočet hodnoty fondového kapitálu na kalendářní rok 2022.
 
Seznam dotčených investičních fondů:
 
1.Akciový mix FF - otevřený podílový fond
2.ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond
3.ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond
4.DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond
5.DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond
6.Fond 2005 - otevřený podílový fond
7.FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond
8.FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond
9.FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - otevřený podílový fond
10.GLOBAL STOCK FF - otevřený podílový fond
11.Globální akciový FF - otevřený podílový fond
12.High Yield Dluhopisový - otevřený podílový fond
13.IPF 10 - otevřený podílový fond
14.IPF 25 - otevřený podílový fond
15.IPF 35 - otevřený podílový fond
16.KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond
17.LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond
18.MPF 10 - otevřený podílový fond
19.MPF 30 - otevřený podílový fond
20.MPF 50 – otevřený podílový fond
21.OPTIMUM - otevřený podílový fond
22.Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond
23.Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond
24.Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond
25.Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond
26.Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond
27.Smíšený fond - otevřený podílový fond
28.SPOROBOND - otevřený podílový fond
29.SPOROINVEST - otevřený podílový fond
30.SPOROTREND - otevřený podílový fond
31.STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond
32.TOP STOCKS - otevřený podílový fond
33.TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond
34.UNIVERSUM - otevřený podílový fond
35.VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond
36.ESG MIX 50 – otevřený podílový fond
37.ESG MIX 30 - otevřený podílový fond
38.ESG MIX 10 - otevřený podílový fond
 
 
 
V Praze dne 17. prosince 2021
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění