Zajímá mne:

Naše nabídka pro

25.05.2020:

Oznámení o změně statutů akciových fondů pobočky EAM ČR

 
O z n á m e n í
 
Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128
 
oznamuje, že
 
Česká národní banka vydala dne 19. května 2020, podle § 529 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, rozhodnutí o udělení souhlasu se změnou statutu těchto standardních akciových podílových fondů:
 
Fond řízených výnosů - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2020/061637/CNB/570),
SPOROTREND - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2020/061619/CNB/570),
STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2020/061616/CNB/570),
TOP STOCKS - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2020/061618/CNB/570).

Schvalující rozhodnutí České národní banky nabyla právní moci dne 23. května 2020.

Současně se změnami ve statutech výše uvedených standardních podílových fondů nabývají účinnosti stejné změny ve statutech speciálních akciových fondů a akciových fondů kvalifikovaných investorů, které předchozímu souhlasu České národní banky nepodléhají:

MPF 10 - otevřený podílový fond,
MPF 30 - otevřený podílový fond,
UNIVERSUM - otevřený podílový fond,
IPF 10 - otevřený podílový fond,
IPF 25 - otevřený podílový fond,
IPF 35 - otevřený podílový fond.

Změnou statutů výše vyjmenovaných podílových fondů jsou mezi náklady hrazenými z majetku podílového fondu zařazeny náklady spojené s výkonem hlasovacích práv související s cennými papíry v majetku podílového fondu. Za tím účelem je do statutů, článku XI Poplatky a náklady, přidán nový odstavec 10.

Investiční strategie ani rizikový profil podílových fondů se změnou statutů nijak nemění. Vliv na celkovou nákladovost podílových fondů by měl být nevýznamný.

S novým zněním statutů do výše uvedených podílových fondů se mohou podílníci seznámit ode dne 25. květ-na 2020 na internetové adrese https://www.erste-am.cz nebo na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) http://www.investicnicentrum.cz, na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.
 
 
 
 
V Praze dne 25. května 2020
 Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění