Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Investiční dotazník

Jaké máte zkušenosti a znalosti o investičních nástrojích


Jaké typy investičních služeb využíváte nebo jste využíval(a) v minulosti


Jak dlouho již investujete


Jak často investujete


Máte vzdělání nebo povolání, které se vztahuje k obchodům s investičními nástroji


Jste: Méně zkušený investor

Vaše zkušenosti a znalosti o investičních produktech jsou v podstatě minimální.

Zatím jste se setkal/a povětšinou jen z depozitními bankovními produkty a o možnostech investování máte jen velmi malé povědomí. Klienti s tímto investičním profilem obvykle začínají s investováním do nejkonzervativnějších investičních produktů, a preferují především vysokou míru ochrany investovaných prostředků. Volí především „zajištěné produkty“, např. prémiové vklady s různou délkou splatnosti s různými podkladovými aktivy (akcie, měny), zlaté vklady či zajištěné fondy. Z produktů nezajištěných pak volí především nejkonzervativnější podílové fondy - fondy peněžního trhu a fondy dluhopisové, jejichž hodnota v čase kolísá jen velice málo.

Přiměřeným produktem jsou pak v dlouhodobějším investičním horizontu také nejkonzervativnější smíšené podílové fondy.

Jste: Středně zkušený investor

Vaše zkušenosti a znalosti o investičních produktech jsou poměrně dobré.

Klienti s tímto investičním profilem se neomezují pouze na depozitní bankovní produkty, ale aktivněji již využívají investiční produkty, především pak ty konzervativnější. Konzervativnější část jejich investic tak směřuje jak do „zajištěných produktů“, kterými jsou prémiové vklady s různou délkou splatnosti s různými podkladovými aktivy (akcie, měny), zlaté vklady a dluhopisy s pevným výnosem (např. hypoteční zástavní listy), ale využívají také ve větší míře nezajištěných produktů. Dynamičtější část jejich investic tak směřuje do konzervativních fondů peněžního trhu či dluhopisových fondů, ale částečně již mají zkušenosti se smíšenými fondy s menší pozicí na akciových trzích.

Přiměřeným produktem jsou pak v dlouhodobějším investičním horizontu také nemovitostní fondy a fondy životního cyklu.

Jste: Zkušený investor

Máte mnoho zkušeností s investičními produkty a stejně tak i Vaše znalosti o nich jsou dobré.

Klienti s tímto investičním profilem investují poměrně často a využívají širokou škálu investičních produktů. Část svých konzervativních investic směřují do prémiových vkladů, dluhopisů s pevným výnosem (hypoteční zástavní listy), dluhopisů s plovoucím výnosem a strukturovaných prémiových dluhopisů, Díky svým znalostem a zkušenostem mají svou konzervativní část prostředků investovanou také obvykle do fondů dluhopisových a okamžitou likviditu svých investic s minimálním kolísáním hodnoty investice realizují prostřednictvím fondů peněžního trhu. Vzhledem ke svým zkušenostem a znalostem si uvědomují význam dynamických aktiv pro potenciál výnosu ve struktuře svých investic a část svých prostředků investují do dynamických smíšených, nemovitostních a akciových fondů. Tito investoři mají obvykle i zkušenost přímo s nákupem jednotlivých akciových titulů.

Pro pravidelné investování využívají dynamičtější smíšené, nemovitostní či akciové fondy, a v dlouhodobějším horizontu pak fondy životního cyklu.

Jste: Velmi zkušený investor

Vaše zkušenosti a znalosti s investičními produkty jsou opravdu výborné.

Jste investorem – „profesionálem“, jste kompetentní k transakcím s většinou finančních instrumentů a i četnost vašich transakcí je většinou velká. Klienti s těmito znalostmi využívají širokou škálu investičních produktů a většinou mají bohaté zkušenosti s obchodováním na burze. Staví své investiční portfolio především na strategické alokaci aktiv, která zahrnuje jak konzervativní investiční nástroje (nástroje peněžního trhu, dluhopisy), tak i nástroje dynamické (akcie, nemovitosti, komodity). Pro konzervativní část svých portfolií využívají jak „zajištěných produktů“ (prémiové vklady, dluhopisy s pevným výnosem, např. hypoteční zástavní listy, dluhopisy s plovoucím výnosem či strukturované prémiové dluhopisy), tak širokou škálu fondů dluhopisových. Likviditu svých investic realizují prostřednictvím fondů peněžního trhu. Dynamickou část jejich investic tvoří především akciové fondy, a to nejen s globálními strategiemi, ale i teritoriálně a sektorově zaměřené, které doplňují přímo o akciové tituly. Strukturu svých investic pak doplňují o alternativní investiční nástroje, např. nemovitostní či komoditní fondy.

Pro pravidelné investování využívají dynamičtější smíšené, nemovitostní či akciové fondy, a v dlouhodobějším horizontu pak fondy životního cyklu.Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění