Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Konzervativní Mix

 
Probuďte své peníze a pošlete je vydělávat do Konzervativního Mixu*


Proč si fond Konzervativní Mix koupit?

Jednoduchost. Jeden fond, jedna investice, komplexní investiční řešení se zajímavým potenciálem výnosu.
Profesionální aktivní správa fondu. Zkušený portfolio manažer, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti, se zázemím analytiků silné finanční skupiny Erste Group Bank.
Peníze snadno a rychle k dispozici. Své investice můžete kdykoliv odprodat zpět.
Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.

Profil fondu

Smíšený fond Konzervativní Mix optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv, především do konzervativních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
• Konzervativní část portfolia dodává fondu stabilitu a snižuje kolísání jeho hodnoty.
• Pro zvýšení potenciálu výnosu jsou do portfolia nakupovány akcie. Jejich podíl je však velmi malý a dlouhodobě se pohybuje mezi 10 až 15 %. I takto malé množství akcií však dokáže dát fondu velmi zajímavý potenciál vyššího zhodnocení.


Konzervativní Mix

• Je vhodným investičním řešením pro klienty, kteří se nechtějí vystavovat zvýšeným tržním rizikům, přesto však od svých prostředků očekávají zajímavé zhodnocení.
• Je optimálním produktem pro pravidelné investování.

Mýty o investování

• Nebojte se investování. Je to jednoduchý a efektivní způsob jak zhodnotit Vaše finance.
• Vysvětlíme Vám, že to nic není,
a nabídneme řešení dle vašich potřeb a přání.


Factsheet

• interaktivní factsheet fondu
• vývoj ceny podílového listu
• výkonnost fondu
• složení portfolia

Měsíční zpráva fondu

• aktuální komentář za uplynulý měsíc
• informace o změnách uskutečněných
v portfoliu
• důležitá data ke struktuře portfolia


*Roční výkonnost fondu je uvedena k doporučenému investičnímu horizontu 4 roky ke dni 12. 8. 2014.

 
Minulá, současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty Vaší investice a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Tyto informace nejsou investičním poradenstvím a vhodnost investice do výše uvedeného produktu musí být konzultována s poradcem České spořitelny. Správcem fondu Konzervativní Mix je Investiční společnost České spořitelny. Statut fondu Vám poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny, na www.iscs.cz a www.investicnicentrum.cz.
Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění