Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Likviditní fond


Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic

ISIN:
CZ0008473188

05.08.2020
Hodnota podílového listu
1,0305
Změna -0,01% (-0,00)

Základní údaje

Typ fonduFondy velmi krátkodobých investic
Investiční společnostErste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu02.09.2009
Fond povolen v CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu1.781.008.066,00 CZK
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek0,10%
Správcovský poplatek0,06%
Celková nákladovost fondu0,14%
Minimální investice300 Kč
Číslo účtu fondu3928162/0800
Doporučený investiční horizont6 měsíců a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu1 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služebPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.12.2019PDF Download
Pololetní zpráva30.06.2019PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
• fond s sebou nese nízké úrokové a minimální kreditní riziko, kurzové a akciové riziko je nulové• pohotová likvidita: v případě potřeby můžete získat své peníze kdykoli zpět (standardně do 3 pracovních dnů)• odbornost: profesionalita správy Vašich investovaných prostředků• možnost jednorázového i pravidelného investování• přístup na kapitálové trhy i pro drobné investory• nízké transakční náklady: flexibilní řízení aktiv v dostatečném objemu • majetek fondu je rozložen mezi státní pokladniční poukázky, státní dluhopisy se splatností do 4 let, depozita u bank a reverzní repo obchody • doporučený investiční horizont je 6 měsíců

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Pro investování do otevřených podílových fondů je třeba mít uzavřenou Smlouvu o investičních službách. Následně stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu (ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelnou investici je výhodnější použít pokyn k pravidelné investici (např. přes internetové bankovnictví), protože tak lze dosáhnout slevy za pravidelné investování (podmínky jsou uvedeny v ceníku). Internetové bankovnictví umožňuje průběžné sledování vývoje investic.

Odkoupení/prodej podílových listů
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny, nebo využijte služby internetového bankovnictví.

Pro nové klienty:
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce, nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny, či využijte bezplatnou telefonní linku 800 468 378,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.
Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy termínovaných vkladů nižších pásem úročení s vědomím, že oproti termínovaným vkladům mohou svoji investici kdykoliv bez sankcí ukončit. Fond je určen především konzervativním investorům, kteří chtějí zhodnotit své prostředky s co nejvyšší mírou spolehlivosti a minimalizací kolísavosti investice. Cíle je dosahováno expozicí především na český stát a tuzemské banky a omezením splatnosti instrumentů (nízké úrokové a kreditní riziko, absence měnového a akciového rizika).

Výkonnost k datu (30.07.2020)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 1,02 0,99 1,33 0,72 0,23 0,21 0,28

Roční výkonnost v % (30.07.2020)

Období 2015 2016 2017 2018 2019
Výkonn. -0,30 -0,48 -0,80 0,23 1,33

Dluhopisová část porfolia (30.06.2020)

Průměrný výnos-
Průměrná doba do splatnosti0,75 roky
Durace v letech-
Modifikovaná durace-

Statistická data (30.06.2020)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %-

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.07.2020)

1 rok
1,91
 
-0,84
3 roky
0,76
 
-0,55
5 let
0,42
 
-0,40
10 let
0,22
 
0,14

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.06.2020)

ISINNázevMěna% zastoupení
CZ0001005367CZECH REP. 0,75/21CZK16,50
CZ0001005029CZECH REP. 0,00/22CZK11,28
CZ0001003123CZECH REP. VAR/23CZK8,72
CZ0001001317CZECH REP. 3,75/20CZK8,19
CZ0001004113CZECH REP. VAR/20CZK5,64
CZ0001002851CZECH REP. 3,85/21CZK4,86
CZ000100593822603813 CZECH REP. T-BILLCZK3,95
CZ0001001945CZECH REP. 4,7/22CZK3,21

Struktura portfolia podle zemí (30.06.2020)

100,00 %Česká republika

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.06.2020)

44,00 %Státní dluhopisy - fixní kupón / Government bonds - fixed coupon
24,30 %Reverzní repo operace / Reverse repurchase operations
14,40 %Státní floater
13,40 %Hotovost a depozita / Cash and deposits
3,90 %Pokladniční poukázky

Struktura portfolia podle měn (30.06.2020)

100,00 %CZK


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění