Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ČS korporátní dluhopisový


Korporátní dluhopisy investičního i spekulativního stupně středo a východoevropských firem s aktivně řízeným měnovým rizikem.

ISIN:
CZ0008472230

05.08.2020
Hodnota podílového listu
1,4890
Změna -0,09% (-0,00)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu01.04.2004
Fond povolen v CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu7.526.772.311,00 CZK
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek1,00%
Správcovský poplatek1,10%
Celková nákladovost fondu1,28%
Minimální investice300 Kč
Číslo účtu fondu35-2001226369/0800
Doporučený investiční horizont3 roky a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu3 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
Leták ČS korporátní dluhopisový OPFPDF Download
Měsíční zpráva fonduPDF Download
Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služebPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.12.2019PDF Download
Pololetní zpráva30.06.2019PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
• Přítomnost korporátních dluhopisů zvyšuje dlouhodobý růstový potenciál• Doplněk dluhopisové části investičního portfolia• U fondu je aktivně řízené měnové zajištění• Fond je spravován aktivně• Nulové výstupní poplatky• Vhodný pro pravidelné investování • Rostoucí úroky mohou krátkodobě způsobit pokles kursu• Růst kreditního rizika může krátkodobě způsobit pokles kursu• Fond je řízen aktivně tzn. může mít vyšší obrat• Dostupnost peněz je zpravidla do týdne• Minimální investice 300 Kč

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Pro investování do otevřených podílových fondů je třeba mít uzavřenou Smlouvu o investičních službách. Následně stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu (ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelnou investici je výhodnější použít pokyn k pravidelné investici (např. přes internetové bankovnictví), protože tak lze dosáhnout slevy za pravidelné investování (podmínky jsou uvedeny v ceníku). Internetové bankovnictví umožňuje průběžné sledování vývoje investic.

Odkoupení/prodej podílových listů
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny, nebo využijte služby internetového bankovnictví.

Pro nové klienty:
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce, nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny, či využijte bezplatnou telefonní linku 800 468 378,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.
Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do firemních dluhopisů. Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší zhodnocení mezi dluhopisovými fondy. Snahou je dosáhnout nadvýnosu především díky investicím do korporátních dluhopisů na investičním a spekulativním stupni, které poskytují vyšší výnos než dluhopisy státní, při zvýšeném riziku. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu. Významným zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Všechny dluhopisy musí být obchodovány na evropských nebo amerických burzách, kde se klade vyšší požadavek na transparentnost hospodaření emitentů. U fondu je aktivně řízené měnové zajištění. Fond nese úrokové a kreditní riziko.

Výkonnost k datu (30.07.2020)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -0,33 -1,18 1,81 0,90 1,53 1,79 2,47

Roční výkonnost v % (30.07.2020)

Období 2015 2016 2017 2018 2019
Výkonn. 8,41 2,63 1,24 -4,46 8,09

Dluhopisová část porfolia (30.06.2020)

Průměrný výnos2,15 %
Průměrná doba do splatnosti4,57 roky
Durace v letech3,92 roky
Modifikovaná durace3,83 %

Statistická data (30.06.2020)

Sharpe Ratio0,10
Volatilita v %4,61

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.07.2020)

1 rok
47,41
 
-27,10
3 roky
16,29
 
-9,16
5 let
11,26
 
-2,61
10 let
5,58
 
1,11

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.06.2020)

ISINNázevMěna% zastoupení
XS1799938995VOLKSWAGEN 3,375/PERP-24EUR1,83
XS1806400534METINVEST 7,75/23USD1,69
XS0783934085PKO FINANCE 4,63/22USD1,50
XS1807299174KAZMUNAYGAS 4,75/25USD1,43
XS2051361264AT&T INC 0,25/26EUR1,43
XS0502286908CEZ 4,875/25EUR1,40
XS0800817073VNESHECONOMBANK 6,025/22USD1,38
XS1405775377EVRAZ 6,75/22USD1,37
XS0743596040SBERBANK 6,125/22USD1,36
XS0830192711GAZPROM NEFT 4,375/22USD1,36

Struktura portfolia podle zemí (30.06.2020)

20,51 %Rusko
16,87 %Ostatní
14,53 %Česká republika (vč. depozit)
13,01 %Turecko
11,64 %Francie
5,78 %Polsko
5,39 %USA
5,05 %Německo
4,10 %Velká Británie
3,11 %Nizozemí

Struktura portfolia podle ratingu (30.06.2020)

47,11 %Baa
26,27 %A
14,67 %B
10,42 %Ba
1,53 %Aa

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.06.2020)

89,18 %Korporátní dluhopisy
10,82 %Depozita

Struktura portfolia podle měn (30.06.2020)

100,00 %CZK


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění