Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE DLUHOPISOVY FOND PERSPEKTIVNICH TRHU 20 VT


Fond s pevnou dobou trvání do 11. 5. 2020 investující do podnikových dluhopisů.

ISIN:
AT0000A1DD89

17.01.2020
Hodnota podílového listu
103,0200
Změna -0,05% (-0,05)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu11.05.2015
Fond povolen v AT,CZ
Doba trvání12.05.2020
Majetek fondu222.418.878,51 CZK
Účetní rok fondu01.02. - 31.01.
Vstupní poplatek0,00%
Správcovský poplatek0,70%
Celková nákladovost fondu0,93%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu3 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download
Leták fonduPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.01.2019PDF Download
Pololetní zpráva31.07.2019PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Pevná doba splatnosti 5 let. Riziko selhání je snižováno širokou diverzifikací portfolia fondu. Investice do různých odvětví a regionů. Experti pro výběr jednotlivých dluhopisů. Rating dluhopisů se může během trvání fondu zhoršit (podíl high yield dluhopisů se může zvýšit). Dluhopisy nemusí být splaceny (riziko emitenta). Cena podílového listu může v průběhu trvání nebo na konci doby splatnosti fondu klesnout pod hodnotu 100,- Kč za podílový list. Poplatek 3% v případě zpětného odkupu před splatností fondu. Daň ze zisku záleží na výnosech z portfolia a ne na ročních výplatách kupónů.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje SERVIS24 Internetbanking.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby SERVIS24 Internetbanking!

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.
Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Uzavřený podílový fond <> je fond s pevnou dobou splatnosti 11. 5. 2020, který investuje do portfolia přibližně 70 až 80 firemních a státních dluhopisů investičního stupně a tzv. high yield dluhopisů. Po počáteční investici je portfolio fondu průběžně analyzováno. V případě změny ratingu nejsou dluhopisy vyměněny, ale jsou drženy do doby jejich splatnosti. Nicméně při mimořádných příležitostech může být portfolio pozměněno. Proces výplaty prostředků fondu začíná po obdržení zprávy o ukončení fondu, přibližně 2 týdny po skončení doby trvání fondu.

Výkonnost k datu (30.12.2019)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 4,36 - 4,36 0,68 - - 0,63

Roční výkonnost v % (30.12.2019)

Období 2015 2016 2017 2018 2019
Výkonn. - 9,74 1,69 -3,82 4,36

Dluhopisová část porfolia (-)

Průměrný výnos3,77 %
Průměrná doba do splatnosti1,27 roky
Durace v letech1,17 roky
Modifikovaná durace1,15 %

Statistická data (-)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %2,06

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.12.2019)

1 rok
13,63
 
-4,49
3 roky
3,61
 
0,18

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.Struktura portfolia podle regionů (30.12.2019)

34,04 %Asie Rozvíjející se země
32,96 %Latinská Amerika
15,41 %Blízký Východ & Afrika
14,34 %Východní Evropa & SNS
3,26 %Nadnárodní

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.12.2019)

39,93 %Investiční rating společnosti
30,50 %Společnost bez investičního ratingu
14,57 %Investiční rating úvěrové instituce
7,88 %Stát/garantované státem
7,12 %Úvěrové instituce bez investičního ratingu


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění