Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE STOCK EUROPE VT


Akciový fond se zaměřením na Evropu

ISIN:
AT0000A096P8

16.07.2020
Hodnota podílového listu
4.718,5600
Změna 1,60% (74,36)

Základní údaje

Typ fonduAkciové fondy
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu01.03.2004
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu133.869.531,71 EUR
Účetní rok fondu01.03. - 29.02.
Vstupní poplatek5,00%
Správcovský poplatek1,44%
Celková nákladovost fondu1,69%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva29.02.2020PDF Download
Pololetní zpráva31.08.2019PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Koncentrované portfolio akcií velmi kvalitních společností. Příležitost dosáhnout vysokého zhodnocení kapitálu. Aktivní správa fondu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, čistá hodnota aktiv fondu v eurech může být negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů. Investor nese riziko eurozóny a riziko emitenta vybraných společností v portfoliu. Čistá hodnota aktiv fondu může silně kolísat (vysoká volatilita). Možnost ztráty investované částky.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje SERVIS24 Internetbanking.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby SERVIS24 Internetbanking!

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

<> je akciový fond, který investuje do vybraných akcií v Evropě. Výběr jednotlivých akcií se zaměřuje na vysoce růstové společnosti, které jsou atraktivně oceněny. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Výkonnost k datu (30.06.2020)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -8,29 - -0,24 -0,71 -0,61 5,56 4,07

Roční výkonnost v % (30.06.2020)

Období 2015 2016 2017 2018 2019
Výkonn. 12,39 -3,18 1,18 -14,46 27,02

Statistická data (-)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %13,66

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.06.2020)

1 rok
58,02
 
-53,73
3 roky
24,83
 
-22,49
5 let
16,73
 
-10,66
10 let
9,85
 
-0,19

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.06.2020)

ISINNázevMěna% zastoupení
CH0038863350NESTLE NAM. SF-,10CHF4,05
CH0012032048ROCHE HLDG AG GEN.CHF3,43
NL0010273215ASML HOLDING EO -,09EUR3,21
FR0000121014LVMH EO 0,3EUR3,03
GB0009895292ASTRAZENECA PLC DL-,25GBP2,19
CH0012005267NOVARTIS NAM. SF 0,50CHF2,19
DE0007164600SAP SE O.N.EUR2,09
DE0007236101SIEMENS AG NA O.N.EUR1,99
ES0144580Y14IBERDROLA INH. EO -,75EUR1,74
NL0000388619UNILEVER NAM. EO -,16EUR1,69

Struktura portfolia podle zemí (30.06.2020)

20,17 %Francie
18,13 %Švýcarsko
17,54 %Spojené království Velká Británie
13,49 %Německo
8,74 %Nizozemí
5,36 %Dánsko
3,69 %Španělsko
3,54 %Švédsko
2,22 %Itálie
1,89 %Irsko
1,79 %Belgie
1,31 %Hong Kong
1,21 %Finsko

Struktura portfolia podle odvětví (30.06.2020)

16,30 %Finační služby
15,36 %Zdravotní péče
14,19 %Průmysl
12,69 %Obchodní zboží
12,44 %Spotřební zboží
8,47 %Informační technologie
6,83 %Základní materiály
6,14 %Veřejné služby
4,60 %Energetika
2,99 %Komunikacní služby

Struktura portfolia podle měn (30.06.2020)

53,31 %EUR
18,27 %GBP
17,63 %CHF
5,22 %DKK
4,24 %SEK
1,11 %NOK
0,23 %Ostatní


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění