Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT


Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR

ISIN:
AT0000639422

13.09.2019
Hodnota podílového listu
5.098,8000
Změna 0,13% (6,58)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu01.06.1999
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu233.408.918,19 EUR
Účetní rok fondu01.06. - 31.05.
Vstupní poplatek3,50%
Správcovský poplatek1,20%
Celková nákladovost fondu1,13%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu3 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

Klíčové informace pro investoryPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Široké rozptýlení v oblasti evropských dluhopisů s vysokými úroky. Dlouhodobě atraktivní segment investic. Vysoké roční výnosy. Měnové riziko je zajišťováno vůči euru. Zejména u rostoucích rizikových prémií (zhoršení bonity) jsou možné poklesy kurzů Průměrný rating bonity mimo investiční stupeň, a proto možnost vzniku nedobytných úvěrů Možné střední až vysoké kolísání kurzů Doporučená doba vkladu od 5 let

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje SERVIS24 Internetbanking.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby SERVIS24 Internetbanking!

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.
Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD investuje především do dluhopisů evropských firem emitovaných v USD a EUR. Rizika plynoucí z cizích měn jsou trvale a plně zajištěna proti euru. Rating emitentů je trvale na úrovni high yield BB a nižší. Cílem fondu je dlouhodobě dosahovat pravidelných výnosů.

Výkonnost k datu (30.08.2019)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 7,81 - 3,84 1,20 1,42 6,74 3,85

Roční výkonnost v % (30.08.2019)

Období 2014 2015 2016 2017 2018
Výkonn. 3,03 -0,77 8,03 -0,47 -4,17

Dluhopisová část porfolia (-)

Průměrný výnos3,42 %
Průměrná doba do splatnosti5,01 roky
Durace v letech4,45 roky
Modifikovaná durace2,89 %

Statistická data (-)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %3,19

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.08.2019)

1 rok
62,33
 
-35,83
3 roky
23,26
 
-11,87
5 let
18,04
 
-4,32
10 let
10,07
 
0,05

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.08.2019)

ISINNázevMěna% zastoupení
XS1388625425FIAT CHRYSL.AUTO.16/24MTNEUR2,71
XS1599275986ARD FINANCE 17/23EUR2,00
XS1821883102NETFLIX 17/27 REGSEUR1,60
XS1684385161SOFTBANK GROUP 17/25EUR1,41
XS1207058733REPSOL INTL F. 15/75 FLREUR1,37

Struktura portfolia podle zemí (30.08.2019)

15,91 %Spojené státy Americké (USA)
13,51 %Francie
10,72 %Španělsko
10,60 %Itálie
10,00 %Německo
6,11 %Spojené království Velká Británie
5,84 %Nizozemí
4,45 %Švýcarsko
4,05 %Švédsko
3,60 %Irsko
2,75 %Japonsko
2,14 %Izrael
1,53 %Finsko
1,43 %Belgie
1,29 %Lucembursko

Struktura portfolia podle ratingu (30.08.2019)

56,08 %BB
26,49 %B
9,25 %CCC
7,14 %BBB
0,63 %CC
0,36 %AA
0,03 %A
0,02 %AAA

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.08.2019)

91,24 %Společnost bez investičního ratingu
4,91 %Investiční rating společnosti
1,68 %Investiční rating úvěrové instituce
1,21 %Úvěrové instituce bez investičního ratingu
0,96 %Stát/garantované státem


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění