Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT


Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR.

ISIN:
AT0000639422

26.05.2023
Hodnota podílového listu
4.323,6900
Změna -0,29% (-12,66)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu01.06.1999
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu188.341.009,08 EUR
Účetní rok fondu01.06. - 31.05.
Vstupní poplatek1,00%
Správcovský poplatek1,20%
Celková nákladovost fondu1,12%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu3 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Informace související s udržitelnostíPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download
Informace o cílovém trhuPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.05.2022PDF Download
Pololetní zpráva30.11.2022PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Široká diverzifikace investice v oblasti evropských high yield dluhopisů. Dlouhodobě atraktivní segment investic. Možnost dlouhodobého růstového potenciálu. Měnové riziko je zajišťováno vůči euru. Kurz podílového listu může značně kolísat. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Zvýšené riziko v důsledku průměrnéha až nízkého ratingu společností v portfoliu. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje


CÍLOVÝ TRH TOHOTO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE NALEZNETE V SEKCI PDF KE STAŽENÍ. PROSÍM, SEZNAMTE SE S NÍM.
-----------------------------------------------------------

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.


Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD investuje především do dluhopisů evropských firem emitovaných v USD a EUR. Měnové riziko je aktivně řízeno vůči euru. Rating emitentů je trvale na úrovni high yield BB a nižší. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD, jak jsou popsány v dokumentech fondu.

Výkonnost k datu (28.04.2023)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -0,76 - -8,30 -3,59 -2,74 0,53 2,45

Roční výkonnost v % (28.04.2023)

Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. -4,17 7,27 2,51 -2,45 -15,15

Dluhopisová část porfolia (28.04.2023)

Průměrný výnos7,26 %
Průměrná doba do splatnosti14,48 roky
Durace v letech2,38 roky
Modifikovaná durace2,24 %

Statistická data (28.04.2023)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %6,47

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.04.2023)

1 rok
62,33
 
-35,83
3 roky
23,26
 
-11,87
5 let
18,04
 
-4,32
10 let
10,07
 
0,05

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.04.2023)

ISINNázevMěna% zastoupení
XS2399851901ZF FINANCE GMBH MTN 21/28EUR3,63
XS1795406658TELEFON.EUROPE 18/UND.FLREUR3,11
FR0011401751EL. FRANCE 13/UND.FLR MTNEUR2,83
XS2189947505IQVIA 20/28 REGSEUR2,35
XS1598757760GRIFOLS 17/25 REGSEUR2,30
FR0011697028EL. FRANCE 14/UND.FLR MTNEUR1,98
XS1439749281TEVA PH.F.NL.II 16/24EUR1,87
XS2171872570NOKIA 20/28 MTNEUR1,43
XS2405483301FAURECIA 21/27EUR1,42
XS2326497802DOUGLAS ANL 21/26REGSEUR1,42

Struktura portfolia podle zemí (28.04.2023)

20,45 %Francie
12,51 %Itálie
11,12 %Španělsko
10,49 %Spojené státy Americké (USA)
8,40 %Německo
5,62 %Spojené království Velká Británie
4,49 %Švédsko
3,02 %Švýcarsko
2,85 %Belgie
2,82 %Izrael
2,81 %Řecko
2,50 %Irsko
2,10 %Nizozemí
2,06 %Portugalsko
1,56 %Finsko

Struktura portfolia podle ratingu (28.04.2023)

59,20 %BB
24,50 %B
9,83 %CCC
2,66 %BBB
2,41 %NR
0,71 %AA
0,39 %AAA
0,29 %A

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.04.2023)

87,00 %Společnost bez investičního ratingu
8,80 %Úvěrové instituce bez investičního ratingu
2,45 %Investiční rating společnosti
1,75 %Stát/garantované státem

Struktura portfolia podle měn (28.04.2023)

99,95 %EUR
0,05 %Ostatní


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

>

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.

>Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění