Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Informace ČS k udržitelnosti a zodpovědnému investování

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT


Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR.

ISIN:
AT0000639422

17.09.2021
Hodnota podílového listu
5.201,2400
Změna 0,01% (0,37)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu01.06.1999
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu315.064.408,46 EUR
Účetní rok fondu01.06. - 31.05.
Vstupní poplatek1,00%
Správcovský poplatek1,20%
Celková nákladovost fondu1,07%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
ESG InformacePDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.05.2021PDF Download
Pololetní zpráva30.11.2020PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Široká diverzifikace investice v oblasti evropských high yield dluhopisů. Dlouhodobě atraktivní segment investic. Možnost dlouhodobého růstového potenciálu. Měnové riziko je zajišťováno vůči euru. Hodnota majetku fondu může značně kolísat(vyšší volatilita). Možnost poklesu kurzu fondu, zejména v prostředí rostoucích rizikových prémií (zhoršení úvěrových ratingů). Průměrný až nízký úvěrový rating pod úrovní investičního stupně, tedy vyšší úroveň úvěrového rizika. Možnost ztráty investované částky.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD investuje především do dluhopisů evropských firem emitovaných v USD a EUR. Měnové riziko je aktivně řízeno vůči euru. Rating emitentů je trvale na úrovni high yield BB a nižší. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Výkonnost k datu (31.08.2021)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 0,49 - 5,22 2,10 1,21 5,70 3,56

Roční výkonnost v % (31.08.2021)

Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. 8,03 -0,47 -4,17 7,27 2,51

Dluhopisová část porfolia (31.08.2021)

Průměrný výnos2,80 %
Průměrná doba do splatnosti15,02 roky
Durace v letech3,47 roky
Modifikovaná durace3,40 %

Statistická data (31.08.2021)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %7,71

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2021)

1 rok
62,33
 
-35,83
3 roky
23,26
 
-11,87
5 let
18,04
 
-4,32
10 let
10,07
 
0,05

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2021)

ISINNázevMěna% zastoupení
XS1439749281TEVA PH.F.NL.II 16/24EUR1,73
FR0013367612EL. FRANCE 18/UND.FLREUR1,27
XS2010039381ZF EUROPE FI 19/26EUR1,15
AT0000A05F50ERSTE ALPHA 2 TEUR1,13
XS2271225281GR.CTY PROP. 20/UND. FLREUR1,10
XS1881005976JAGUAR LAND R.A.18/26REGSEUR1,10
XS2058908745BANCO BPM 19/29 FLR MTNEUR1,05
XS2300293003CELLNEX FIN. 21/33 MTNEUR1,03
XS2278566299AUTOPER L IT 21/30 NOTESEUR1,02
XS1793255941SOFTBANK GROUP 18/28EUR1,02

Struktura portfolia podle zemí (31.08.2021)

16,37 %Francie
15,32 %Itálie
12,16 %Spojené státy Americké (USA)
10,73 %Německo
9,89 %Španělsko
6,16 %Spojené království Velká Británie
5,72 %Nizozemí
4,59 %Švédsko
2,49 %Irsko
2,33 %Švýcarsko
1,76 %Izrael
1,76 %Česká republika
1,38 %Belgie
1,21 %Japonsko
1,05 %Řecko

Struktura portfolia podle ratingu (31.08.2021)

50,48 %BB
30,61 %B
12,96 %CCC
3,88 %BBB
0,88 %NR
0,68 %AA
0,36 %A
0,15 %AAA

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (31.08.2021)

86,99 %Společnost bez investičního ratingu
7,82 %Úvěrové instituce bez investičního ratingu
3,78 %Investiční rating společnosti
1,40 %Stát/garantované státem

Struktura portfolia podle měn (31.08.2021)

99,96 %EUR
0,04 %Ostatní


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění