Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT


Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR.

ISIN:
AT0000639422

17.05.2022
Hodnota podílového listu
4.610,5000
Změna -0,07% (-3,21)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu01.06.1999
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu243.402.013,45 EUR
Účetní rok fondu01.06. - 31.05.
Vstupní poplatek1,00%
Správcovský poplatek1,20%
Celková nákladovost fondu1,12%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
ESG InformacePDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.05.2021PDF Download
Pololetní zpráva30.11.2021PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Široká diverzifikace investice v oblasti evropských high yield dluhopisů. Dlouhodobě atraktivní segment investic. Možnost dlouhodobého růstového potenciálu. Měnové riziko je zajišťováno vůči euru. Kurz podílového listu může značně kolísat. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Zvýšené riziko v důsledku průměrnéha až nízkého ratingu společností v portfoliu. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD investuje především do dluhopisů evropských firem emitovaných v USD a EUR. Měnové riziko je aktivně řízeno vůči euru. Rating emitentů je trvale na úrovni high yield BB a nižší. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD, jak jsou popsány v dokumentech fondu.

Výkonnost k datu (29.04.2022)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -8,17 - -10,80 -2,31 -1,66 3,16 2,80

Roční výkonnost v % (29.04.2022)

Období 2017 2018 2019 2020 2021
Výkonn. -0,47 -4,17 7,27 2,51 -2,45

Dluhopisová část porfolia (29.04.2022)

Průměrný výnos5,57 %
Průměrná doba do splatnosti12,41 roky
Durace v letech3,06 roky
Modifikovaná durace2,93 %

Statistická data (29.04.2022)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %7,95

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.04.2022)

1 rok
62,33
 
-35,83
3 roky
23,26
 
-11,87
5 let
18,04
 
-4,32
10 let
10,07
 
0,05

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (29.04.2022)

ISINNázevMěna% zastoupení
XS1439749281TEVA PH.F.NL.II 16/24EUR2,15
XS2405483301FAURECIA 21/27EUR1,79
XS1881005976JAGUAR LAND R.A.18/26REGSEUR1,23
XS2138128314ALTICE FR.H. 20/27 REGSEUR1,18
XS1784311703UNIPOLSAI AS. 18/28EUR1,18
AT0000A05F50ERSTE ALPHA 2 TEUR1,15
XS2278566299AUTOPER L IT 21/30 NOTESEUR1,10
XS1793255941SOFTBANK GROUP 18/28EUR1,09
XS1991034825EIRCOM FIN. 19/26 REG.SEUR1,05
XS2300293003CELLNEX FIN. 21/33 MTNEUR1,02

Struktura portfolia podle zemí (29.04.2022)

18,26 %Francie
14,38 %Itálie
10,01 %Německo
8,84 %Spojené státy Americké (USA)
8,22 %Španělsko
7,62 %Spojené království Velká Británie
6,14 %Nizozemí
4,60 %Švédsko
2,56 %Izrael
2,38 %Švýcarsko
1,92 %Irsko
1,69 %Belgie
1,64 %Portugalsko
1,56 %Řecko
1,45 %Norsko

Struktura portfolia podle ratingu (29.04.2022)

43,13 %BB
37,17 %B
14,22 %CCC
2,37 %BBB
1,72 %NR
0,81 %AA
0,30 %A
0,29 %AAA

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (29.04.2022)

88,05 %Společnost bez investičního ratingu
8,19 %Úvěrové instituce bez investičního ratingu
1,50 %Investiční rating společnosti
1,44 %Stát/garantované státem
0,82 %Investiční rating úvěrové instituce

Struktura portfolia podle měn (29.04.2022)

99,96 %EUR
0,04 %Ostatní


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění