Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Strukturované dluhopisy a dluhové cenné papíry

Co jsou to Strukturované dluhopisy?

Strukturované dluhopisy označované také jako Prémiové dluhopisy jsou dluhopisy se jmenovitou hodnotou 10 000 Kč, jejichž výše výnosu závisí na vývoji cen vybraných podkladových aktiv. Ke dni splatnosti je vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty. Tato garance se nevztahuje na riziko možného selhání emitenta.

Jak fungují Strukturované dluhopisy?

Výnos produktu se vyplácí zpravidla k datu splatnosti spolu se jmenovitou hodnotou dluhopisu. Pro skutečný výnos investice je důležitá i cena, za kterou se dluhopisy nakupují. Cenu strukturovaného dluhopisu ovlivňuje jak vývoj tržních úrokových sazeb, tak vývoj podkladových aktiv určujících výši prémie. Pro strukturované dluhopisy není počítán výnos do splatnosti.

Co jsou to Strukturované dluhové cenné papíry?

Strukturované dluhové cenné papíry označované také jako Prémiové dluhové cenné papíry nebo PDCP se od strukturovaných dluhopisů liší tím, že ke dni splatnosti může být v závislosti na vývoji podkladových aktiv vyplaceno méně než 100 % jmenovité hodnoty. Existují dva typy strukturovaných dluhových cenných papírů dle typu kapitálové garance. Produkty s omezenou garancí: Vyplácí k datu splatnosti nejméně předem dané procento jmenovité hodnoty (např. min. 90%), klient tak dopředu zná maximální možnou ztrátu. Produkty s podmíněnou garancí: Vyplácí ke dni splatnosti minimálně 100% jmenovité hodnoty, pokud nedojde k proražení bariéry pro ochranu kapitálu, která je typicky navázána na vývoj podkladového aktiva (např. podkladový index nesmí propadnout o více jak 50%). Pokud dojde k proražení bariéry, utrpí klient ztrátu odpovídající ztrátě podkladového aktiva za sledované období.

Jak fungují Strukturované dluhové cenné papíry?

Strukturované dluhové papíry mohou mít buď předem známou výši výnosu a v závislosti na vývoji podkladových aktiv je vyplacena celá jmenovitá hodnota nebo její část. Nebo je výše výnosu, stejně jako u strukturovaných dluhopisů, předem neznámá a je závislá na tom, jak se bude dařit podkladovým aktivům. Na rozdíl od strukturovaných dluhopisů je cena méně závislá na vývoji úrokových sazeb, ale je citlivější na vývoj podkladových aktiv, zejména pokud se podkladové aktivum přiblíží k bariéře pro ochranu kapitálu. Výnos do splatnosti není počítán, u strukturovaných dluhových cenných papírů s fixním výnosem se však kalkuluje s alikvotním úrokovým výnosem (AÚV).


Chcete se dozvědět více...

V sekci Vše o produktech jsme pro Vás připravili souhrn důležitých i zajímavých informací.

Je dobré vědět...

Ve slovníčku naleznete ta nejdůležitější klíčová slova a spojení týkající se našich produktů a finančních trhů.
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění