Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Reverse Convertibles

Co jsou to Reverse Convertibles?

Reverse Convertible je dluhový cenný papír s velmi atraktivní úrokovou sazbou. Vzhledem k tomu, že je tento produkt navázán na akcii (podkladová akcie), kupony značně převyšují tržní úrokovou sazbu. Za protihodnotu v podobě vysokého kuponu nese investor také riziko, které z akcie vyplývá: na konci doby splatnosti je výplata Reverse Convertible stanovena na základě ceny podkladového nástroje. Pokud je na konci doby splatnosti cena akcie vyšší než počáteční hodnota, je vyplacen kupon a jmenovitá hodnota. Pokud je na konci doby splatnosti cena akcie nižší než počáteční hodnota, je též vyplacen kupón, ale jmenovitá hodnota je vyplacena v akciích (fyzické dodání). Počet akcií je stanoven dle jejich stanovené počáteční ceny. Zbytek jmenovité hodnoty, který je menší než hodnota 1 ks akcie, je vyplacen v penězích.

Kromě Reverse Convertibles s jedním podkladovým nástrojem existují také Reverse Convertibles s více akciemi jako podkladovými nástroji. U těchto dluhových cenných papírů s více podkladovými akciemi se obvykle vyplácejí vyšší kupony. Způsob výplata jmenovité hodnoty se zde stanovuje podle akcie, která má za pozorované období nejhorší výkonnost. Kupon je opět vyplácen bez ohledu na vývoj podkladových aktiv.

Jak Reverse Convertibles fungují?

Reverse Convertibles jsou vydávány s fixním kuponem stanoveným na začátku, který pak na konci doby zajistí výplatu úroků, které jsou značně vyšší než na trhu. Pokud je při závěrečném pozorování před splatností zavírací cena podkladového aktiva vyšší než jeho stanovená počáteční cena (Strike) stanovená na začátku období pozorování, je Reverse Convertible vyplacen ve jmenovité hodnotě plus kupon. Pokud je závěrečná cena akcie nižší než její počáteční cena, pak je investorovi jmenovitá hodnota vyplacena v akciích. Kupon je vyplacen v penězích. Počet akcií, které budou doručeny namísto jmenovité hodnoty, je stanoven dle počáteční ceny. Zbytek jmenovité hodnoty, který je menší než hodnota 1 ks akcie, je vyplacen v penězích.

V případě Reverse Convertible s více než jednou podkladovou akcií, je základem pro vyplacení akcie, která má nejhorší výkonnost. Pokud je při závěrečném pozorování před splatností cena této akcie vyšší než její počáteční hodnota, je dluhopis vyplacen ve výši své jmenovité hodnoty plus jeho kupon.

Pokud je na konci doby splatnosti cena akcie s nejhorší výkonností nižší než její počáteční hodnota, obdrží investor opět jmenovitou hodnotu vyplacenou v akciích. Kupon je vyplacen v penězích. Počet akcií, které budou doručeny namísto jmenovité hodnoty, je stanoven na začátku dle počáteční ceny nejhorší akcie. Zbytek jmenovité hodnoty, který je menší než hodnota 1 ks akcie, je vyplacen v penězích.


Chcete se dozvědět více...

V sekci Vše o produktech jsme pro Vás připravili souhrn důležitých i zajímavých informací.

Je dobré vědět…

Ve slovníčku naleznete ta nejdůležitější klíčová slova a spojení týkající se našich produktů a finančních trhů.
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění