Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Hypoteční zástavní listy

Co jsou to Hypoteční zástavní listy?

Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou sběrné dluhopisy se jmenovitou hodnotou 10 000 Kč a stanoveným úrokovým výnosem (kuponem), který může být pevný nebo variabilní (zpravidla závislý na šestiměsíční mezibankovní sazbě PRIBOR). HZL s fixním kuponem jsou určeny klientům, kteří chtějí získávat po stanovenou dobu předem známý fixní výnos. HZL s variabilním kuponem jsou určeny investorům, kteří investují své prostředky na delší dobu a chtějí využít růstu úrokových sazeb. Dluhopisy s variabilním kuponem je výhodné nakupovat v období nízkých úrokových sazeb, protože investor má možnost podílet se na výnosu z jejich budoucího růstu. Hypoteční zástavní listy jsou kryty pohledávkami z poskytnutých hypotečních úvěrů a jedná se o jednu z nejbezpečnějších forem investování. Česká spořitelna nabízí širokou paletu těchto dluhopisů s různou výší kuponu a s různou splatností.

Jak fungují Hypoteční zástavní listy?

Úrokový výnos se u fixně úročených HZL vyplácí zpravidla jednou ročně k předem stanoveným datům, Hypoteční zástavní listy s pohyblivým kuponem vyplácí úrokový výnos každých šest měsíců. K datu splatnosti se spolu s posledním kuponem vyplatí i jmenovitá hodnota dluhopisu. Pro skutečný výnos investice je důležitá i cena, za kterou se dluhopisy nakupují. V době, kdy jsou aktuální výnosy na dluhopisovém trhu nižší než je úrokový výnos HZL, prodávají se HZL za cenu vyšší, než je jejich jmenovitá hodnota a naopak. Aktuální výnos do splatnosti propočtený na základě aktuální prodejní ceny a v budoucnu vyplacených výnosů může být proto nižší, nebo vyšší než úrokový výnos HZL. Hodnota dluhopisů s pohyblivým kuponem při změně úrokových sazeb mnohem méně kolísá (ve srovnání s dluhopisy s pevným kuponem).


Chcete se dozvědět více...

V sekci Vše o produktech jsme pro Vás připravili souhrn důležitých i zajímavých informací.

Je dobré vědět…

Ve slovníčku naleznete ta nejdůležitější klíčová slova a spojení týkající se našich produktů a finančních trhů.
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění