Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír U.S. BANKS AUTOCALL 2


ISIN:
XS2773587352

Datum: 25.07.2024 12:00:00
Nákup Prodej
99,95 -
Změna 1,97% (1,95)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníCZ
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu-
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise15.07.2024
Splatnost22.07.2027
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota50.000
Alikvotní úrokový výnos-
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den15.07.2027

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2  nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 21 % za 3 roky. 
 • PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 7 % (viz. Pozn.) již po prvním roce, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. Výsledný výnos pak může činit 7 % (viz. Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.  
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz. Pozn.2) jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti. 
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech). 
 • PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz. 
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu. 
Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří:
 • nemají dostatečné znalosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií
 • nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést ztrátu investovaných prostředků uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID)
K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.
-----------------------------------
 • PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část. 
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – Bank of America, JPMorgan Chase & Co a Wells Fargo & Co.
 • Držitel PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Více informací naleznete v let&

  Popis

  PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7 % (viz. Pozn). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 21 %.

  Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných bankovních společností: Bank of America, JPMorgan Chase & Co a Wells Fargo & Co. Tyto celosvětově působící banky patří do skupiny amerických finančních gigantů. PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 navíc umožňuje své předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání.  

  • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
  • Podkladové akcie: Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co
  • Upisovací období: 11. 6. 2024 (9:00) – 8. 7. 2024 (23:59)

  Další informace naleznete v letáku

  Výpočet výnosu

  Jak PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 funguje?

  • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností Bank of America, JPMorgan Chase & Co a Wells Fargo & Co.
  • V období trvání PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.  
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je-li PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 7 % za každý rok, který uplynul od data emise. Předčasným splacením zaniká nárok na pozdější roční výnosy.
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 a celkový výnos 21 % (ekvivalent tří ročních výnosu ve výši 7 % (viz. Pozn.)).
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Více informací naleznete v letáku.

  Vypořádání

  • splatnost je 22.07.2027
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 2 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------
  Pozn. 1: PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení. 
  Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 8. 7. 2024. 
  Pozn. 3: Na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2 ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.
  Pozn. 4: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP U.S. BANKS AUTOCALL 2. 


  Podkladové aktivum

  BANK OF AMERICA CORP.
  US0605051046
  Počátky této přední světové finanční instituce sahají do roku 1874, kdy byla v Serverní Karolíně založena Commercial National Bank obyvateli města Charlotte. V tomto městě sídlí banka dodnes a současné označení používá od roku 1998. Podle tržní kapitalizace je druhou největší bankou v USA. Bank of America patří mezi „velkou čtyřku“ amerických bankovních institucí (vedle JPMorgan Chase, Wells Fargo a Citibank). Jádro její činnosti se zaměřuje na komerční bankovnictví, správu
  majetku a investiční bankovnictví. Nabízí pestrou škálu produktů a služeb jako například běžné účty, stavební spoření, hypotéky, investiční produkty atd. Prostřednictvím 212 tisíc zaměstnanců pokrývá především hlavní trhy USA. 
  JP Morgan Chase & Co.
  US46625H1005
  Jedna z nejstarších finančních institucí ve Spojených státech, jejíž kořeny sahají až do roku 1799. Společnost JP Morgan Chase sídlí v New Yorku a podle tržní kapitali zace je největší bankou v USA a spolu s Bank of America také stabilní součástí desítky největších bank na světě. Své zastoupení má po celém světě a je aktivní ve více než 100 zemích, ve kterých zaměstnává přes 300 tisíc lidí. Finanční služby poskytuje jak drobné klientele, tak malým a středním podnikům, významným světovým korporacím, institucionálním klientům. Bankovní holding zaujímá vedoucí postavení v oblasti investičního bankovnictví, privátního bankovnictví, korporátního bankovnictví, cenných papírů, zpracování finančních transakcí a správy aktiv. 
  WELLS FARGO & COMPANY
  US9497461015
  Je jedna z předních světových bankovních institucí sídlící v San Franciscu, USA. Tato společnost byla založena během zlaté horečky v roce 1852. V současnosti je jednou z nejstarších bank na západě USA. Nabízí širokou škálu finančních produktů a služeb. Její rozsáhlé portfolio obsahuje např. běžné účty, kreditní karty, spotřebitelské úvěry, hypotéky, pojišťovací služby nebo leasing. Vedle typicky retailových služeb se tato banka profiluje také v privátním a korporátním bankovnictví nebo finančním plánování. Wells Fargo & Co zaměstnává přes 225 tisíc lidí po celém světě. 

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění