Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL 3


ISIN:
XS2658514794

Datum: 08.12.2023 10:46:00
Nákup Prodej
100,64 -
Změna 0,12% (0,12)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníDE
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu16.11.2026
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise31.10.2023
Splatnost16.11.2026
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den26.10.2026

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP PHARMA AUTOCALL 3 nabízí?

 • Při předčasné splatnosti – možnost získat zajímavý výnos 7,75 % za každý rok trvání. 
 • Při konečné splatnosti – možnost získat výnos odvíjející se od výkonnosti podkladového indexu.  
 • PDCP PHARMA AUTOCALL 3 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se podkladový index nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.  
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty (viz. Pozn.2) sledovaného podkladového indexu – MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement Index pro výplatu výnosu a jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 3 k datu splatnosti.  
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 90 % (po dvou letech). 
 • PDCP PHARMA AUTOCALL 3 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.

  PDCP PHARMA AUTOCALL 3 není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků.
 • ---------------------------------------------------------
  • PDCP PHARMA AUTOCALL 3 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
  • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 3 k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement Index.
  • Držitel PDCP PHARMA AUTOCALL 3 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
  • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP PHARMA AUTOCALL 3 ztratí více než 40 % investovaných peněz.
  Více informací naleznete v letáku.

  Popis

  PDCP PHARMA AUTOCALL 3 umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7,75 % (viz. Pozn.) při předčasné splatnosti. Přičemž celkový výnos za jeho přibližně tříleté trvání se odvíjí od výkonnosti podkladového indexu – MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement Index. 
   
  Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 3 se odvozuje od vývoje podkladového aktiva – MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement Index – zaměřujícího se na akcie inovativních farmaceutických společností. Konstrukce PDCP PHARMA AUTOCALL 3 navíc umožňuje jeho automatické předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace ceny podkladového indexu. PDCP PHARMA AUTOCALL 3 může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo následující rok v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení.

  Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH 
  Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (Standard & Poor's BBB+ / Moody's A2 / Fitch A)
  Podkladový index:  MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement Index
  Upisovací období: 27.9.2023 (9.00)–24.10.2023 (23.59)
   
  Více informací naleznete v letáku

  Výpočet výnosu

  Jak PDCP PHARMA AUTOCALL 3 funguje?

  • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 3 závisí na vývoji tržního kurzu podkladového indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement Index.   
  • V období trvání PDCP PHARMA AUTOCALL 3 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování.  
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP PHARMA AUTOCALL 3 pokračuje k dalšímu datu možného splacení. 
  • Je-li PDCP PHARMA AUTOCALL 3 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 7,75 % (viz. Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.  
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu neklesne tato pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a výnos stanovený jako závěrečná hodnota podkladového indexu/počáteční hodnota podkladového indexu minus 60 %. 
  Více informací naleznete v letáku

  Vypořádání

  • splatnost je 16.11.2026
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 2 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------
  Pozn.: PDCP PHARMA AUTOCALL 3 vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněné složené úročení.
  Pozn. 2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečné ceny podkladového indexu dne 24. 10. 2023.
  Pozn. 3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP PHARMA AUTOCALL 3.
  Pozn. 4: Na škále od 1 do 7, od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP PHARMA AUTOCALL 3 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


  Podkladové aktivum


  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění