Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír 7% S&P 500 Deep Barrier


ISIN:
XS2581833121

Datum: 03.10.2023 00:00:00
Nákup Prodej
96,46 -
Změna -0,02% (-0,02)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníLU
Aktuální kupon7,000%
Styl kuponufixní
Datum výplaty kuponu09.05.2024
Výplata kuponuroční
Datum emise09.05.2023
Splatnost11.05.2026
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos280,00
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den04.05.2026

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Co PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier nabízí?
 • Možnost získat zajímavý celkový výnos ve výši 21 % za 3 roky.
 • Pevný výnos ve výši 7 % p. a. je vyplácen ročně a nezávisle na výkonnosti podkladového indexu ve stanovené dny, tj. k 9. 5. až do data splatnosti nebo data předčasné splatnosti.  
 • Zajímavou úroveň bariéry ve výši 49 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) akciového indexu S&P 500.
 • PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se akciový index S&P 500 nachází k datu pozorování na nebo nad aktuálně platnou bariérou pro předčasné splacení. K datu předčasné splatnosti je vyplacen poslední roční výnos. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 90 % (po dvou letech).
 • PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 

 • Sdělení klíčových informací je k dispozici na internetových stránkách https://keyinformationdocuments.citi.com na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce https://www.bourse.lu/programme/Programme-Citigroup/14557, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! 
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. 
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: 
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií. 
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. 
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. 
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.  
------------------------------------------
 • PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud v průběhu pozorování klesne závěrečná hodnota akciového indexu S&P 500 pod bariéru 49 % své počáteční hodnoty, a zároveň k finálnímu datu pozorování nebude tato hodnota rovna nebo vyšší než 80 % své počáteční hodnoty, tak držitel PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier realizuje ztrátu. 
  Více informací naleznete v letáku.
 • Popis

  PDCP 7% S&P 500 Deep Barier s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní pevný výnos ve výši 7 % (viz Pozn.) ročně.
   
  Výplata jmenovité hodnoty PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier se odvozuje od vývoje amerického akciového indexu S&P 500, který patří mezi nejdůležitější akciové indexy světa. Pevný roční výnos 7 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladového indexu. PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu či stagnaci podkladového indexu v prvním roce či omezeném poklesu podkladového indexu v druhém roce svého trvání.

  • Emitent: Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)                                
  • Ručitet: Citigroup Global Markets Limited (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
  • Podkladový index: S&P 500
  • Pevný výnos: 7 % p. a. 
  • Upisovací období: 13.4.2023 (9.00)–2.5.2023 (23.59)

  Více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  Jak PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier funguje?

  • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier k datu jeho splatnosti se odvozuje od vývoje tržního kurzu akciového indexu S&P 500.
  • Počáteční hodnota (viz Pozn. 2) indexu S&P 500 se stanoví dne 2. 5. 2023.
  • Pozorování vývoje indexu S&P 500 probíhá od 3. 5. 2023 do 4. 5. 2026 (denní závěrečná cena).
  • Výnos ve výši 7 % p. a. jmenovité hodnoty PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier je vyplácen ročně a je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladového aktiva – akciového indexu S&P 500.
  • Bariéra je stanovena na úrovni 49 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) indexu S&P 500, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
  • V období trvání PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude k příslušnému datu pozorování hodnota podkladového indexu na nebo nad aktuálně platnou bariérou pro předčasné splacení.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, obdrží investor roční výnos ve výši 7 % z jeho jmenovité hodnoty a PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier pokračuje k dalšímu datu možného předčasného splacení.
  Více informací naleznete v letáku.

  Vypořádání

  • splatnost je 11.05.2026
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------

  Pozn.:PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier vyplácí pevný výnos ve výši 7 % p. a. nezávisle na výkonnosti podkladového aktiva.

  Pozn. 2:Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečné ceny podkladového aktiva dne 2. 5. 2023.

  Pozn. 3:Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier.

  Pozn. 4: Na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP 7% S&P 500 Deep Barrier ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


  Podkladové aktivum

  S&P 500
  US78378X1072
  S&P 500 je hlavním americkým akciovým indexem. Zahrnuje 500 největších amerických společností, které jsou v něm zastoupeny dle své tržní kapitalizace. Pokrývá všechny sektory, největší váhu mají aktuálně technologie (Apple, Microsoft, NVIDIA, Cisco atd.), dále následují zdravotnictví (např. Johnson&Johnson, UnitedHealth Group, Merck, Pfizer), finance (Bank of America, MasterCard, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Citigroup atd.), spotřební zboží (Amazon, Tesla, Coca-Cola, Pepsico, Procter & Gamble, Home Depot atd.), průmysl (Boeing, Caterpillar, Deere & Co, Honeywell atd.) a komunikace (Alphabet (Google), Meta (Facebook), Verizon, AT&T).

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění