Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír GERMAN CARS AUTOCALL


ISIN:
XS2508128761

Datum: 27.01.2023 10:10:00
Nákup Prodej
100,12 -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníLU
Aktuální kupon6,000%
Styl kuponufixní
Datum výplaty kuponu31.10.2023
Výplata kuponuroční
Datum emise31.10.2022
Splatnost31.10.2025
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos145,00
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den24.10.2025

PDF ke stažení

ReportPDF Download
LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP GERMAN CARS AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní kombinovaný výnos až 42 % za 3 roky.
 • Kombinaci výnosu – pevný roční výnos 6 % (viz Pozn.) (nezávislý na vývoji podkladových aktiv) + potenciální roční výnos 8 % (viz Pozn.2) (závislý na výkonnosti podkladových aktiv).
 • PDCP GERMAN CARS AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn.3) podkladových akcií společností – BMW, Mercedes-Benz a Volkswagen pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL k datu jeho splatnosti. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP GERMAN CARS AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/,  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/
  /priips/kid, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP GERMAN CARS AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – BMW, Mercedes-Benz a Volkswagen.
 • Držitel PDCP GERMAN CARS AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen potenciální výnos a držitel PDCP GERMAN CARS AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz, přičemž pevný výnos 6 % p. a. (viz Pozn.) bude vyplácen nezávisle na výkonnosti podkladových akcií.
 • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, neboť se může nacházet mimo cílový trh PDCP GERMAN CARS AUTOCALL a PDCP GERMAN CARS AUTOCALL nemusí být vhodný pro všechny investory.
 • PDCP GERMAN CARS AUTOCALL podléhá anglickému právu. 
 • Emitent: SG Issuer 
 • Ručitel: Société Générale (Standard & Poor's A /Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG 
 • Upisovací období: 4. 10. 2022 (9.00) – 24. 10. 2022 (23.59) 
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty a data možného automatického předčasného splacení naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP GERMAN CARS AUTOCALL.

Popis

PDCP GERMAN CARS AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní zhodnocení – pevný roční výnos 6 % (viz Pozn.) (garantovaný) a roční výnos odvozený od vývoje akcií podkladových společností až 8 % (viz Pozn.2) (potenciální). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 42 %.
 
Výplata potenciálního výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných německých automobilek – BMW, Mercedes-Benz a Volkswagen. Pevný roční výnos 6 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladových akcií. PDCP GERMAN CARS AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání. 

Výpočet výnosu

Jak PDCP GERMAN CARS AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL závisí na vývoji akcií společností BMW, Mercedes-Benz a Volkswagen.
 • Pevný výnos ve výši 6 % p. a. je vyplácen ročně a nezávisle na výkonnosti podkladových akcií. 
 • V období trvání PDCP GERMAN CARS AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP GERMAN CARS AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP GERMAN CARS AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 8 % (viz Pozn.2) za každý rok, který uplynul od data emise + poslední pevný výnos 6 %(viz Pozn.). 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP GERMAN CARS AUTOCALL a výnos 30 % (poslední pevný výnos 6 % (viz Pozn.) + podmíněný výnos 3 × 8 % (viz Pozn.2)). Celkový výnos za tříleté trvání PDCP GERMAN CARS AUTOCALL bude 42 %, protože pevný výnos 2 × 6 % byl již vyplacen v předchozích dvou letech. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty a bude vyplacen poslední pe

Vypořádání

 • splatnost je 31.10.2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP GERMAN CARS AUTOCALL vyplácí pevný výnos ve výši 6 % p. a. nezávisle na výkonnosti podkladových aktiv.

Pozn. 2: PDCP GERMAN CARS AUTOCALL vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 3: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 24. 10. 2022.

Pozn. 4: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP GERMAN CARS AUTOCALL.


Podkladové aktivum


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění