Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL 2


ISIN:
XS2467318965

Datum: 24.03.2023 00:00:00
Nákup Prodej
102,68 -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníDE
Aktuální kupon5,500%
Styl kuponufixní
Datum výplaty kuponu06.10.2023
Výplata kuponuroční
Datum emise06.10.2022
Splatnost06.10.2025
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos256,67
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den30.09.2025

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP PHARMA AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní kombinovaný výnos až 31,5 % za 3 roky.
 • Kombinaci výnosu – pevný roční výnos 5,5 % (viz Pozn.) (nezávislý na vývoji podkladových aktiv) + potenciální roční výnos 5 % (viz Pozn.2) (závislý na výkonnosti podkladových aktiv).
 • PDCP PHARMA AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn.3) podkladových akcií společností – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co, pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • PDCP PHARMA AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést ztrátu investovaných prostředků až do výše odpovídající rizikovosti produktu uvedené v Základních údajích k produktu.
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
 • ----------------------------------------------------------
  • PDCP PHARMA AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
  • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co.
  • Držitel PDCP PHARMA AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
  • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen potenciální výnos 5 % a držitel PDCP PHARMA AUTOCALL 2 ztratí více než 45 % investovaných peněz, přičemž pevný výnos 5,5 % p. a. (viz Pozn.) bude vyplácen nezávisle na výkonnosti podkladových akcií.
  Více informací naleznete v letáku<

  Popis

  PDCP PHARMA AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní zhodnocení – pevný roční výnos 5,5 % (viz Pozn.) (garantovaný) a roční výnos odvozený od vývoje akcií podkladových společností až 5 % (viz Pozn.2) (potenciální). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 31,5 %.
   
  Výplata potenciálního výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných globálních farmaceutických společností – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co. Pevný roční výnos 5,5 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladových akcií. PDCP PHARMA AUTOCALL 2 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání.

  Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH 
  Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ /Moody's A2 / Fitch A)
  Podkladové akcie: Bayer, Eli Lilly & Co, Merck & Co
  Upisovací období: 5.9.2022 (9.00)–29.9.2022 (23.59)
   

  Výpočet výnosu

  Jak PDCP PHARMA AUTOCALL 2 funguje?

  • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 závisí na vývoji akcií společností – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co.
  • Pevný výnos ve výši 5,5 % p. a. je vyplácen ročně a nezávisle na výkonnosti podkladových akcií.
  • V období trvání PDCP PHARMA AUTOCALL 2 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hod- nota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP PHARMA AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je-li PDCP PHARMA AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a potenciální výnos 5 % (viz Pozn.2)  za každý rok, který uplynul od data emise + poslední pevný výnos 5,5 % (viz Pozn.).
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP PHARMA AUTOCALL 2 a výnos 20,5 % (poslední pevný výnos
  • 5,5 % (viz Pozn.) + potenciální výnos 3 × 5 %(viz Pozn.2)). Celkový výnos za tříleté trvání PDCP PHARMA AUTOCALL 2 bude 31,5 %, přičemž pevný výnos 2 × 5,5 % byl již vyplácen v předchozích dvou letech.
  Více informací naleznete v letáku

  Vypořádání

  • splatnost je 6.10.2025
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------
  Pozn.: PDCP PHARMA AUTOCALL 2 vyplácí pevný výnos ve výši 5,5 % p. a. ročně a nezávisle na výkonnosti podkladových aktiv.
  Pozn. 2: PDCP PHARMA AUTOCALL 2 vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
  Pozn. 3: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 29. 9. 2022.
  Pozn. 4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


  Podkladové aktivum


  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění