Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír NORDIC AUTOCALL 2


ISIN:
XS2403879054

Datum: 27.05.2022 00:00:00
Nákup Prodej
85,93 -
Změna 0,97% (0,83)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníDE
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu14.02.2025
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise14.02.2022
Splatnost14.02.2025
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den07.02.2025

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP NORDIC AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 30 % za 3 roky.
 • PDCP NORDIC AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty ((viz pozn. 2) jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu a jmenovité hodnoty PDCP NORDIC AUTOCALL 2 k datu stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP NORDIC AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP NORDIC AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://www.goldmansachs.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz. 
 • PDCP NORDIC AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP NORDIC AUTOCALL 2 k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – Norsk Hydro, Assa Abloy a Maersk.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 % jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP NORDIC AUTOCALL 2 ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP NORDIC AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP NORDIC AUTOCALL 2 podléhá anglickému právu.
 • Držitel PDCP NORDIC AUTOCALL 2 nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
 • Emitent:Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH 
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
 • Podkladové akcie:Norsk Hydro, Assa Abloy, Maersk
 • Upisovací období: 17. 1. 2022 (9.00)–7. 2. 2022 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty akcií, data pozorování a data možného automatického splacení naleznete v letáku.
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP NORDIC AUTOCALL 2: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Informace o výši produktových nákladů je uvedena ve Sdělení klíčových informací, přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu.

Popis

PDCP NORDIC AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 10 % (viz pozn. 1). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 30 %.


Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP NORDIC AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných nadnárodních společností – Norsk Hydro, Assa Abloy a Maersk. V oblasti těžby bauxitu a výroby hliníku působí světový lídr Norsk Hydro. Assa Abloy je přední výrobce dveří včetně jejich mechanických a elektro- mechanických otevíracích a přístupových systémů. Maersk nabízí služby v oblasti dopravy a logistiky už více než 100 let. Tyto vybrané skandinávské společnosti nabízí zajímavý potenciál pro dlouhodobý růst.

 Další informace naleznete v letáku

Výpočet výnosu

Jak PDCP NORDIC AUTOCALL 2 funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP NORDIC AUTOCALL 2 závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností Norsk Hydro, Assa Abloy a Maersk.
 • V období trvání PDCP NORDIC AUTOCALL 2 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP NORDIC AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP NORDIC AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 10 % za každý rok, který uplynul od data emise. Předčasným splacením zaniká nárok na pozdější roční výnosy.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 30 % (ekvivalent tří ročních výnosu ve výši 10 % (viz pozn. 1).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP NORDIC AUTOCALL 2 snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
Více informací a příklady naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 14.02.2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn. 1: PDCP NORDIC AUTOCALL 2 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 7. 2. 2022.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


Podkladové aktivum

ASSA ABLOY AB SER. B
SE0007100581
Tento švédský konglomerát doslova otevírá dveře. Assa Abloy vznikla v roce 1994 fúzí dvou společností, švédské Assa a finské Abloy. Nabízí širokou škálu dveří včetně jejich mechanických a elektromechanických otevíracích a přístupových systémů. Portfolio této společ- nosti zahrnuje 190 kvalitních značek jako například FAB (zámky), YALE (chytré zámky), HID (autentizační zařízení) atd. V každodenním životě můžeme jejich produkty a služby najít ve školách, hotelích, letištích, nemocnicích, správních budovách nebo rezidenčních čtvrtích. V oblasti svého působení zaujímá Assa Abloy pozici světového lídra. Své produkty a služby prodává v 70 zemích světa včetně České republiky a zaměstnává více než 50 tisíc lidí.
A.P. MOLLER-MAERSK B
DK0010244508
Tato dánská globální společnost byla založena 16. dubna 1904 a sídlí v Kodani. Poskytuje své služby v oblasti dopravy a logistiky už více než 100 let. Od roku 1993 je jedním z největších mezinárodních provozovatelů lodní kontejnerové přepravy na světě. Aktuální strategie firmy se zaměřuje především na dodání komplexní služby (end-to-end) s akcentem na minimalizaci ekologické zátěže. Jejich nadčasové logo lze snadno identifikovat podle typické bílé sedmicípé hvězdy na modrém pozadí, jež provází společnost již od prvopočátků. V současnosti působí přibližně ve 130 zemích světa a zaměstnává více než 80 tisíc lidí.
Norsk Hydro
NO0005052605
Je norský globální lídr zabývající se především výrobou hliníku. Řadí se mezi největší světové producenty s orientací na evropský trh. Hliník lze považovat za základní prvek každodenního života pro jeho rozmanité uplatnění. Využívá se především v automobilovém, dopravním nebo stavebním průmyslu atd. Společnost pokrývá široké spektrum činností od těžby bauxitu přes jeho zpracování a prodej. Norsk Hydro se dále zaměřuje i na oblast výroby energie z obnovitelných zdrojů – provozuje 15 vodních elektráren. Působí na všech kontinentech v 50 zemích světa a zaměstnává více než 34 tisíc lidí.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění