Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 7


ISIN:
XS2396248044

Datum: 21.03.2023 00:00:00
Nákup Prodej
94,67 -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníNL
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu22.08.2025
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise22.08.2022
Splatnost22.08.2025
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den15.08.2025

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP OIL AUTOCALL 7 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 48 % za 3 roky.
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 8 % (viz Pozn.) již po prvním půlroce, nebo při některém z následujících čtvrtletních pozorování. Výsledný výnos pak činí 4 % (viz Pozn.) za každé čtvrtletí, které uplynulo od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty podkladového aktiva – lehké ropy WTI, pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po 6 měsících), 100 % (po 9 měsících), 100 % (po roce), 95 % (po 15 měsících), 90 % (po 18 měsících), 85 % (po 21 měsících), 80 % (po 24 měsících), 75 % (po 27 měsících), 70 % (po 30 měsících) a 65 % (po 33 měsících).
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/
  gm/Public/LegalDocs.aspx, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://kid.bnpparibas.com/cib/kids, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést ztrátu investovaných prostředků až do výše odpovídající rizikovosti produktu uvedené v Základních údajích k produktu.
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
------------------------------------------
 • PDCP OIL AUTOCALL 7 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP OIL AUTOCALL 7 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP OIL AUTOCALL 7 k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení. 
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty klesne hodnota podkladového aktiva pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP OIL AUTOCALL 7 ztratí více než 40 % investovaných peněz.

  Více informací naleznete v letáku.
 • Popis

  PDCP OIL AUTOCALL 7 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 16 % (viz Pozn.).
   
  Tříletý PDCP OIL AUTOCALL 7 nabízí možnost získat atraktivní čtvrtletní (první po půl roce) výnos ve výši 4 % (viz Pozn.). Celkový výnos pak může dosáhnout až 48 % za trvání PDCP OIL AUTOCALL 7. Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP OIL AUTOCALL 7 se odvozuje od vývoje ceny lehké ropy WTI (nejbližší futures kontrakt na ropu WTI). PDCP OIL AUTOCALL 7 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i mírném poklesu podkladového aktiva již po prvních 6 měsících jeho trvání a následně každé tři měsíce až do data jeho splatnosti.

  Ropa se jako strategická surovina bezpochyby řadí mezi nejdůležitější a nejobchodovanější energetické komodity.
  Ropa WTI (West Texas Intermediate) je známá též pod pojmem americká lehká ropa. Označení lehká získala díky relativně nízké hustotě a nižšímu obsahu síry. Lehká ropa WTI představuje jeden z hlavních srovnávacích ukazatelů (benchmarků) ceny ropy a je obchodována na komoditní burze NYMEX, New York Mercantile Exchange.

  • Emitent: BNP Paribas Issuance B.V. (S&P's A+)
  • Ručitel: BNP Paribas S.A. (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA-)
  • Podkladové aktivum: lehká ropa WTI (nejbližší futures kontrakt na ropu WTI) 
  • Upisovací období: 18. 7. 2022 (9.00) - 15. 8. 2022 (23.59)
   
  Více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  Jak PDCP OIL AUTOCALL 7 funguje?
  • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP OIL AUTOCALL 7 závisí na vývoji ceny podkladového aktiva – lehké ropy WTI (nejbližší futures kontrakt na ropu WTI). 
  • V období trvání PDCP OIL AUTOCALL 7 může dojít již po prvních 6 měsících, nebo při některém z následujících čtvrtletních pozorování k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového aktiva k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového aktiva k příslušnému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP OIL AUTOCALL 7 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je-li PDCP OIL AUTOCALL 7 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 4 % (viz Pozn.) za každé tři měsíce, které uplynou od data emise. 
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva neklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP OIL AUTOCALL 7 a celkový výnos 48 % (ekvivalent dvanácti čtvrtletních výnosů ve výši 4 % (viz Pozn.)). 
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP OIL AUTOCALL 7 snížena o ztrátu hodnoty podkladového aktiva od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklady naleznete v letáku.
   

  Vypořádání

  • splatnost je 22. 8. 2025
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------

  Pozn.: PDCP OIL AUTOCALL 7 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

  Pozn.2: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP OIL AUTOCALL 7.

  Pozn.3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


  Podkladové aktivum


  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění