Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 2


ISIN:
XS2314223582

Datum: 14.01.2022 10:35:00
Nákup Prodej
92,28 -
Změna 0,49% (0,45)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníLU
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu30.06.2025
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise30.06.2021
Splatnost30.06.2025
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den23.06.2025

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP BEST ENTRY 2 nabízí?

 • Přímou participaci na podkladovém indexu (investiční složka) v kombinaci s pevným úrokem ve výši 5% p.a. (fixně úročená složka).
 • Pevný výnos ve výši 5% p.a. ve fixně úročené složce (viz Pozn. 1) je kalkulován týdně, nezávisle na vývoji podkladového indexu. 
 • Při vzniku PDCP BEST ENTRY 2 tvoří fixně úročenou složku 80% jmenovité hodnoty. 
 • Při vzniku PDCP BEST ENTRY 2 tvoří investiční složku 20% jmenovité hodnoty. Tato složka umožňuje přímou expozici na akciový index EURO STOXX 50®. 
 • Změna alokace mezi fixně úročenou a investiční složkou nastává při poklesu podkladového indexu pod stanovenou bariéru.
 • Bariéry pro přesun 20% jeho jmenovité hodnoty z fixně úročené do investiční složky jsou 95%, 90%, 85% a 80% počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladového indexu k jednotlivým datům pozorování. 
 • PDCP BEST ENTRY 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/,
  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP BEST ENTRY 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100% jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 2 k datu splatnosti je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového indexu EURO STOXX 50®.
 • Výkonnost investiční složky záleží na vývoji tržního kurzu podkladového indexu EURO STOXX 50®. Případný zisk nebo ztráta jsou odvozeny od hodnoty, jakou má v den konečného pozorování podkladový index vůči jednotlivým  vstupním hodnotám, na nichž byly Vaše prostředky zainvestovány (viz Pozn. 2) (kombinace vstupního a průběžného zainvestování). 
 • Držitel PDCP BEST ENTRY 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP BEST ENTRY 2 podléhá anglickému právu. 
 • Emitent: SG Issuer SA
 • Ručitel: Société Générale SA (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladový index: EURO STOXX 50® 
 • Pevný výnos: 5% p.a. z fixně úročené složky
 • Upisovací období: 20.5.2021 (9:00) - 23.6.2021 (16:00)
 • Datum emise: 30.6.2021
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty indexu: naleznete v letáku
 • Data pozorování a bariéru pro přesun 20% jmenovité hodnoty z fixně úročené složky do investiční složky: naleznete v letáku
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP BEST ENTRY 2): 1,69% ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu

Popis

PDCP BEST ENTRY 2 kombinuje fixní úročení s investicí do akciového indexu. Nabízí plnou participaci na vývoji podkladového akciového indexu (investiční složka) a pevný úrok ve výši 5% p.a. (fixně úročená složka). 

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 2 se odvozuje od vývoje podkladového evropského akciového indexu EURO STOXX 50®, a do výše výnosu se započítá i poměrná část fixně úročené složky produktu (5% p.a.). V závislosti na vývoji podkladového akciového indexu se může měnit podíl zainvestování PDCP BEST ENTRY 2 do jeho jednotlivých složek. Zajímavá konstrukce PDCP BEST ENTRY 2 tak umožňuje změnu alokace z fixně úročené do investiční složky při poklesu podkladového indexu pod stanovenou bariéru, což znamená atraktivní příležitost k průběžnému zainvestování na nižší úrovni.

Výpočet výnosu

Jak PDCP BEST ENTRY 2 funguje?

 • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 2 závisí především na vývoji investiční složky produktu. Investiční složka je reprezentována akciovým indexem EURO STOXX 50®.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn. 2) podkladového indexu EURO STOXX 50® se stanoví dne 23.6.2021. 
 • Počáteční alokace mezi fixně úročenou a investiční složkou je 80% / 20%. 
 • Pevný výnos ve výši 5% p.a. jmenovité hodnoty z fixně úročené složky PDCP BEST ENTRY 2 je počítán týdně po dobu jeho trvání, tedy nezávisle na vývoji podkladového indexu. Výplata celkového naběhlého úroku je k datu splatnosti.
 • Pro případnou změnu alokace jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 2 probíhá pravidelné pozorování podkladového indexu EURO STOXX 50® každou středu od 7.7.2021 do 18.6.2025 (rozhodující je denní závěrečná cena indexu). 
 • Při poklesu tržního kurzu podkladového indexu EURO STOXX 50® pod stanovenou bariéru ve výši 95%, 90%, 85% a 80% své počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) se přesouvá 20% jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 2 z fixně úročené složky do investiční složky, a to za nejnižší závěrečnou cenu podkladového indexu z uplynulého týdne.
 • Konečná hodnota podkladového indexu EURO STOXX 50® se stanoví dne 23.6.2025. Tato konečná hodnota tržního kurzu podkladového indexu definuje výkonnost investiční složky PDCP BEST ENTRY 2. Zisk nebo ztráta z investiční složky bude odvozena od závěrečné ceny, jakou má v den konečného pozorování podkladový index vůči jeho počáteční hodnotě (viz Pozn. 2) a vstupním hodnotám (průběžné zainvestování). V závislosti na alokaci ve fixně úročené složce je stanoven pevný výnos. Výnos ve výši 5% p.a. z aktuální výše jmenovité hodnoty ve fixně úročené složce, je kalkulován týdně a je vyplacen k datu splatnosti PDCP BEST ENTRY 2.
 • Příklady naleznete v letáku.

Vypořádání

 • splatnost je 30. 6. 2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

------------------------------------------------------------
Pozn.1: PDCP BEST ENTRY 2 kalkuluje pevný úrok týdně ve výši 5% p.a. z fixně úročené složky, není uplatněno složené úročení, pevný výnos z fixně úročené složky je vyplacen k datu splatnosti.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu EURO STOXX 50® vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 23.6.2021.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


Podkladové aktivum

EURO STOXX 50
EU0009658145
EURO STOXX 50® je hlavním evropským akciovým indexem, který zahrnuje 50 největších a nejlikvidnějších společností zemí eurozóny napříč všemi důležitými sektory. Mezi nejvýznamnější společnosti patří např. Total (ropa a zemní plyn), Linde (chemický průmysl), ASML, SAP (IT), LVMH, L’Oreal (spotřební zboží), Sanofi (zdravotnictví), Siemens (průmyslové zboží a služby). Tato rozsáhlá diverzifikace napříč sektory může přinést pozitivní potenciál.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění