Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhopis EURCZK 4


ISIN:
XS2278267112

Datum: 03.12.2021 09:45:00
Nákup Prodej
90,40 -
Změna 0,08% (0,07)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníLU
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu26.05.2025
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise26.05.2021
Splatnost26.05.2025
Návratnost100,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den16.05.2025

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč si Prémiový dluhopis EURCZK 4 koupit

 • Cíluje dlouhodobě očekávané posilování české koruny vůči euru s participací 200 % na výkonnosti kurzu EUR/CZK.
 • Ke dni splatnosti je návratnost Prémiového dluhopisu EURCZK 4 min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.).
 • Prémiový dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Prémiový dluhopis můžete kdykoliv odprodat i před datem splatnosti za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny, nicméně v takovém případě není garantována návratnost 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor může realizovat ztrátu.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce http://prospectus.socgen.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/public/
  api/kid/isin/XS2278267112?lang=cze
  , nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz
 • Držitel Prémiového dluhopisu EURCZK 4 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Prémiový dluhopis EURCZK 4 poskytuje plnou kapitálovou ochranu pouze k datu splatnosti.
 • Prémiový dluhopis podléhá anglickému právu.
 • Emitent: SG Issuer SA
 • Ručitel: Société Générale SA (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: kurz EUR/CZK dle fixingu na Bloombergu v 15:00 londýnského času (tj. v 16:00 SELČ)
 • Participace: 200 % na posílení kurzu EUR/CZK
 • Vzorec pro výpočet výnosu: participace 200 % x (100 % - finální kurz EUR/CZK / počáteční kurz EUR/CZK)
 • Garance: návratnost 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu EURCZK 4 ke dni splatnosti
 • Upisovací období: 4. 5. 2021 (9:00) - 19. 5. 2021 (16:00)
 • Zafixování počátečního kurzu: 19. 5. 2021
 • Zafixování finálního kurzu: 19. 5. 2025
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: Náklady distributora platné ke dni emise: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Prémiového dluhopisu EURCZK 4.) 0,51 % ročně

Popis

Čtyřletý Prémiový dluhopis EURCZK 4 umožňuje profitovat na posilování české koruny vůči euru při návratnosti min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.).

 

 

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhopis EURCZK 4 funguje

 • Výnos čtyřletého Prémiového dluhopisu EURCZK 4 závisí na vývoji kurzu EUR/CZK.
 • Počáteční hodnota kurzu EUR/CZK se stanoví 19. 5. 2021 jako fixing na Bloombergu v 15:00 londýnského času (tj. v 16:00 SELČ).
 • Pokud česká koruna k datu finálního pozorování vůči euru posílí, pak bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu EURCZK 4 a výnos dle výkonnosti kurzu EUR/CZK s participací 200 %.
 • Výnos dle výkonnosti je určen vzorcem participace 200 % (viz Pozn.) (100 % - finální kurz EUR/CZK / počáteční kurz EUR/CZK).
 • V případě, že česká koruna vůči euru oslabí, nebo zůstane na stejné úrovni, je při splatnosti Prémiového dluhopisu EURCZK 4 vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.).

Jaké mohou při splatnosti nastat situace – naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 26.5.2025

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-------------------------------------------------------------
Pozn.1: Držitel Prémiového dluhopisu EURCZK 4 nese kreditní riziko emitenta ručitele. 
Pozn. 2: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Podkladové aktivum


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění