Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Informace ČS k udržitelnosti a zodpovědnému investování

Prémiový dluhový cenný papír E-COMMERCE AUTOCALL


ISIN:
XS2249011516

Datum: 30.07.2021 00:00:00
Nákup Prodej
92,83 -
Změna -0,33% (-0,31)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníDE
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu02.02.2024
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise02.02.2021
Splatnost02.02.2024
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den23.01.2024

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP E-COMMERCE AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 24 % za 3 roky.
 • PDCP E-COMMERCE AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 8 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 8 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu závěrečného pozorování.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • PDCP E-COMMERCE AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.gs-warrants.co.uk/issuer-details/base-prospectus,
  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz
 • PDCP E-COMMERCE AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu splatnosti je závislá na vývoji tržního kurzu akcií - Amazon, Alibaba a eBay.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena i jen jedné z podkladových akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnota, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP E-COMMERCE AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP E-COMMERCE AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP E-COMMERCE AUTOCALL k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • PDCP E-COMMERCE AUTOCALL podléhá anglickému právu.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Amazon.com, Inc., Alibaba Group Holding Limited a eBay Inc.
 • Upisovací období: 5.1.2021 (9.00)–26.1.2021 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty akcií: 26.1.2021
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty akcií: 26.1.2024
 • Data možného automatického předčasného splacení: 2.2.2022, 2.2.2023
 • Cena pozorování naleznete v letáku
 • Data stanovení počáteční a závěrečné hodnoty akcií a také 
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP E-COMMERCE AUTOCALL k závěrečnému datu
  pozorování: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP E-COMMERCE AUTOCALL) 3,02 % ročně

Popis

PDCP E-COMMERCE AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 8 % (viz Pozn). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 24 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP E-COMMERCE AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností, jejichž činnost se zaměřuje na nabídku zboží a reklamy na internetu – Amazon, Alibaba a eBay. Konstrukce PDCP E-COMMERCE AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení atraktivního výnosu v případě mírného poklesu či stagnace podkladových aktiv. Produkt může skončit již po prvním roce a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data splatnosti.

Další informace naleznete v letáku

Výpočet výnosu

Jak PDCP E-COMMERCE AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP
  E-COMMERCE AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností Amazon, Alibaba a eBay.
 • V období trvání PDCP E-COMMERCE AUTOCALL může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP E-COMMERCE AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP E-COMMERCE AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 8 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP E-COMMERCE AUTOCALL a celkový výnos 24 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 8 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena i jen jedné pokladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP E-COMMERCE AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty snížené o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor realizuje ztrátu, která představuje více než 45 % jeho původní investice a žádný výnos nebude vyplacen.
 • Princip dodatečného ochranného mechanismu: pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteč

Vypořádání

 • splatnost je 2.2.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP E-COMMERCE AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


Podkladové aktivum

EBAY INC
US2786421030
eBay Inc. provozuje nejznámější internetovou aukční síň pro více než 183 milionů uživatelů po celém světě. Společnost založil Pierre Omidyar, absolvent oboru počítačová věda, v roce 1995. Do elektronického obchodování zavedl jako jeden z prvních model C2C (Customer To Customer), který je odvozený od vzájemného vztahu mezi dvěma zákazníky, kdy jeden nabízí a druhý může koupit – obchod se pak uskutečňuje pouze prostřednictvím webové aplikace, aniž by do něj provozovatel aplikace přímo zasahoval. Přes eBay můžete koupit zboží za pevnou cenu nebo pořádat jednoduché aukce. Charakter nabízeného zboží je velmi různorodý a zahrnuje od běžných a použitých věcí až po vzácné nebo luxusní zboží. Přestože vznikla spousta podobných projektů (např. české Aukro), eBay se stále drží na pozici světové jedničky ve službě tohoto typu. Jejich příjmy plynou z prodejních poplatků, zveřejňování nabídek a reklamy. Služba je velmi oblíbená především v Německu a v Británii, přibližně 60 % prodejů je realizováno mimo USA. V roce 2019 dosáhl příjem společnosti téměř 11 mld. USD.
AMAZON COM INC
US0231351067
Amazon.com, Inc. je globální lídr v oblasti e-commerce, poskytuje také cloudová a databázová řešení. Tuto americkou společnost založil v roce 1994 Jeff Bezos, který je od roku 2017 považován za nejbohatšího muže planety. Největší on-line obchod na světě nastartoval svou kariéru prodejem knih a posléze rozšířil nabídku o hudbu, film, elektroniku, oblečení, potraviny, nábytek aj. V oblasti předplacených služeb nabízí pod značkou Amazon Prime Video i vlastní mediální obsah. Budoucí investice chce společnost zacílit na rozvoj technologií, oblast fintech a rozvoj logistiky. Zaměstnává více než 1,1 milionu lidí po celém světě. V roce 2019 přesáhly příjmy společnosti více než 280 miliard USD, odhad příjmů za rok 2020 je ještě o 100 miliard vyšší.
ALIBABA GROUP HOLDING LTD. SP. ADR
US01609W1027
Tuto největší čínskou společnost založil v roce 1999 bývalý učitel angličtiny Jack Ma. Během několika let své existence se zařadila mezi 3 největší firmy podnikající v oblasti IT a e-commerce. Poskytuje služby v oblasti internetové infrastruktury a online finanční servis. Pod skupinu spadá i systém pro mobilní platby AliPay, který je jedním z největších platebních systémů pro elektronické obchodování na světovém trhu. Dále skupinu rozšiřuje i virtuální tržiště AliExpress, které propojuje prodávajícího přímo s kupujícím a je v současnosti největším čínským e-shopem. Tento internetový obchod nabízí širokou škálu zboží jako např. hračky, oblečení, obuv, šperky, kosmetiku, elektroniku, autodíly, vybavení domácnosti aj. Celkový příjem společnosti za fiskální rok 2019/2020 (k 31. 3. 2020) činil cca 509 mld. CYN, tj. cca 43 miliard USD. Alibaba zaměstnává více než 122 tisíc lidí.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění