Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Informace ČS k udržitelnosti a zodpovědnému investování

Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 6


ISIN:
XS2155959351

Datum: 25.05.2021 00:00:00
Nákup Prodej
- -
Změna 0,01% (0,01)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníDE
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu29.05.2024
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise29.05.2020
Splatnost29.05.2024
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den24.05.2021

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Závěrečný reportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 6 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 72 % za 4 roky.
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 18 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících půlročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 9 % (viz Pozn.) za každý půlrok, který uplynul od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty podkladového aktiva – United States Oil Fund pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 95 % (po roce a půl) a 90 % (po dvou letech), 85 % (po dvou a půl letech), 80 % (po třech letech) a 75 % (po třech a půl letech).
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce lucemburské burzy, nebo na
  www.investicnicentrum.cz/prospekty.

---------------------------------------
Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
Pozn. 2: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

• PDCP OIL AUTOCALL 6 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
• Držitel PDCP OIL AUTOCALL 6 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
• Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP OIL AUTOCALL 6 k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
• Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty klesne hodnota podkladového aktiva pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP OIL AUTOCALL 6 ztratí více než 50 % investovaných peněz
• Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
• Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
• Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
• Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
• Podkladové aktivum: United States Oil Fund LP (US91232N2071, Bloomberg: USO:US)
• Upisovací období: 6.5.2020 (9.00) – 22.5.2020 (16.00)
• Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového aktiva: 22.5 2020
• Datum stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva: 22.5.2024
• Data možného automatického předčasného a řádného splacení: 31.5.2021, 29.11.2021, 30.5.2022, 29.11.2022, 29.5.2023, 29.11.2023, 29.5.2024
• Data pozorování: naleznete v letáku
• Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho konečné splatnosti: 50 % zafixované počáteční hodnoty podkladového aktiva k datu stanovení jeho závěrečné hodnoty
• Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP OIL AUTOCALL 6) 3,98 % ročně
• Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost a věříte v růst ceny jedné z nejstrategičtějších komodit – ropy? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vás by mohla zajímat investice do čtyřletého Prémiového dluhového cenného papíru OIL AUTOCALL 6 (PDCP OIL AUTOCALL 6).

PDCP OIL AUTOCALL 6 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 18 % (viz Pozn.).

Čtyřletý PDCP OIL AUTOCALL 6 nabízí možnost získat atraktivní půlroční výnos ve výši 9  (viz Pozn.). Celkový výnos pak může dosáhnout až 72 % za čtyřleté trvání PDCP OIL AUTOCALL 6. Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP OIL AUTOCALL 6 se odvozuje od vývoje ceny United States Oil Fund, ETF (Exchange Traded Fund) poskytujícího expozici na lehkou ropu WTI. PDCP OIL AUTOCALL 6 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i mírném poklesu podkladového aktiva již po prvním roce jeho trvání a následně každý půlrok až do data jeho splatnosti.

Ropa se jako strategická surovina bezpochyby řadí mezi nejdůležitější a nejobchodovanější energetické komodity. Ropa WTI je známá též pod pojmem americká lehká ropa. Označení lehká získala díky relativně nízké hustotě a nižšímu obsahu síry. Lehká ropa WTI představuje jeden z hlavních srovnávacích ukazatelů (benchmarků) ceny ropy.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 6  funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP OIL AUTOCALL 6 závisí na vývoji ceny United States Oil Fund.
 • V období trvání PDCP OIL AUTOCALL 6 může dojít již
  po prvním roce, nebo při některém z následujících půlročních pozorování k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového aktiva k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového aktiva k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP OIL AUTOCALL 6 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP OIL AUTOCALL 6 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 9 % (viz Pozn.) za každý půlrok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva neklesne jeho hodnota pod bariéru 50 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP OIL AUTOCALL 6 a celkový výnos 72 % (ekvivalent osmi půlročních výnosů ve výši 9 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne jeho hodnota pod bariéru 50 % své počá- teční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP OIL AUTOCALL 6 snížena o ztrátu hodnoty podkladového aktiva od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 50 % investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklad naleznete v letáku.

Vypořádání

 • Splatnost je 29.5.2024
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální investice: 1 kus
 • cena v úpisu: 100%, bez poplatku

Podkladové aktivum


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění