Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír SWISS AUTOCALL

ISIN:
XS1925445642

Datum: 19.07.2019 00:00:00
Nákup Prodej
103,33 -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníCH
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu01.03.2022
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise01.03.2019
Splatnost01.03.2022
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den21.02.2022

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír SWISS AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 19,8 % za 3 roky.
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 6,6 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo s výnosem 13,2 % po uplynutí dvou let.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Podkladové akcie: Nestlé SA, Novartis AG a Compagnie Financière Richemont SA
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.credit-suisse.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.

------------------------------------------------------------
Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho automatické předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

 • PDCP negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici nebo její část.
 • Držitel PDCP nese kreditní riziko emitenta.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena alespoň jedné z podkladových akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí vašeho investičního portfolia.
 • Produkt podléhá anglickému právu.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: Credit Suisse AG (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A)
 • Upisovací období: 28.1.2019 (9.00) – 22.2.2019 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Minimální investice: 1 ks
 • Datum emise: 1.3.2019
 • Datum stanovení počáteční hodnoty akcií: 22.2.2019
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty akcií: 22.2.2022
 • Data možného automatického předčasného splacení: 2.3.2020, 1.3.2021
 • Srovnávací hodnoty pro automatické předčasné splacení: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Náklady distributora platné ke dni emise: přibližně 0,7 % ročně, přesné vyjádření naleznete ve Smlouvě o nákupu PDCP SWISS AUTOCALL
 • Náklady emitenta platné ke dni emise: jejich přesné vyjádření naleznete ve Sdělení klíčových informací

Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost do vysoce kvalitních společností? Chcete se podílet na vývoji akcií úspěšných švýcarských firem s globální působností? Důvěřujete síle a dlouhodobému potenciálu růstu švýcarských nadnárodních společností, ale přesto se obáváte zvýšeného kolísání cen jejich akcií? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak by vás mohla zajímat investice do tříletého Prémiového dluhového cenného papíru SWISS AUTOCALL (PDCP SWISS AUTOCALL).

Prémiový dluhový cenný papír SWISS AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši až 6,6 % (viz Pozn.).

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty Prémiového dluhového cenného papíru SWISS AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných švýcarských společností Nestlé, Novartis a Richemont.
Prémiový dluhový cenný papír SWISS AUTOCALL navíc umožňuje předčasné splacení již po prvním roce jeho trvání a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data jeho splatnosti.
Švýcarská ekonomika patří mezi nejvyspělejší na světě, svým HDP se dlouhodobě řadí mezi 10 nejvýkonnějších ekonomik světa. Společnosti zařazené jako podkladová aktiva PDCP SWISS AUTOCALL patří ve svých oborech mezi významné hráče v celosvětovém měřítku. Ze zahraničních mimoevropských trhů jim pak plyne významná část jejich příjmů, a nejsou tak závislé jen na domácí ekonomice.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír SWISS AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akcií společností Nestlé, Novartis a Richemont.
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, prémiový dluhový cenný papír pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li prémiový dluhový cenný papír automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 6,6 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  PŘÍKLAD: naleznete v letáku
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 19,8 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 6,6 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  PŘÍKLAD: nalezne

Vypořádání

 • splatnost je 01.03.2022

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

--------------------------------------------------------------
Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho automatické předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Podkladové aktivum

NESTLE SA
CH0038863350
Švýcarská nadnárodní společnost, která byla založena již v roce 1866 a pojmenována podle švýcarského chemika Henriho Nestlé. Jedná se o největšího světového výrobce potravin a nápojů. Společnost zaměstnává více než 320 tisíc lidí a v 85 zemích provozuje přes 410 výrobních závodů. Její produkty si mohou zákazníci koupit ve 190 zemích a jedná se o velmi širokou škálu: potraviny pro děti (kojenecká mléka Nestlé či Beba, dětská výživa Nestlé), balenou vodu (např. Perrier), nápoje (např. Granko, Caro, Nestea), cereálie (např. Nestlé Fitness, Nesquik), kávu (např. Nescafé, Nespresso), cukrovinky (např. Orion, KitKat, mléčné produkty, zmrzliny (např. Mövenpick, Häagen-Dazs, kulinářské výrobky (např. Maggi) nebo krmivo pro domácí mazlíčky (např. Purina, Felix). Pod společnost Nestlé patří celkem více než 2 000 značek. V roce 2017 činily tržby tohoto švýcarského potravinářského giganta téměř 90 mld. švýcarských franků.
NOVARTIS AG
CH0012005267

Jedna z největších a nejuznávanějších farmaceutických firem na světě, sídlí od roku 1996 ve švýcarské Basileji. Celosvětově zaměstnává okolo 130 tisíc lidí a své produkty prodává ve 155 zemích. V roce 2017 dosáhly tržby společnosti částky téměř 50 mld. dolarů. Novartis poskytuje na celém světě řešení pro vyvíjející se potřeby pacientů a může se pochlubit širokým portfoliem zdravotnických produktů včetně inovativních léčiv, přípravků pro oční lékařství a generických léků. Skládá se ze tří divizí: Novartis Pharmaceuticals, Alcon a Sandos. Divize Pharmaceuticals zahrnuje více než 50 klíčových výrobků, z nichž mnohé jsou inovačními lídry ve svých terapeutických oblastech (kardiologie, oftalmologie, neurologie a psychiatrie, alergologie, imunologie a dermatologie, onkologie, buněčná a genová terapie, diabetologie).

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
CH0210483332
Švýcarská holdingová společnost, která zahrnuje producenty luxusního zboží, a to od tradičních výrobců hodinek po šperky, módu, parfémy a další luxusní doplňky. Richemont své portfolio značek neustále buduje a může se pochlubit takovými „klenoty“, jakými jsou například Cartier, Chloé, Montblanc, IWC, Alfred Dunhill či Van  Cleef & Arpels. Richemont se snaží držet krok s dobou, a proto reorganizuje distribuci svých produktů a více se soustředí na on-line prodej. Mileniálové a Číňané totiž nakupují stále více na internetu i luxusní zboží. Tohoto trendu chce tato švýcarská společnost využít a chystá se ovládnout e-shopy s exkluzivním zbožím Yoox Net-a-Porter. V hospodářském roce, který končil k 31. 3. 2018, činily tržby společnosti téměř 11 mld. eur. V celosvětovém žebříčku Top luxusních společností podle tržeb zaujímá 3. místo.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím služby SERVIS24.

SERVIS24 Internetbanking...

 
Víte, že dluhopisy a dluhové CP České spořitelny můžete jednoduše nakoupit z pohodlí svého domova nebo kanceláře díky službě SERVIS24 Internetbanking? Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí si aktivovat MUIN (majetkový účet investičních nástrojů) v záložce Spoření a investování. V opačném případě navštivte svého poradce nebo pobočku České spořitelny, rádi Vám poradíme, jak na to.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění