Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 5


ISIN:
XS1879271705

Datum: 22.08.2019 00:01:09
Nákup Prodej
100,83 -
Změna -0,33% (-0,34)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníNL
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu17.07.2023
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise17.07.2019
Splatnost17.07.2023
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den07.07.2023

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 5 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 22 % za 4 roky (tj. 5,5 % ročně).
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 5,5 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 5,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2.) podkladového aktiva – ropy Brent pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho konečné splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 90 % (po dvou letech) a 80 % (po třech letech).
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.bnpparibas.com.
 • Sdělení klíčových informací lze získat na internetových stránkách tvůrce www.bnpparibas.com, nebo na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz

--------------------------------------
Pozn.2: Počáteční hodnota podkladového aktiva – ropy Brent se stanoví dle závěrečné ceny nejbližšího futures kontraktu na ropu Brent ze dne 10.7.2019.
Pozn.3: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data konečné splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 • PDCP negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP k datu konečné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty klesne hodnota podkladového aktiva pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty (viz Pozn. 2), nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: BNP Paribas Issuance B.V. (S&P's A+)
 • Ručitel: BNP Paribas S.A. (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch A+)
 • Podkladové aktivum: ropa Brent (nejbližší futures kontrakt na ropu Brent)
 • Minimální investice: 1 ks
 • Upisovací období: 31.5.2019 (9.00) – 10.7.2019 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového aktiva: 10.7.2019
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva: 10.7.2023
 • Data možného automatického předčasného splacení:  17.7.2020, 19.7.2021, 18.7.2022
 • Data pozorování: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho konečné splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty podkladového aktiva k datu stanovení jeho závěrečné hodnoty.

Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost a věříte v růst ceny jedné z nejstrategičtějších komodit – ropy? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vás by mohla zajímat investice do čtyřletého Prémiového dluhového cenného papíru OIL AUTOCALL 5 (PDCP OIL AUTOCALL 5).

Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 5 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši až 5,5 % (viz Pozn.).

Čtyřletý Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 5 nabízí možnost získat atraktivní roční fixní výnos ve výši 5,5 % (viz Pozn.). Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty Prémiového dluhového cenného papíru OIL AUTOCALL 5 se odvozuje od vývoje ceny ropy Brent (nejbližší futures kontrakt na ropu Brent). Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 5 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu ceny ropy Brent již po prvním roce jeho trvání a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data jeho splatnosti.

Ropa se jako strategická surovina bezpochyby řadí mezi nejdůležitější a nejobchodovanější energetické komodity. Ropa Brent se těží převážně v Severním moři. Brent představuje jeden z hlavních srovnávacích ukazatelů (benchmarků) ropy, neboť tvoří více jak polovinu zobchodovaného množství této komodity po celém světě. Směsná ropa typu Brent je složena z 15 složek. Mezi ty základní patří Brent crude, Brent sweet, Oseberg nebo Forties. Je ideální především pro výrobu benzínu a ropných destilátů.
--------------------------------------
Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 5  funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji ceny ropy Brent (nejbližší futures kontrakt na ropu Brent).
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového aktiva k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového aktiva k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, prémiový dluhový cenný papír pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li prémiový dluhový cenný papír automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 5,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva neklesne jeho hodnota pod bariéru 55 % jeho počáteční hodnoty, bude k datu konečné splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 22 % (ekvivalent čtyř ročních výnosů ve výši 5,5 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne jeho hodnota pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude k datu konečné splatnosti výplata jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru snížena o ztrátu hodnoty podkladového aktiva od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklad naleznete v letáku.

Vypořádání

 • Splatnost je 17. 7. 2023
 • Lkvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální investice: 1 kus
 • cena v úpisu: 100%, bez poplatku

Podkladové aktivum

BRENT CRUDE OIL SPOT
Ropa se jako strategická surovina bezpochyby řadí mezi nejdůležitější a nejobchodovanější energetické komodity. Ropa Brent se těží převážně v Severním moři. Brent představuje jeden z hlavních srovnávacích ukazatelů (benchmarků) ropy, neboť tvoří více jak polovinu zobchodovaného množství této komodity po celém světě. Směsná ropa typu Brent je složena z 15 složek. Mezi ty základní patří Brent crude, Brent sweet, Oseberg nebo Forties. Je ideální především pro výrobu benzínu a ropných destilátů.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím služby SERVIS24.

SERVIS24 Internetbanking...

 
Víte, že dluhopisy a dluhové CP České spořitelny můžete jednoduše nakoupit z pohodlí svého domova nebo kanceláře díky službě SERVIS24 Internetbanking? Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí si aktivovat MUIN (majetkový účet investičních nástrojů) v záložce Spoření a investování. V opačném případě navštivte svého poradce nebo pobočku České spořitelny, rádi Vám poradíme, jak na to.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění