Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 5


ISIN:
XS1879271705

Datum: 29.09.2020 00:00:00
Nákup Prodej
- -
Změna 0,15% (0,14)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníNL
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu17.07.2023
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise17.07.2019
Splatnost17.07.2023
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den07.07.2023

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 5 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 22 % za 4 roky (tj. 5,5 % ročně).
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 5,5 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 5,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2.) podkladového aktiva – ropy Brent pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho konečné splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 90 % (po dvou letech) a 80 % (po třech letech).
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.bnpparibas.com.
 • Sdělení klíčových informací lze získat na internetových stránkách tvůrce www.bnpparibas.com, nebo na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz

--------------------------------------
Pozn.2: Počáteční hodnota podkladového aktiva – ropy Brent se stanoví dle závěrečné ceny nejbližšího futures kontraktu na ropu Brent ze dne 10.7.2019.
Pozn.3: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data konečné splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 • PDCP negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP k datu konečné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty klesne hodnota podkladového aktiva pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty (viz Pozn. 2), nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: BNP Paribas Issuance B.V. (S&P's A+)
 • Ručitel: BNP Paribas S.A. (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch A+)
 • Podkladové aktivum: ropa Brent (nejbližší futures kontrakt na ropu Brent)
 • Minimální investice: 1 ks
 • Upisovací období: 31.5.2019 (9.00) – 10.7.2019 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového aktiva: 10.7.2019
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva: 10.7.2023
 • Data možného automatického předčasného splacení:  17.7.2020, 19.7.2021, 18.7.2022
 • Data pozorování: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho konečné splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty podkladového aktiva k datu stanovení jeho závěrečné hodnoty.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost a věříte v růst ceny jedné z nejstrategičtějších komodit – ropy? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vás by mohla zajímat investice do čtyřletého Prémiového dluhového cenného papíru OIL AUTOCALL 5 (PDCP OIL AUTOCALL 5).

Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 5 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši až 5,5 % (viz Pozn.).

Čtyřletý Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 5 nabízí možnost získat atraktivní roční fixní výnos ve výši 5,5 % (viz Pozn.). Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty Prémiového dluhového cenného papíru OIL AUTOCALL 5 se odvozuje od vývoje ceny ropy Brent (nejbližší futures kontrakt na ropu Brent). Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 5 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu ceny ropy Brent již po prvním roce jeho trvání a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data jeho splatnosti.

Ropa se jako strategická surovina bezpochyby řadí mezi nejdůležitější a nejobchodovanější energetické komodity. Ropa Brent se těží převážně v Severním moři. Brent představuje jeden z hlavních srovnávacích ukazatelů (benchmarků) ropy, neboť tvoří více jak polovinu zobchodovaného množství této komodity po celém světě. Směsná ropa typu Brent je složena z 15 složek. Mezi ty základní patří Brent crude, Brent sweet, Oseberg nebo Forties. Je ideální především pro výrobu benzínu a ropných destilátů.
--------------------------------------
Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 5  funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji ceny ropy Brent (nejbližší futures kontrakt na ropu Brent).
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového aktiva k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového aktiva k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, prémiový dluhový cenný papír pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li prémiový dluhový cenný papír automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 5,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva neklesne jeho hodnota pod bariéru 55 % jeho počáteční hodnoty, bude k datu konečné splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 22 % (ekvivalent čtyř ročních výnosů ve výši 5,5 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne jeho hodnota pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude k datu konečné splatnosti výplata jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru snížena o ztrátu hodnoty podkladového aktiva od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklad naleznete v letáku.

Vypořádání

 • Splatnost je 17. 7. 2023
 • Lkvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální investice: 1 kus
 • cena v úpisu: 100%, bez poplatku

Podkladové aktivum

BRENT CRUDE OIL SPOT
Ropa se jako strategická surovina bezpochyby řadí mezi nejdůležitější a nejobchodovanější energetické komodity. Ropa Brent se těží převážně v Severním moři. Brent představuje jeden z hlavních srovnávacích ukazatelů (benchmarků) ropy, neboť tvoří více jak polovinu zobchodovaného množství této komodity po celém světě. Směsná ropa typu Brent je složena z 15 složek. Mezi ty základní patří Brent crude, Brent sweet, Oseberg nebo Forties. Je ideální především pro výrobu benzínu a ropných destilátů.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění