Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír NASDAQ AUTOCALL 2


ISIN:
DE000VU32RP4

Datum: 25.09.2023 10:35:00
Nákup Prodej
- -
Změna 0,02% (0,03)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníDE
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu08.04.2026
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise06.04.2023
Splatnost08.04.2026
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den30.03.2026

PDF ke stažení

ReportPDF Download
LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Co PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 nabízí 
 • Možnost získat zajímavý výnos až 27 % za 3 roky.
 • PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se podkladový index nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) pozorovaného akciového indexu – NASDAQ-100 pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 95 % (po dvou letech).
 • PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
   

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://prospectus.vontobel.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce derinet.vontobel.ch/api/kid?isin=DE000VU32RP4&language=cs, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!

Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.

Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést ztrátu investovaných prostředků až do výše odpovídající rizikovosti produktu uvedené v Základních údajích k produktu.
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
  ---------------------------------
 •  
  • PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
  • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového indexu – NASDAQ-100. 
  • Držitel PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
  • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu NASDAQ-100 klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 ztratí více než 40 % investovaných peněz.
  Více informací naleznete v letáku.
   

  Popis

  PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní roční výnos ve výši 9 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 27 %.
   
  Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje akciového indexu NASDAQ-100. Konstrukce PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení zajímavého výnosu v případě růstu i omezeném poklesu podkladového indexu již po prvním roce svého trvání.
   
  • Emitent: Vontobel Financial Products GmbH 
  • Ručitel: Vontobel Holding AG  (Moody's A2)
  • Podkladový index: NASDAQ-100®   
  • Upisovací období: 9. 3. 2023 (16.00) – 30. 3. 2023 (23.59)
  Více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  Jak PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 funguje
  • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 závisí na vývoji tržního kurzu indexu NASDAQ-100.
  • V období trvání PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota indexu NASDAQ-100 k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je-li PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 9 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne tato pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 a celkový výnos 3 x 9 % = 27 % (viz Pozn.).
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne hodnota sledovaného indexu pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty minus ztráta indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % investice a výnos nebude vyplacen.  
  Příklady naleznete v letáku.

  Vypořádání

  • splatnost je 8.4.2026
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------

  Pozn.: PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

  Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 30. 3. 2023.

  Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP NASDAQ AUTOCALL 2.

  Pozn. 4: Riziková váha je na škále od 1 do 7, od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


  Podkladové aktivum

  NASDAQ 100
  US6311011026
  NASDAQ-100 je jedním z nejvýznamnějších světových růstových indexů. Zahrnuje sto největších amerických i mezinárodních nefinančních společností (dle tržní kapitalizace). Společnosti zařazené do indexu se zaměřují na oblasti: informační technologie, telekomunikace, spotřební zboží a biotechnologie. Mezi akciové tituly s nejvyšším zastoupením v indexu patří Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta Platforms, PepsiCo, nebo ASML. Většina společností tvořící tento akciový index poskytuje své produkty a služby po celém světě. Tato rozmanitá kombinace sektorových expozic přináší širokou diverzifikaci.

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění