Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír DivDAX AUTOCALL


ISIN:
DE000VP7SCR2

Datum: 17.06.2021 10:29:02
Nákup Prodej
101,25 -
Změna -0,11% (-0,11)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníDE
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu14.10.2025
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise14.10.2020
Splatnost14.10.2025
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den30.09.2025

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Co PDCP DivDAX AUTOCALL nabízí?
 • Možnost získat atraktivní výnos až 21,25 % za 5 let.
 • PDCP DivDAX AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 4,25 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 4,25 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty akciového indexu DivDAX pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP DivDAX AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 95 % (po dvou letech), 90 % (po třech letech), 85 % (po čtyřech letech).
 • PDCP DivDAX AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Akciový index DivDAX je kvalitně diverzifikovaný index reprezentující německé společnosti s nejvyšším dividendovým výnosem z hlavního německého akciového indexu DAX.
 • Elektronická verze prospektu a Sdělení klíčových informací jsou zveřejněny na internetové stránce Emitenta https://prospectus.vontobel.com nebo na  www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • PDCP DivDAX AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP DivDAX AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP DivDAX AUTOCALL k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty (Počáteční hodnota bude poskytovatelem DivDAX vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 7. 10. 2020.), nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP DivDAX AUTOCALL ztratí více než 40 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • PDCP DivDAX AUTOCALL podléhá německému právu.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: Vontobel Financial Products GmbH
 • Ručitel: Vontobel Holding AG (Moody's A3)
 • Podkladový index: DivDAX
 • Upisovací období: 10.9.2020 (9.00) – 7.10.2020 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového indexu: 7.10.2020
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu: 7.10. 2025
 • Data možného automatického předčasného splacení: 14.10.2021, 14.10.2022, 16.10.2023, 14.10.2024   
 • Data pozorování: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 60 % zafixované počáteční hodnoty indexu DivDAX, k datu stanovení jeho závěrečné hodnoty
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP DivDAX AUTOCALL) 0,727 % ročně

Popis

Pokud hledáte zajímavou investiční příležitost a důvěřujete síle a dlouhodobému potenciálu růstu německé ekonomiky a globálně působících německých společností a patříte mezi zkušenější investory, pak by Vás mohla zajímat investice do pětiletého Prémiového dluhového cenného papíru DivDAX AUTOCALL (PDCP DivDAX AUTOCALL).

PDCP DivDAX AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši až 4,25 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho pětileté trvání pak může dosáhnout 21,25 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP DivDAX AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu DivDAX zahrnujícího kvalitní německé společnosti s nejvyšším dividendovým výnosem. PDCP DivDAX AUTOCALL navíc umožňuje předčasné splacení již po prvním roce svého trvání a následně každý rok až do data splatnosti.

Výpočet výnosu

Jak PDCP DivDAX AUTOCALL funguje?
 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akciového indexu DivDAX.
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, prémiový dluhový cenný papír pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li prémiový dluhový cenný papír automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 4,25 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 21,25 % (ekvivalent pěti ročních výnosů ve výši 4,25 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 60 %, bude ke dni splatnosti PDCP DivDAX AUTOCALL vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty minus ztráta indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklad naleznete v letáku.

Vypořádání

 • splatnost je 14.10.2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • Minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky
 • Cena za obstarání předčasného odkupu:  2 % z objemu obchodu
  -----------------------------------------------------

Pozn.: PDCP DivDAX AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
Pozn.2.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Podkladové aktivum

DIVDAX KURSINDEX
DE000A0C33C3

Akciový index DivDAX je cenový index, který zahrnuje 15 akcií německých společností s nejvyšším dividendovým výnosem z hlavního německého akciového indexu DAX. Je upravován jednou ročně a nejvyšší váha jednoho titulu činí 10 %. Index je tvořen převážně globálně působícími společnostmi. Sektorově pokrývá široké spektrum automobilového či chemického průmyslu, energetiky, pojišťovnictví a finančních služeb, medií nebo farmacie. Index zahrnuje společnosti: Allianz, BASF, Bayer, BMW, Continental, Covestro, Daimler, Detsche Post, Deutche Telekom, E.ON, HeidelbergCement, Munich Re, RWE, Siemens a Volkswagen. Akciový index DivDAX tedy nabízí zajímavě diverzifikovanou expozici na německý akciový trh.


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění