Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír EURO STOXX BANKS AUTOCALL


ISIN:
DE000CS8EGX9

Datum: 31.03.2023 11:05:00
Nákup Prodej
102,97 -
Změna -0,33% (-0,35)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníCH
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu21.07.2025
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise20.07.2021
Splatnost21.07.2025
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den14.07.2025

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 28% za 4 roky.
 • PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání, pokud se podkladové aktivum nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 60% počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladového aktiva pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 100% (po roce), 90% (po dvou letech), 80% (po třech letech).
 • PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce
  http://derivative.credit-suisse.com/bp/ch/en/prospectuses/
  prospectuses/prospectus/ye
   nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést ztrátu investovaných prostředků až do výše odpovídající rizikovosti produktu uvedené v Základních údajích k produktu.
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
 • ----------------------------------------------------------
  • PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
  • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne tato pod bariéru 60% jeho počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL ztratí více než 40% investovaných peněz.
  • Držitel PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta.
  • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL: 60% zafixované počáteční hodnoty podkladového aktiva, k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva
  Více informací naleznete v letáku

  Popis

  PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7% (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho čtyřleté trvání pak může dosáhnout až 28%.

  Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu EURO STOXX® Banks, který zahrnuje významné evropské banky. Konstrukce PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL navíc umožňuje jeho automatické předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace podkladového aktiva. PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nebo k datu jeho splatnosti.

  Emitent: Credit Suisse AG jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch A)
  Podkladové aktivum: EURO STOXX® Banks Price Index  (ceny dostupné na stránkách poskytovatele https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX7E)
  Upisovací období: 10.6.2021 (9:00) – 13.7.2021 (16:00)

  Další informace naleznete v letáku

  Výpočet výnosu

  Jak PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL funguje?

  • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akciového indexu EURO STOXX® Banks.
  • V období trvání PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového aktiva k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového aktiva k příslušnému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je-li PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 7% za každý rok, který uplynul od data emise.
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva neklesne tato pod bariéru 60% jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100% jmenovité hodnoty PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL + celkový výnos 4x7% = 28% (viz Pozn.).
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne tato pod bariéru 60% jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL vyplaceno 100% jeho jmenovité hodnoty snížených o ztrátu akciového indexu EURO STOXX® Banks, kterou zaznamenal od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40% své počáteční investice a výnos nebude vyplacen.

  Příklady naleznete v letáku

  Vypořádání

  • splatnost je 21.7.2025
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------
  Pozn: PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
  Pozn.2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 13. 7. 2021.
  Pozn. 3.: 
  Na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.
  Pozn. 4: 
  Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP EURO STOXX BANKS AUTOCALL.


  Podkladové aktivum


  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění