Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír ARK INNOVATION AUTOCALL


ISIN:
DE000CS8EGW1

Datum: 14.01.2022 10:35:00
Nákup Prodej
84,94 -
Změna -3,67% (-3,27)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníCH
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu25.06.2024
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise25.06.2021
Splatnost25.06.2024
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den17.06.2024

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 27,9 % za 3 roky.
 • PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo po uplynutí dvou let, pokud se podkladové aktivum nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladového aktiva pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce) a 80 % (po dvou letech).
 • PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce
  http://derivative.credit-suisse.com/bp/ch/en/prospectuses/
  prospectuses/prospectus/ye
   nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového aktiva ARK Innovation ETF.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne tato pod bariéru 55 % jeho počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta.
 • PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL podléhá německému právu.
 • Emitent: Credit Suisse AG jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: ARK Innovation ETF (ceny dostupné na stránkách ARK Investment Management)
 • Upisovací období: 31.5.2021 (9.00)–18.6.2021 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového aktiva: 18. 6. 2021
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva: 18. 6. 2024
 • Data možného automatického předčasného splacení: 27. 6. 2022, 26. 6. 2023
 • Data pozorování a srovnávací hodnoty naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL: 55 % zafixované počáteční hodnoty podkladového aktiva, k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL.) 1,84 % ročně

Popis

PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 9,3 % (viz Pozn). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 27,9 %.

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového ARK Innovation ETF, které zahrnuje významné společnosti především z oblasti genomiky, robotiky a autonomního řízení či umělé inteligence. Konstrukce PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace podkladového aktiva. PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo ná- sledně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nebo k datu jeho splatnosti.

 

Další informace naleznete v letáku

Výpočet výnosu

Jak PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akciového ARK Innovation ETF.
 • V období trvání PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového aktiva k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového aktiva k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 9,3 % za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva neklesne tato pod bariéru 55 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL + celkový výnos 3 × 9,3 % = 27,9 % (viz Pozn).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne tato pod bariéru 55 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty snížených o ztrátu akciového ARK Innovation ETF, kterou zaznamenalo od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své počáteční investice a výnos nebude vyplacen.

Příklady naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 25.06.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn: PDCP ARK INNOVATION AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn.2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem ARK Innovation ETF vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 18. 6. 2021.
Pozn. 3.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


Podkladové aktivum


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění