Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír FUTURE MOBILITY


ISIN:
DE000CS8DEB2
Datum: - -
Nákup Prodej
- -
Změna - (-)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníCH
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu11.11.2024
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise11.11.2021
Splatnost11.11.2024
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu- (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot nákup/prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet
Výhody Měli byste vědět
Co PDCP FUTURE MOBILITY nabízí
 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 30 % za 3 roky. 
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty (viz pozn. 2) podkladového indexu pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY. 
 • Index MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement zahrnuje akcie 30 kvalitních společností, které se zaměřují na oblast mobility. 
 • PDCP FUTURE MOBILITY je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce https://derivative.credit-suisse.com/bp/ch/en/
  prospectuses/prospectuses/prospectus/ye nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP FUTURE MOBILITY negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu klesne tato pod bariéru 50 % jeho počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP FUTURE MOBILITY ztratí více než 50 % investovaných peněz. 
 • Držitel PDCP FUTURE MOBILITY nese kreditní riziko emitenta.
 • PDCP FUTURE MOBILITY podléhá německému právu. 
 • Emitent:Credit Suisse AG jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladový index:  ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5 % Decrement             
 • Upisovací období: 14. 10. 2021 (9:00) – 4. 11. 2021 (16:00)
 • Data stanovení počáteční, závěrečné hodnoty indexu naleznete v letáku. 
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY 50 % zafixované počáteční hodnoty podkladového indexu, k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP FUTURE MOBILITY. ) 3,48 % ročně
 

Popis

PDCP FUTURE MOBILITY nabízí atraktivní potenciál výnosu až 30 % (viz pozn.) za tři roky, přičemž bariéra pro ochranu jmenovité hodnoty je nastavena na zajímavé úrovni 50 % počáteční hodnoty (viz pozn. 2) podkladového indexu. 
 
Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY se odvozuje od vývoje podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement,který cílí na oblast udržitelné mobility
 
Mobilita budoucnosti respektující ekologii, společenské a ekonomické cíle je v současnosti klíčovou prioritou pro celý svět. Inovativní technologie a moderní způsoby dopravy jako např. autonomní vozidla, elektromobilita, nové platformy dopravních služeb (sdílení dopravních prostředků, alternativní taxislužby, elektrovozítka), chytrá infrastruktura a parkování atd. můžeme zařadit mezi zásadní prvky nového dopravního „ekosystému“. Tyto okolnosti vytváří nové příležitosti pro společnosti zahrnuté v podkladovém indexu.
 
Další informace naleznete v letáku

Výpočet výnosu

Jak PDCP FUTURE MOBILITY funguje
 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP FUTURE MOBILITY závisí na vývoji tržního kurzu podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement. 
 • Pokud k datu 4. 11. 2024 neklesne závěrečná hodnota podkladového indexu pod svou počáteční hodnotu, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 30 % (viz pozn. ).
 • Pokud k datu 4. 11. 2024 klesne závěrečná hodnota podkladového indexu pod svou počáteční hodnotu, ale současně na nebo nad bariéru 50 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru, ale není vyplacen žádný výnos. 
 • Pokud k datu 4. 11. 2024 klesne závěrečná hodnota podkladového indexu pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP FUTURE MOBILITY vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty snížených o ztrátu podkladového indexu MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement, kterou zaznamenal od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 50 % své počáteční investice a výnos nebude vyplacen. 

Příklady naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 11.11.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP FUTURE MOBILITY vyplácí případný výnos jednorázově při splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu vypočítána na základě závěrečných cen sledovaných aktiv dne 4. 11. 2021.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


Podkladové aktivum


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění