Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030


ISIN:
AT0000A2JSV5

Datum: 19.07.2024 00:00:00
Nákup Prodej
90,48 -
Změna -0,15% (-0,14)

Základní údaje

Typ dluhopisuPodřízené dluhopisy
Styl dluhopisupodřízený
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníAT
Aktuální kupon4,500%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu21.04.2021
Výplata kuponupololetní
Datum emise21.10.2020
Splatnost21.10.2030
Návratnost100,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos116,25
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den14.10.2030

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot nákup/prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč si Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 koupit?

 • Odráží kvalitu Erste Group Bank AG jako silné středoevropské banky a přitom nabízí vyšší výnos v porovnání s klasickými dluhopisovými produkty (nepodříženými).
 • Atraktivní fixní úrok 2,75 % p. a. v prvních dvou letech.
 • Atraktivní pohyblivý úrok od 1 % p. a. do 4,5 % p. a. v následujících osmi letech.
 • Pravidelné půlroční vyplácení úroku.

 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com.
 • Sdělení lze získat na internetových stránkách tvůrce www.erstegroup.com, na investičním portálu České
  spořitelny www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se dluhopisů.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou částečnou nebo úplnou ztrátu investovaných prostředků.
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří:
 • nemají dostatečné znalosti týkající se dluhopisů
 • nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést ztrátu investovaných prostředků uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID)
K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.
------------------------------------------
 • Držitel Podřízeného dluhopisu EGB Fix-To-Float / 2030 nese kreditní riziko emitenta.
 • Fixní úrok (v prvních dvou letech): 2,75 % p. a.
 • Pohyblivý úrok od 3. roku do doby splatnosti: 6M PRIBOR, nejméně však 1 % p. a., maximálně 4,5 % p. a.
 • Výplata úroku: 2x ročně, vždy k 21.4. a 21.10.
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: () 0,61 % ročně
 • Specifická rizika spojená s podřízeným dluhopisem - naleznete v letáku

  Více informací naleznete v letáku.
 • Popis

  Důvěřujete finanční síle Erste Group Bank AG a chtěli byste se podílet na úspěchu této renomované středoevropské finanční skupiny? Potenciál zajímavého výnosu Vám nabízí Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 (ERSTE Subordinated Fix-To-Float Note 20-30) s fixním a proměnlivým úročením.

  Tento podřízený dluhopis nabízí svým klientům v průběhu svého trvání dva typy úrokového výnosu: fixní a pohyblivý. V krátkodobém horizontu dvou let nabízí v současném úrokovém prostředí nadstandardní fixní úrok 2,75 % p. a. V následujících osmi letech do splacení pak svůj výnos odvozuje od úrovně šestiměsíční sazby PRIBOR, přičemž minimální úrok je 1 % p. a. a maximálně bude dluhopis vyplácet 4,5 % p. a.

  Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 je optimální pro všechny, kteří v delším časovém horizontu očekávají růst úrokových sazeb.

  • Datum emise: 21.10.2020
  • Upisovací období: 29.9.2020 – 20.10.2020

  Více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  Jak se počítá výnos?
  • V prvních dvou letech je dluhopis úročen fixní  úrokovou sazbou 2,75 % p. a.
  • V následujících letech je dluhopis úročen pohyblivou úrokovou sazbou, která se každý půlrok stanoví podle aktuální šestiměsíční mezibankovní úrokové sazby PRIBOR, nejméně však 1 % p. a. a maximálně 4,5 % p. a.
  • Pokud je šestiměsíční PRIBOR fixován mezi 1 % a 4,5 %, obdrží investor úrok ve výši odpovídající této konkrétní hodnotě.
  • Pokud je šestiměsíční PRIBOR fixován pod 1 % (např. 0,7 %), obdrží investor úrok ve výši 1 % p. a. 
  • Pokud je šestiměsíční PRIBOR fixován nad 4,5 % (např. 5,5 %), obdrží investor úrok ve výši 4,5 % p. a. 
  • Úrok bude vyplácen půlročně.

  Vypořádání

  • splatnost dluhopisu je 21.10.2030
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje dluhopisu trvá 3 pracovní dny.
  • Ceny dluhopisů jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Cena za obstarání nákupu: 2 % z objemu
  • Dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu dle aktuálního kurzovního lístku

  ----------------------------------
  Pozn.: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, Za předpokladu, že si produkt ponecháte do splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.
  Pozn. 2:
  Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Podřízeného dluhopisu EGB Fix-To-Float / 2030.


  Podkladové aktivum


  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění