Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030


ISIN:
AT0000A2JSV5

Datum: 28.11.2022 09:10:00
Nákup Prodej
69,51 -
Změna 0,28% (0,21)

Základní údaje

Typ dluhopisuPodřízené dluhopisy
Styl dluhopisupodřízený
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníAT
Aktuální kupon4,500%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu21.04.2021
Výplata kuponupololetní
Datum emise21.10.2020
Splatnost21.10.2030
Návratnost100,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos47,50
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den14.10.2030

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot nákup/prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč si Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 koupit?

 • Odráží kvalitu Erste Group Bank AG jako silné středoevropské banky a přitom nabízí vyšší výnos v porovnání s klasickými dluhopisovými produkty (nepodříženými).
 • Atraktivní fixní úrok 2,75 % p. a. v prvních dvou letech.
 • Atraktivní pohyblivý úrok od 1 % p. a. do 4,5 % p. a. v následujících osmi letech.
 • Pravidelné půlroční vyplácení úroku.

 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com.
 • Sdělení lze získat na internetových stránkách tvůrce www.erstegroup.com, na investičním portálu České
  spořitelny www.investicnicentrum.cz.
 • Ceny dluhopisů jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Držitel Podřízeného dluhopisu EGB Fix-To-Float / 2030 nese kreditní riziko emitenta.
 • Datum emise: 21.10.2020
 • Upisovací období: 29.9.2020 – 20.10.2020
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Minimální investice: 1 ks
 • Fixní úrok (v prvních dvou letech): 2,75 % p. a.
 • Pohyblivý úrok od 3. roku do doby splatnosti: 6M PRIBOR, nejméně však 1 % p. a., maximálně 4,5 % p. a.
 • Výplata úroku: 2x ročně, vždy k 21.4. a 21.10.
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Podřízeného dluhopisu EGB Fix-To-Float / 2030.) 0,61 % ročně
 • Specifická rizika spojená s podřízeným dluhopisem - naleznete v letáku

Popis

Důvěřujete finanční síle Erste Group Bank AG a chtěli byste se podílet na úspěchu této renomované středoevropské finanční skupiny? Potenciál zajímavého výnosu Vám nabízí Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 (ERSTE Subordinated Fix-To-Float Note 20-30) s fixním a proměnlivým úročením.

Tento podřízený dluhopis nabízí svým klientům v průběhu svého trvání dva typy úrokového výnosu: fixní a pohyblivý. V krátkodobém horizontu dvou let nabízí v současném úrokovém prostředí nadstandardní fixní úrok 2,75 % p. a. V následujících osmi letech do splacení pak svůj výnos odvozuje od úrovně šestiměsíční sazby PRIBOR, přičemž minimální úrok je 1 % p. a. a maximálně bude dluhopis vyplácet 4,5 % p. a.

Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 je optimální pro všechny, kteří v delším časovém horizontu očekávají růst úrokových sazeb.

Výpočet výnosu

Jak se počítá výnos?
 • V prvních dvou letech je dluhopis úročen fixní  úrokovou sazbou 2,75 % p. a.
 • V následujících letech je dluhopis úročen pohyblivou úrokovou sazbou, která se každý půlrok stanoví podle aktuální šestiměsíční mezibankovní úrokové sazby PRIBOR, nejméně však 1 % p. a. a maximálně 4,5 % p. a.
 • Pokud je šestiměsíční PRIBOR fixován mezi 1 % a 4,5 %, obdrží investor úrok ve výši odpovídající této konkrétní hodnotě.
 • Pokud je šestiměsíční PRIBOR fixován pod 1 % (např. 0,7 %), obdrží investor úrok ve výši 1 % p. a. 
 • Pokud je šestiměsíční PRIBOR fixován nad 4,5 % (např. 5,5 %), obdrží investor úrok ve výši 4,5 % p. a. 
 • Úrok bude vyplácen půlročně.

Vypořádání

 • splatnost dluhopisu je 21.10.2030
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje dluhopisu trvá 3 pracovní dny.

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání nákupu: 2 % z objemu
 • Dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu dle aktuálního kurzovního lístku

----------------------------------
Pozn.: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, Za předpokladu, že si produkt ponecháte do splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Podkladové aktivum


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění