Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír EURO STOXX BANKS EXPRESS


ISIN:
AT0000A272L4

Datum: 16.09.2019 00:00:00
Nákup Prodej
94,07 -
Změna 0,12% (0,11)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníAT
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu02.05.2023
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise01.04.2019
Splatnost02.05.2023
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den24.04.2023

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč si Prémiový dluhový cenný papír EURO STOXX BANKS EXPRESS koupit?

 • Možnost získat atraktivní roční výnos 6,60 % (viz Pozn.).
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 6,60 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při následujících ročních pozorováních.
 • EURO STOXX® Banks je kvalitně diverzifikovaný index reprezentující evropský bankovní sektor.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty indexu EURO STOXX® Banks pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com.
 • Sdělení klíčových informací lze získat na internetových stránkách tvůrce www.erstegroup.com a na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz.

-------------------------------------------------------------
Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu EURO STOXX® Banks vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 24.4.2019.

 • PDCP negarantuje návratnost investované částky a investor by mohl ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP nese kreditní riziko emitenta.
 • Roční výnos je vyplácen jednorázově za celou dobu trvání PDCP k datu splatnosti nebo předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 55 % jeho počáteční hodnoty (viz Pozn. 2), nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte 4 roky. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A / Moody's A2 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: akciový index EURO STOXX® Banks Price Index
 • Potenciální roční výnos: 6,60 %
 • Cena: 100 %, bez poplatku
 • Datum stanovení počáteční hodnoty: 24.4.2019
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty: 24.4.2023
 • Data možného automatického předčasného splacení: 4.5.2020, 3.5.2021, 2.5.2022
 • Srovnávací hodnoty pro automatické předčasné splacení: naleznete v letáku
 • Datum splatnosti: 2.5.2023
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP k datu jeho splatnosti: 55 % počáteční hodnoty indexu EURO STOXX® Banks
 • Náklady distributora platné ke dni emise: přibližně 0,5 % ročně, přesné vyjádření naleznete ve Smlouvě o nákupu PDCP EURO STOXX BANKS EXPRESS
 • Náklady emitenta: jejich přesné vyjádření naleznete ve Sdělení klíčových informací
 • Cena za obstarání odkupu: 2 % ze jmenovité hodnoty
 • Minimální investice: 1 ks
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

Popis

Láká Vás příležitost k dosažení zajímavého výnosu? Důvěřujete síle a dlouhodobému růstu evropské ekonomiky a bankovního sektoru, ale přesto se obáváte jejího zvýšeného kolísání? Pak by Vás mohla zajímat investice do čtyřletého Prémiového dluhového cenného papíru EURO STOXX BANKS EXPRESS, který nabízí příležitost získat roční výnos 6,60 % a výplata jeho jmenovité hodnoty se odvozuje od vývoje tržního kurzu akciového indexu EURO STOXX® Banks.

Čtyřletý Prémiový dluhový cenný papír EURO STOXX BANKS EXPRESS s možností předčasného splacení nabízí příležitost získat atraktivní roční výnos ve výši 6,60 % (viz Pozn.).

Čtyřletý Prémiový dluhový cenný papír EURO STOXX BANKS EXPRESS nabízí možnost získat atraktivní výnos ve výši 6,60 % (viz Pozn.) ročně. Celkový výnos pak může dosáhnout až 26,4 % za čtyřleté trvání prémiového dluhového cenného papíru. Výplata výnosu i výplata jeho jmenovité hodnoty se odvozuje od vývoje akciového indexu EURO STOXX® Banks. Konstrukce Prémiového dluhového cenného papíru EURO STOXX BANKS EXPRESS navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení atraktivního výnosu i v případě mírného poklesu akciového indexu EURO STOXX® Banks.
Produkt může skončit již po prvním roce a následně každý rok po dobu jeho trvání až do splatnosti.

EURO STOXX® Banks je složen z akcií 27 bank ekonomicky vyspělé Evropy. Zastoupení v něm mají německé, francouzské, nizozemské, belgické, rakouské, španělské či italské banky patřící mezi evropské lídry bankovního sektoru – DEUTSCHE BANK, COMMERZBANK, BNP PARIBAS, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ING, ABN AMRO, KBC, ERSTE BANK, BANCO SANTANDER či UNICREDIT.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír EURO STOXX BANKS EXPRESS funguje?

 • Vyplacení výnosů a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akciového indexu EURO STOXX®  Banks.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn. 2) indexu se stanoví 24. 4. 2019.
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka předčasného splacení, prémiový dluhový cenný papír pokračuje k dalšímu ročnímu datu možného předčasného splacení.
 • Je-li prémiový dluhový cenný papír předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 6,60 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  PŘÍKLAD: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru ke dni jeho splatnosti je stanovena na úrovni 55 % zafixované počáteční hodnoty akciového indexu EURO STOXX® Banks.
 • Pokud nedojde k předčasnému splacení, a ke dni stanovení závěrečné hodnoty indexu neklesne jeho hodnota pod úroveň bariéry, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a výnos ve výši 4 x 6,60 %, tj. 26,40 % (viz Pozn.).
 • Pokud nedojde k předčasnému splacení, a ke dni stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne jeho hodnota pod úroveň bariéry, bude ke dni splatnosti Prémiového dluhového cenného papíru EURO STOXX BANKS EXPRESS vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty mínus ztráta indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % investice a výnos nebude vyplacen.
  PŘÍKLAD: naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 2.5.2023

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

--------------------------------------------------------------
Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu EURO STOXX® Banks vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 24. 4. 2019.


Podkladové aktivum

EURO STOXX BANKS
EU0009658426

EURO STOXX® Banks je složen z akcií 27 bank ekonomicky vyspělé Evropy. Zastoupení v něm mají německé, francouzské, nizozemské, belgické, rakouské, španělské či italské banky patřící mezi evropské lídry bankovního sektoru – DEUTSCHE BANK, COMMERZBANK, BNP PARIBAS, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ING, ABN AMRO, KBC, ERSTE BANK, BANCO SANTANDER či UNICREDIT.


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím služby SERVIS24.

SERVIS24 Internetbanking...

 
Víte, že dluhopisy a dluhové CP České spořitelny můžete jednoduše nakoupit z pohodlí svého domova nebo kanceláře díky službě SERVIS24 Internetbanking? Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí si aktivovat MUIN (majetkový účet investičních nástrojů) v záložce Spoření a investování. V opačném případě navštivte svého poradce nebo pobočku České spořitelny, rádi Vám poradíme, jak na to.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění