Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhopis MULTI 6


ISIN:
AT0000A25PM5

Datum: 13.09.2019 00:00:00
Nákup Prodej
97,77 99,66
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníAT
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu27.02.2024
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise14.01.2019
Splatnost27.02.2024
Návratnost100,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den19.02.2024

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč si Prémiový dluhopis MULTI 6 koupit?

 •  Zajímavý potenciál výnosu až 25 % za dobu jeho trvání.
 • 100% participace na pravidelně pozorovaném vývoji široce diverzifikovaného podkladového aktiva – indexu Multi Asset Global Futures EUR.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 100% participace z průměru ročně zafixovaných hodnot pozorovaného podkladového aktiva.
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) prémiového dluhopisu.
 • Okamžitá dostupnost prostředků. Prémiový dluhopis můžete za předpokladu standardních
  podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje k výplatě při splatnosti.
 • Prémiový dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com. ERSTE GROUP BANK AG jako emitent a tvůrce tohoto produktu s investiční složkou zpracoval dokument Sdělení klíčových informací, kde naleznete základní informace o tomto investičním produktu.
 • Sdělení lze získat na internetových stránkách tvůrce www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz.

-------------------------------------
Pozn.: Vyplacení garantované částky je závislé na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vyplývajícím z garance. 

 • U prémiového dluhopisu je garantována návratnost celé investované částky. Garantuje návratnost minimálně 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti.
 • Garance se nevztahuje na situace, kdy dojde k selhání emitenta nebo prodáte-li produkt před jeho splatností.
 • Držitel prémiového dluhopisu nese kreditní riziko emitenta.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí vašeho investičního portfolia.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: Erste Group Bank AG
 • Podkladové aktivum: index Multi Asset Global Futures EUR (více informací na: https://sgi.sgmarkets.com)
 • Participace: 100 % na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového  aktiva
 • Garance: 100 % jmenovité hodnoty PD k datu splatnosti (viz Pozn.)
 • Maximální výplata: 125 % jmenovité hodnoty PD
 • Prodejní cena: 100 %, bez poplatku
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty PD + participace 100 % × (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 100 %, maximálně 125 %
 • Stanovení počáteční hodnoty podklad. aktiva: 13. 2. 2019
 • Pozorování: roční, vždy k 13. 2., s konvencí následujícího pracovního dne
 • Poslední pozorování: 13. 2. 2024
 • Náklady distributora platné ke dni emise: 0,4 % ročně, aktuální přesné vyjádření naleznete ve Smlouvě o nákupu PD MULTI 6
 • Náklady emitenta platné ke dni emise: přesné vyjádření naleznete ve Sdělení klíčových informací
 • Cena za obstarání odkupu: 2 % ze jmenovité hodnoty
 • Minimální investice: 1 ks
 • Riziková váha produktu: na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.
 • &

Popis

Každý racionálně uvažující člověk hledá způsoby, jak co nejefektivněji zhodnotit své peníze. Pro mnohé je pak důležité předem vědět, jak se investice může vyvíjet, a hlavně, jaký je její výnosový potenciál, a tržní riziko, které podstoupí. Jsou-li pro vás tyto parametry také důležité, pak by vás mohla zajímat investice do Prémiového dluhopisu MULTI 6 (PD MULTI 6).
Pětiletý PD MULTI 6 je určen pro klienty, kteří nepožadují pravidelné výplaty výnosu, ale preferují růst své investice v závislosti na vývoji kapitálových trhů.

Zajímavý potenciál výnosu až 25 % za pět let s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD MULTI 6 k datu jeho splatnosti.

Globální „multi asset“ investiční strategie využívá širokého spektra podkladových aktiv od dluhopisů, přes akcie až po komodity a uplatňuje flexibilní přístup k řízení podstupovaných tržních rizik a výnosového potenciálu. Tento komplexní investiční styl je využit u Prémiového dluhopisu MULTI 6, jehož výnos závisí na vývoji indexu Multi Asset Global Futures EUR. Globálně zaměřený index využívající flexibilní, diverzifikovaný investiční přístup, aktivně reaguje svým složením na měnící se tržní podmínky. Orientuje se na vyspělé trhy a pro dosahování svých cílů pružně upravuje složení svého portfolia prostřednictvím alokace do jedenácti podkladových aktiv ze tří základních tříd aktiv – akcií, státních dluhopisů a komodit. Pomocí futures kontraktů tak může sledovat 4 akciové indexy (S&P 500, EURO STOXX 50, FTSE 100, Nikkei 225), 4 typy státních dluhopisů (US Treasury Notes, UK Gilts, německé státní dluhopisy tzv. bundy, japonské státní dluhopisy), a trojici komodit (zlato, ropu Brent, ropu WTI). Změna alokace indexu mezi jednotlivá podkladová aktiva probíhá jednou měsíčně, a každý měsíc je z dostupných aktiv stanoveno nové portfolio. Pro složení indexu je klíčová jeho cílová volatilita okolo 6 %.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhopis MULTI 6 funguje?

 • Výnos pětiletého PD MULTI 6 závisí na vývoji globálního indexu Multi Asset Global Futures EUR.
 • Dne 13. 2. 2019 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
 • Z těchto 5 hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty prémiového dluhopisu + participace 100 % × (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) prémiového dluhopisu.
 • Během doby trvání prémiového dluhopisu může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše prémie je stanovena na 25 % jmenovité hodnoty prémiového dluhopisu za dobu trvání PD MULTI 6, tedy za 5 let.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD MULTI 6. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost Prémiového dluhopisu je 27. 2. 2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • prémiový dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-------------------------------------
Pozn.: Vyplacení garantované částky je závislé na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vyplývajícím z garance.


Podkladové aktivum

MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX
CH0421428944
Globálně zaměřený index využívající flexibilní, diverzifikovaný investiční přístup, aktivně reaguje svým složením na měnící se tržní podmínky. Orientuje se na vyspělé trhy a pro dosahování svých cílů pružně upravuje složení svého portfolia prostřednictvím alokace do jedenácti podkladových aktiv ze tří základních tříd aktiv – akcií, státních dluhopisů a komodit. Pomocí futures kontraktů tak může sledovat 4 akciové indexy (S&P 500, EURO STOXX 50, FTSE 100, Nikkei 225), 4 typy státních dluhopisů (US Treasury Notes, UK Gilts, německé státní dluhopisy tzv. bundy a japonské státní dluhopisy), a trojici komodit (zlato, ropu Brent a ropu WTI). Změna alokace indexu mezi jednotlivá podkladová aktiva probíhá jednou měsíčně, a každý měsíc je z dostupných aktiv stanoveno nové portfolio. Pro složení indexu je klíčová jeho cílová volatilita okolo 6 %. Více informací na: https://sgi.sgmarkets.com)

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím služby SERVIS24.

SERVIS24 Internetbanking...

 
Víte, že dluhopisy a dluhové CP České spořitelny můžete jednoduše nakoupit z pohodlí svého domova nebo kanceláře díky službě SERVIS24 Internetbanking? Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí si aktivovat MUIN (majetkový účet investičních nástrojů) v záložce Spoření a investování. V opačném případě navštivte svého poradce nebo pobočku České spořitelny, rádi Vám poradíme, jak na to.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění