Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 4


ISIN:
XS2623594921

Datum: 29.09.2023 12:01:00
Nákup Prodej
96,25 100,00
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníLU
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu02.10.2026
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise02.10.2023
Splatnost02.10.2026
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den25.09.2026

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 nabízí?

 • Možnost získat zajímavý výnos až 30 % za 3 roky. 
 • PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.  
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz. Pozn. 2) jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu a jmenovité hodnoty PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 pozorovaná k datu stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií.  
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 k datu jeho splatnosti. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech). 
 • PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.luxse.com/programme/
  Programme-Citigroup/14557 nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://keyinformationdocuments.citi.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.  
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
-----------------------------------------
PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří realizují nákup prostřednictvím investiční služby Přijímání a předávání pokynů:
 • a odmítnou poskytnout informace o svých znalostech a zkušenostech s investičními službami a investičními nástroji (neposkytnou součinnost pro provedení testu přiměřenosti) a nelze tak u nich posoudit, zda dokážou správně vyhodnotit všechny parametry produktu, a to především s ohledem na rizikovost produktu, schopnost nést ztrátu, nebo délku investičního horizontu; nebo
 • nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou částečnou nebo úplnou ztrátu investovaných prostředků, která je v souladu s rizikovou váhou 6 a vyšší (na škále 1 až 7) a scénáři výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). 
Více informací naleznete v letáku.

Popis

PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 10 % (viz. Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 30 %.

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných pojišťovacích společností AXA, AVIVA a Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft). Konstrukce PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 navíc umožňuje jeho automatické předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace cen podkladových aktiv. PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo následující rok v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení. 

Emitent: Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
Ručitel: Citigroup Global Markets Limited (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
Podkladová akcie: AXA, AVIVA a Munich Re
Upisovací období: 30. 8. 2023 (9:00) – 25. 9. 2023 (23:59) 
 
Více informací naleznete v letáku.

Výpočet výnosu

Jak PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 funguje
 • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností – AXA, AVIVA a Munich Re.   
 • V období trvání PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.  
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 pokračuje k dalšímu datu možného splacení. 
 • Je-li PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 10 % (viz. Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.  
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 30 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 10 %(viz. Pozn.)). 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než její počáteční hodnota, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % investovaných peněz a není mu vyplacen žádný výnos. 
Více informací naleznete v letáku.

Vypořádání

 • splatnost je 02.10.2026
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 2 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 25. 9. 2023.

Pozn. 3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP INSURANCE AUTOCALL 4.

Pozn.4: Riziková váha je na škále od 1 do 7, od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP INSURANCE AUTOCALL 4 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Podkladové aktivum

AXA S.A.
FR0000120628
Globální pojišťovna AXA sídlící v Paříži působí v 51 zemích světa a prostřednictvím 145 tisíc zaměstnanců a distributorů obsluhuje více než 93 milionů klientů. Tento konglomerát cílí nejen na oblast pojišťovnictví, tedy pojištění majetku, odpovědnosti a životního pojištění, ale zaměřuje se také na další příbuzné finanční služby, například různé typy spoření, nebo správu aktiv. V současnosti patří k největším pojišťovacím domům na světě.
AVIVA PLC
GB00BPQY8M80
AVIVA je jednou z předních britských společností v oblasti životního i neživotního pojištění, ale také dalších finančních služeb, jako je správa aktiv, spořících a penzijních plánů nebo správy fondů či služby brokera. O spokojenost více než 18,7 milionu klientů převážně z Velké Británie, Irska a Kanady se stará 24 tisíc zaměstnanců.
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG
DE0008430026
Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesselschaft) je významnou světovou zajišťovnou (pojišťovna pojišťoven). Své služby nabízí pro všechny typy klasického pojištění – majetkové, pojištění odpovědnosti za škody, životní i zdravotní pojištění. Sídlí v německém Mnichově a prostřednictvím více než 41 tisíc zaměstnanců poskytuje své služby ve všech hlavních finančních centrech světa.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění