Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír HEALTH CARE AUTOCALL


ISIN:
XS2043910848

Datum: 09.07.2020 00:00:00
Nákup Prodej
103,27 -
Změna -0,14% (-0,15)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníDE
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu21.11.2022
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise19.11.2019
Splatnost21.11.2022
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den11.11.2022

PDF ke stažení

Sdělení klíčových informacíPDF Download
LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír HEALTH CARE AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 24 % za 3 roky.
 • PDCP HEALTH CARE AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 8 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo s výnosem 16 % po uplynutí dvou let.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu závěrečného pozorování.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • PDCP HEALTH CARE AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu emitenta je zveřejněna na internetové stránce lucemburské burzy, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.

-----------------------------------------------------------------
Pozn. PDCP HEALTH CARE AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

 • PDCP HEALTH CARE AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP HEALTH CARE AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP HEALTH CARE AUTOCALL k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena i jen jedné z podkladových akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP HEALTH CARE AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • PDCP HEALTH CARE AUTOCALL podléhá anglickému právu.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Eli Lilly and Company, Reckitt Benckiser Group a UnitedHealth Group
 • Upisovací období: 17.10.2019 (9.00) - 12.11.2019 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Datum stanovení počáteční hodnoty akcií: 12.11.2019
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty akcií: 14.11.2022
 • Data možného automatického předčasného splacení: 19.11.2020, 19.11.2021
 • Srovnávací hodnoty podklad. akcí k datům pozorování: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, pozorovaná k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP HEALTH CARE AUTOCALL): 1,02 % ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost? Důvěřujete síle a dlouhodobému potenciálu růstu světové ekonomiky a především farmaceutickému průmyslu, ale přesto se obáváte jejího zvýšeného kolísání? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vás by mohla zajímat investice do tříletého Prémiového dluhového cenného papíru HEALTH CARE AUTOCALL (PDCP HEALTH CARE AUTOCALL).

PDCP HEALTH CARE AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní výnos ve výši  8 % p. a. (viz Pozn.) již po prvním roce trvání. Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 24 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP HEALTH CARE AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných nadnárodních společností působících především v oblasti zdravotnictví – Eli Lilly and Company, Reckitt Benckiser Group a UnitedHealth Group. Konstrukce PDCP HEALTH CARE AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení atraktivního výnosu i v případě mírného poklesu či růstu podkladových akcií. Produkt může skončit již po prvním roce a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data splatnosti.
Jedním z faktorů, které značně ovlivňují farmaceutický průmysl, jsou globální trendy. Mezi klíčové globální trendy patří demografické změny, rostoucí počet obyvatelstva řadícího se mezi střední třídu, boj proti zhoršování životního prostředí a nezdravému životnímu stylu. Právě díky těmto trendům se může neustále zvyšovat poptávka po farmaceutických výrobcích a zdravotnických službách, z čehož mohou profitovat vybrané společnosti. 

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír HEALTH CARE AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP HEALTH CARE AUTOCALL závisí na vývoji akcií společností Eli Lilly and Company, Reckitt Benckiser Group a UnitedHealth Group.
 • V období trvání PDCP HEALTH CARE AUTOCALL může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP HEALTH CARE AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP HEALTH CARE AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 8 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  PŘÍKLAD: naleznete v letáku
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP HEALTH CARE AUTOCALL a celkový výnos 24 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 8 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než její počáteční hodnota, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP HEALTH CARE AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % investice a výnos nebude vyplacen. 
  PŘÍKLAD: naleznete v letáku
 • Princip dodatečného ochranného mechanismu: pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení

Vypořádání

 • splatnost je 21.11.2022

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn. PDCP HEALTH CARE AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti


Podkladové aktivum

ELI LILLY AND COMPANY
US5324571083

Nadnárodní farmaceutická společnost, kterou v roce 1876 založil plukovník a farmaceut Eli Lilly v americkém Indianapolis. Výzkumné laboratoře společnosti objevují a vyvíjejí vysoce kvalitní inovativní léčiva, která lidem pomáhají žít delší, zdravější a šťastnější život. Specializuje se na oblast onkologie, neurologie, imunologie, endokrinologie, diabetes a kardiovaskulární onemocnění. Kromě klasických léčiv vyrábí i veterinární přípravky. Zaměstnává celosvětově více než 33 tisíc lidí a její příjmy dosáhly za rok 2018 výše 24,5 mld. USD.

RECKITT BENCKISER GROUP PLC
GB00B24CGK77
Přední globální britská společnost, která vznikla v roce 1999 sloučením britské společnosti Reckitt & Colman plc a holandské společnosti Benckiser NV, jejíž kořeny sahají až do roku 1819. Vedle čistě farmaceutických výrobků se angažuje také v prodeji desinfekčních a čisticích prostřed- ků. Své produkty nabízí prostřednictvím 60 společností ve 200 zemích. Mezi nejznámější značky patří například léky Nurofen, Gaviscon, pastilky Strepsils, prostředky na praní  Woolite, Vanish, desinfekční prostředky Dettol. Společnost zaměstnává více než 40 tisíc lidí a její příjmy dosáhly v roce 2018 výše 12,6 mld. GBP.
UNITEDHEALTH GROUP INC.
US91324P1021

Celosvětově se řadí mezi největší zdravotnické společnosti, sídlí v Minnesotě a byla založena v roce 1974. Orientuje se především na zajišťování zdravotního pojištění a servisu. Zaměstnává cca 300 tisíc lidí a její příjmy dosáhly v roce 2018 výše 226,2 mld. USD. V tomto roce se společnost nachází na 6. místě v žebříčku Fortune 500, což je prestižní žebříček 500 amerických korporací seřazených podle výše jejich příjmů za daný rok.


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění